Woonzorgcentrum bij dementie voor mensen ouder dan 65 jaar

Kunt u door uw dementie niet meer thuis blijven wonen? Dan kunt terecht in één van de woonzorgcentra van Vivent.

Er komt misschien een moment dat het thuis niet meer gaat. U kunt dan verhuizen naar een woonzorgcentrum (verpleeghuis). De casemanager bespreekt met u wat er mogelijk is. U kijkt samen welk woonzorgcentrum uw voorkeur heeft. U krijgt hulp bij de voorbereidingen, want er is best een hoop te regelen. De casemanager schakelt ook met de zorgprofessionals van uw nieuwe woning. Zij ontvangen u hartelijk en maken u graag wegwijs in uw nieuwe huis.

Wat is een woonzorgcentrum?

In onze woonzorgcentra hebben we verschillende woningen voor mensen met dementie. U woont hier met zeven tot tien mensen die ook dementie hebben. Samen met zorgprofessionals, familie en vrijwilligers voert u het huishouden. U bepaalt met elkaar hoe u de dag indeelt. Daarbij houden we natuurlijk rekening met wat u fijn vindt en wat niet. En hoe u het thuis gewend bent. De zorg die u krijgt past bij uw eigen situatie. De zorgprofessionals zijn geschoold in dementie.

Behandelaars

In uw woning zorgt een vast team van behandelaars voor de therapie die u nodig heeft. Het behandelteam bestaat uit: een specialist ouderengeneeskunde, een ergotherapeut, fysiotherapeut en bewegingsagoog, psycholoog, logopediste, geestelijk verzorgende en diëtiste.

Tijdelijk wonen in een woonzorgcentrum

Soms kunt u tijdelijk thuis niet terecht. Bijvoorbeeld als uw mantelzorger er even niet is of niet voor u kan zorgen. Of als u plotseling of tijdelijk meer zorg nodig heeft. U kunt dan in een woonzorgcentrum van Vivent logeren of gebruik maken van een zogenaamd crisisbed.

Waar vindt u onze woonzorgcentra?

U kunt terecht in:

Wie betaalt deze zorg?

De zorg wordt betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz) Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw inkomen en vermogen. Deze eigen bijdrage wordt geïncasseerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Wilt u weten wat de hoogte van uw eigen bijdrage wordt? Neem dan contact op met het CAK, via www.hetcak.nl of 0800-0087. Lees ook meer praktische informatie op de Regelhulppagina van de overheid.

Bestanden

Folder dementie Download folder