Verpleeghuis bij dementie: zo thuis mogelijk

Verpleeghuis bij dementie: zo thuis mogelijk

Er komt een moment dat het thuis niet meer gaat en dat een verhuizing naar een woonzorgcentrum in beeld komt. De casemanager bespreekt met u de mogelijkheden, helpt u bij de oriëntatie  op het woonzorgcentrum van uw keuze en begeleidt u bij de voorbereidingen van de overgang naar uw nieuwe woonsituatie. De casemanager schakelt ook met de zorgprofessionals van uw nieuwe woning. Zij ontvangen u hartelijk en maken u graag wegwijs in uw nieuwe leefomgeving.

We bieden u een leefomgeving die zo thuis mogelijk voelt. Dat doen we in kleinschalige woningen: zeven tot tien mensen, die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben, wonen met elkaar in een woning. Samen met zorgprofessionals, familie en vrijwilligers voert u hier een normaal huishouden. U doet boodschappen, kookt en eet samen, doet de was. Eigenlijk vormt u een gezin, alleen bent u geen familie van elkaar. U bepaalt met elkaar hoe u de dag indeelt.

Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met het herkenbare ritme van vroeger. Hierdoor is het voor u mogelijk om een zo normaal mogelijk leven te leiden. Uzelf zijn, zelfredzaam zijn, interesse in elkaar, thuis zijn en u thuis voelen zijn daarbij de kernwoorden.

De zorgprofessionals in de woonzorgcentra van Vivent zijn opgeleid in zorg voor mensen met dementie. Zij weten welke vormen van dementie welk gevolgen hebben en passen hier de zorg op aan. Zo bieden zij extra structuur als u die door uw dementie kwijt bent en zorgen voor rust als u door uw dementie veel last hebt van geluiden of activiteiten in uw directe omgeving.

Behandelaars en therapeuten bij dementie

In uw woning zorgt een vast team van behandelaars en therapeuten voor de therapie die past bij de fase van dementie waarin u zich bevindt. Het behandelteam bestaat uit: een specialist ouderengeneeskunde, een ergotherapeut, fysiotherapeut en bewegingsagoog, psycholoog, logopediste, geestelijk verzorgende en diëtiste. De behandelaars kijken naar uw specifieke situatie en wat u nodig heeft om beter te kunnen (blijven) functioneren.

Dementie en acute opvang nodig: crisisbed

Door omstandigheden kan het gebeuren dat het thuis van het ene op het ander moment niet meer gaat. Bijvoorbeeld omdat uw mantelzorger overbelast raakt, uitvalt of als er een plotselinge verandering in uw psyche optreedt, zoals bij een delier. U kunt dan gebruik maken van een zogenaamd “crisisbed” tot er zo spoedig mogelijk een andere woonsituatie of oplossing beschikbaar is.

Dementie en gedragsproblemen: PG plus woning

In Vivent Hof van Hintham bieden we in twee van de woningen speciale zorg en behandeling voor mensen die vanwege hun dementie met gedragsproblematiek te maken hebben. De zorgprofessionals zijn speciaal geschoold om op de juiste manier het contact te zoeken met mensen met dementie met onbegrepen gedrag.

Belevingsgerichte zorg bij dementie

Binnen Vivent is steeds meer aandacht voor belevingsgerichte zorg: zorg die recht doet aan iemands persoonlijkheid en rekening houdt met zijn beleving van de situatie. De zorg sluit dus aan bij de behoeften van de bewoner of cliënt.

Om belevingsgericht te kunnen werken en begeleiden, is het belangrijk om onze cliënten goed te (leren) kennen:

  • We kennen de levensloop van onze cliënten
  • We hebben oog voor hoe de cliënt zijn huidige situatie beleeft
  • We hebben kennis van het ziektebeeld van onze cliënten
  • We maken contact met onze cliënten

Logeren met dementie

Soms kunt u tijdelijk thuis niet terecht, bijvoorbeeld als uw mantelzorger voor een periode niet aanwezig is, niet voor u kan zorgen of omdat u tijdelijk intensievere zorg nodig heeft. U kunt dan in een woonzorgcentrum van Vivent logeren, totdat u weer naar huis kunt. Voor acute zorg buitenshuis hebben we in onze woonzorgcentra ook zogenaamde crisisopvang beschikbaar.

Mantelzorgers en verhuizen naar een woonzorgcentrum

Iemand met dementie verzorgen is een zware taak, hoe belangrijk deze persoon ook voor u is. Soms heeft u tijd voor uzelf nodig of kunt u tijdelijk even niet voor uw partner, vader of moeder zorgen. Wij bieden daarvoor logeermogelijkheden in onze woonzorgcentra. U kunt de zorgtaken even aan iemand overdragen en uw familielid wordt goed verzorgd.

Als uw partner, vader of moeder verhuist naar een woonzorgcentrum is dat een grote stap. U moet afscheid nemen van elkaar en zoeken naar nieuwe manieren om uw relatie samen in te vullen. Onze zorgprofessionals begeleiden u hier uiteraard bij. Zij willen ook graag van u weten wat uw partner of ouder voor type mens is, waar deze van houdt en welke wensen en voorkeuren er zijn. U kent uw naaste immers het beste, terwijl deze zelf niet altijd meer in staat is om dit zelf aan te geven. Omdat we in de kleinschalige woningen een gezamenlijke huishouden voeren, betrekken we u graag bij het reilen en zeilen van de woning. Uw praktische hulp is dus ook nodig en zeer welkom.

Download folder

Wilt u meer informatie over Vivent Dementie?

Download folder

Nieuws

“De medewerkers van Vivent zijn geweldig!”

De geboren Amsterdamse Hannie Kerseboom (83) verhuisde ruim drie jaar geleden, kort na het overlijden van haar man, naar Den Bosch. Om dicht bij haar…

Lees verder Alle nieuwsberichten

Volg ons op