Diagnose dementie: wat nu?

Als de diagnose dementie wordt gesteld, is dat heftig nieuws. Voor uzelf, maar ook voor de mensen om u heen. U gaat samen een onzeker pad in en weet niet hoe de ziekte bij u zal verlopen. Vivent begeleidt u en uw omgeving in alle fases van uw ziekteproces met de juiste zorg en hulp. Centraal staat daarbij wat u wilt en wat bij u past. Dementie verandert uw leven, maar uw ziekte bepaalt niet wie u bent.

Dementie: Casemanager

Als u de diagnose dementie te horen krijgt, heeft dat een grote impact op uw leven. Om u te helpen met wat er op uw pad komt en met de vele vragen van u en uw familie, biedt Vivent ondersteuning. De wijkverpleegkundige in uw eigen wijk is het eerste aanspreekpunt voor al uw vragen. Zij kijkt samen met u en uw netwerk hoe we zorg en ondersteuning voor u kunnen regelen. Heeft u geen sociaal netwerk of familie of zijn er andere vragen of problemen waar u tegenaan loopt, dan verwijst de wijkverpleegkundige u met een indicatie door naar de casemanager dementie in uw regio.

Casemanager dementie werkwijze

De casemanager begeleidt u in de thuissituatie vanaf het moment dat er door de dementie problemen ontstaan en u in het dagelijks leven minder zelf kunt doen dan voorheen. De casemanager wijst u de weg in zorgland en attendeert u op mogelijkheden die in uw situatie waardevol kunnen zijn. Als dat nodig is, neemt de casemanager u een aantal (regel)zaken uit handen. Daarnaast begeleidt deze u en uw familie bij de acceptatie van de diagnose. De casemanager maakt voor u een zorgdossier aan dat gebruikt wordt door alle zorgverleners die betrokken zijn bij uw zorg. Zo blijft iedereen op de hoogte en kunnen zaken snel geregeld worden.

Hoe werkt de casemanager?

  • Huisarts of wijkverpleegkundige neemt contact op met de casemanager
  • Casemanager maakt een afspraak bij u thuis voor een eerste kennismaking
  • Casemanager beantwoordt vragen van u, uw partner en familie
  • U kijkt samen met de casemanager naar passende (zorg)oplossingen
  • Uitgangspunt is dat u zo lang mogelijk veilig thuis kunt blijven wonen

Casemanager: begeleiding na diagnose dementie

Naast de praktische ondersteuning begeleidt de casemanager ook het psychische traject. In het begin kunt u hierover zelf nog goed meedenken en aangeven wat u wel of niet wilt. Omdat stress het proces van dementie versnelt, creëert de casemanager graag rust en brengt de acceptatie van de nieuwe situatie voor u en uw familie op gang. Hoe vaak de casemanager bij u langskomt is afhankelijk van uw vraag en wat er nodig is. Soms kan een telefoontje al genoeg zijn of is een gesprek met u en uw naasten gewenst. Belangrijk is dat u en de casemanager wederzijds uitspreken wat de verwachtingen zijn. U kunt altijd uw vraag stellen op het moment dat u daaraan toe bent.

De casemanager dementie en de mantelzorger

De diagnose dementie heeft niet alleen impact op het leven van degene die de diagnose krijgt, maar zeker ook op dat van u als partner, kind of kleinkind. De casemanager begeleidt de cliënt én diens familie en beantwoordt ook graag uw vragen. Hij of zij staat u graag bij in de acceptatie van de diagnose en het proces dat daarop volgt.

Download folder

Wilt u meer informatie over Vivent Dementie?

Download folder

Nieuws

1e Longfibrose Café van Nederland viert juni 2-jarig bestaan

Met trots kondigen we aan dat het Longfibrose Café in juni alweer twee jaar lang een veilige haven biedt voor degenen die getroffen zijn door…

Lees verder Alle nieuwsberichten

Volg ons op