Vasculaire dementie

Van alle Nederlanders met dementie lijdt 15-20% aan vasculaire dementie. Deze ziekte ontstaat meestal tussen de 65 en 75 jaar en komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Bij mensen van 85 en ouder is vasculaire dementie de meest voorkomende vorm van dementie.

Oorzaak

Vasculaire dementie wordt veroorzaakt door schade aan de bloedvaten in de hersenen, waardoor de doorbloeding minder goed is. Vaak is een TIA, herseninfarct of hersenbloeding de aanleiding.

Symptomen

Welke problemen iemand precies ervaart, hangt af van welk deel van de hersenen is beschadigd is en hoe ernstig de schade is. Vasculaire dementie leidt niet tot veranderingen in de persoonlijkheid of emotionele reacties. Wat vaak opvalt, is dat mensen:

  • dingen langzamer gaan doen of zeggen;
  • moeite hebben om op woorden te komen;
  • moeite hebben om van het ene onderwerp over te schakelen op het andere;
  • onhandiger worden;
  • moeite hebben om een planning te maken of het overzicht te houden.

Daarnaast kunnen ook lichamelijke klachten ontstaan, zoals verlammingsverschijnselen, spierverstijving, gevoelsverlies of epileptische aanvallen. Daardoor kunnen mensen bijvoorbeeld moeite krijgen met lopen.

Ziekteverloop

Als er sprake was van een TIA, herseninfarct of beroerte, ontstaan de symptomen van vasculaire dementie vaak binnen drie maanden. Telkens als er een nieuw infarct optreedt, zien we een verslechtering. Daarna blijft iemand weer een tijdlang op hetzelfde niveau, soms is zelfs wat herstel mogelijk. Bij andere oorzaken is het ziekteverloop vaak wat meer geleidelijk. Vasculaire dementie kan nog niet worden genezen.

Mensen met vasculaire dementie krijgen langzaamaan steeds meer moeite om informatie uit het geheugen op te roepen. Zij hebben goede en slechte dagen, daardoor zijn ze zich er in het begin vaak van bewust dat ze ziek zijn. Dit kan leiden tot depressieve gevoelens. Op het laatst zorgen de geheugenproblemen voor steeds minder ziektebesef.

Behandeling

Vaak zijn mensen met vasculaire dementie al onder behandeling van een specialist in het ziekenhuis. Deze arts verwijst dan door naar een geriater (specialist ouderengeneeskunde). De behandeling bestaat vaak uit:

  • Behandeling van hart- en vaatziekten (zoals hoge bloeddruk) om meer vaatschade te voorkomen. Vaak worden bloedverdunners gegeven.
  • Revalidatie voor cognitieve problemen, zoals concentreren, plannen en overzicht houden.
  • Aanpassing van de levensstijl, zoals stoppen met roken, gewicht verliezen, voldoende bewegen, goede voeding en matig alcoholgebruik.
  • Behandeling van een depressie, als hier sprake van is.

Wat kan Vivent voor u betekenen?

Vivent ondersteunt mensen die lijden aan Lewy body dementie en hun mantelzorgers op verschillende manieren:

Wilt u meer informatie?

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Vivent. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via 088 – 163 70 00 en info@vivent.nl.