Parkinson dementie

In Nederland lijden zo’n 50.000 mensen aan de ziekte van Parkinson; 35-55% van hen krijgt ook Parkinson dementie. De ziekte treft zowel jonge als oudere mannen en vrouwen, maar de meeste mensen krijgen de diagnose tussen de 70 en 84 jaar.

Oorzaak

Parkinson ontstaat omdat de hersencellen die dopamine aanmaken, afsterven. Dopamine is een neurotransmitter: dit stofje geeft signalen door van de ene zenuwcel naar de andere. Als die signalen niet (goed) worden overgebracht, worden lichaamsfuncties verstoord. Ook andere hersencellen en -stoffen werken bij Parkinson minder goed.

Parkinsonisme is een verzamelterm voor alle symptomen die horen bij de ziekte van Parkinson. Parkinsonisme kan echter ook andere oorzaken hebben, zoals een ziekte, slechte doorbloeding van de hersenen, bepaalde medicatie of blootstelling aan giftige stoffen. Bij de ziekte van Parkinson zijn de zenuwcellen die dopamine maken beschadigd. Bij parkinsonisme zijn meestal juist de zenuwcellen die dopamine ontvangen, beschadigd.

Parkinson dementie ontstaat in het deel van de hersenen dat door de ziekte van Parkinson is aangetast. Deze vorm van dementie begint meestal 10-15 jaar na het begin van de ziekte. Parkinson dementie komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Symptomen

In het beginstadium van de ziekte zijn de klachten niet zo specifiek:

 • verminderende reuk
 • slaapstoornissen
 • obstipatie (verstopping)
 • stemmingsproblemen en depressie
 • verandering in seksuele behoeften.

Omdat deze klachten vaker voorkomen en niet alleen horen bij Parkinson, wordt de ziekte (bijna) nooit in een vroeg stadium vastgesteld.

Typische symptomen van Parkinson zijn:

 • trillen van handen, benen, kin en tong
 • trager worden met bewegingen (bradykinesie)
 • moeite met het starten van bewegingen (akinesie)
 • ontbreken van automatische bewegingen (hypokinesie)
 • stijfheid van spieren (rigiditeit)
 • houdings- en evenwichtsproblemen
 • benen die tijdens het lopen plots bevriezen (freezing), waardoor het lijkt alsof de voeten aan de grond blijven plakken.

Na verloop van tijd ontstaan ook klachten als bloeddrukdaling (mede door medicatie), moeite met plassen en ontlasting, hallucinaties, cognitieve problemen en verslikken.

Als iemand ook Parkinson dementie ontwikkelt, gaat deze persoon meestal eerst trager denken en spreken. Er ontstaan problemen met het ophalen van informatie, ook het vermogen tot abstract denken neemt af. Het lukt in het begin vaak nog wel om informatie te herkennen en begrijpen.

Ziekteverloop

Parkinson is niet te genezen. Het is een progressieve aandoening, wat betekent dat de klachten langzaam verergeren. Het ziekteverloop is echter bij ieder mens anders en de klachten ontwikkelen zich bovendien in willekeurige volgorde, daardoor is het lastig om in algemene zin iets te zeggen over het verloop. 75% van alle problemen begint meestal aan één kant van het lichaam, deze kant blijft ook vaak het ergste aangedaan.

Behandeling

Afhankelijk van de klachten wordt per persoon bepaald wat de juiste behandeling is. Omdat Parkinson niet te genezen is, richt de behandeling zich vooral op het optimaliseren van functioneren. Daarbij zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken. Zo helpt fysiotherapie bijvoorbeeld om soepeler te bewegen, logopedie helpt bij spraakproblemen en ergotherapie kan helpen om (langer) zelfstandig te blijven.

Levodopa is een stof die in de hersenen wordt omgezet in dopamine (de stof die bij mensen met Parkinson ontbreekt). Door dit (in combinatie met carbidopa of benserazide) als medicatie te slikken, kunnen de klachten verminderen en kan het bewegen weer soepel worden.

Als medicatie niet meer helpt of als er teveel bijwerkingen ontstaan, kunnen elektrische pulsjes de hersenen ook stimuleren. In een later stadium van de ziekte kan ook een hersenoperatie helpen.

Wat kan Vivent voor u betekenen?

Vivent ondersteunt mensen die lijden aan Lewy body dementie en hun mantelzorgers op verschillende manieren:

Wilt u meer informatie?

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Vivent. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via 088 – 163 70 00 en info@vivent.nl.