Lewy body dementie

Van alle mensen met dementie heeft ongeveer 15% Lewy body dementie. Bij deze variant heeft iemand naast dementie ook lichamelijke klachten; een aantal symptomen komt overeen met de ziekte van Parkinson. De symptomen kunnen per dag en zelfs per uur verschillen.

Oorzaak

Lewy bodies zijn speciale eiwitafzettingen in de zenuwcellen van de hersenen, voornamelijk in de hersenschors. Dit deel van de hersenen regelt alle automatische processen in het lichaam, zoals de bloeddruk, de hartslag, zweten en plassen. Onderzoekers denken dat deze eiwitverdikkingen ontstaan als een hersencel gevaar loopt, bijvoorbeeld omdat er een giftige stof aanwezig is. Lewy body dementie is in de meeste gevallen niet erfelijk.

Symptomen

De belangrijkste symptomen van Levy body dementie zijn:

 • Verminderde aandacht, trager reageren, moeite met plannen en overzicht houden, moeite met oriënteren en een verminderd ruimtelijk inzicht;
 • Fluctuerend bewustzijn: periodes van verwardheid, staren of overmatige slaperigheid;
 • Psychiatrische verschijnselen, zoals apathie en depressie;
 • Lage bloeddruk, obstipatie, impotentie, urine-incontinentie;
 • Houdingsinstabiliteit (vaak vallen) en Parkinson-achtige verschijnselen, zoals stijfheid, trillen, een gebogen lichaamshouding en problemen met bewegen;
 • Nachtelijke onrust door levendige dromen: schoppen, slaan en roepen in de slaap;
 • Visuele en auditieve hallucinaties (dingen horen en zien die er niet zijn) of illusionaire vervalsingen (beelden die ook door anderen worden gezien, verkeerd interpreteren). Dit kan bijzonder beangstigend zijn;
 • Gevoeligheid voor medicijnen tegen hallucinaties (neuroleptica en antipsychotica).

Ziekteverloop

Lewy body dementie is niet zo gemakkelijk te herkennen, omdat mensen vaak uiteenlopende lichamelijke en geestelijke klachten hebben. De ernst daarvan verschilt bovendien ook nog van uur tot uur en van dag tot dag. Als eerste vallen vaak kleine veranderingen in het doen en laten op. Het geheugen is in het begin meestal nog goed, maar het denkvermogen gaat wel achteruit (zie symptomen). Ook de fysieke klachten nemen toe.

De gedragsveranderingen worden gaandeweg steeds groter. Bij sommige mensen verandert de persoonlijkheid volledig, soms worden alleen bepaalde karaktertrekken uitvergroot. Meestal kunnen ze hun emoties niet meer zo goed beheersen, waardoor ze vaak boos en/of rusteloos worden.

Behandeling

Lewy body dementie is niet te genezen, maar de symptomen zijn met medicatie wel te onderdrukken. Er is medicatie tegen:

 • De verminderde denkfunctie;
 • Hallucinaties, wanen en depressies
 • REM-slaapgedragsstoornissen

De reactie op medicatie is per persoon verschillend. Antipsychotica kunnen leiden tot een verergering van klachten, of nieuwe klachten veroorzaken. Het duurt vaak even voordat de optimale medicatie en dosering is gevonden.

Meestal kunnen fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, cognitieve therapie en gedragstherapie bepaalde klachten verminderen. Verder helpt het om aandacht te besteden aan slaaphygiëne, een veilige inrichting van de woning en een duidelijke structuur in het dagelijks leven.

Wat kan Vivent voor u betekenen?

Vivent ondersteunt mensen die lijden aan Lewy body dementie en hun mantelzorgers op verschillende manieren:

Wilt u meer informatie?

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Vivent. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via 088 – 163 70 00 en info@vivent.nl.