Hulp thuis bij dementie

Voor mensen met dementie nemen de risico’s thuis toe, doordat zij minder structuur kunnen aanbrengen in hun leven en minder initiatief nemen. We zien dan dat de regelmaat verdwijnt. Noodzakelijke dingen zoals eten of slapen gebeuren niet meer, niet voldoende of niet op normale tijden. De fysieke conditie gaat achteruit en er ontstaat, mede hierdoor, vaak ook een groter valrisico. Daarnaast wordt de mantelzorger vaak extra belast omdat deze continu de zorg voor de persoon met dementie op zich neemt. Vivent Wijkverpleging helpt u om het leven weer in balans te brengen en een nieuw evenwicht te zoeken met de beperkingen die dementie u en uw mantelzorgers oplegt.

Vivent Wijkverpleging:

 • Signaleert problemen die ontstaan als gevolg van dementie en past de zorg hierop aan
 • Helpt u structuur aan te brengen in het dagelijks leven waardoor problemen verminderen; U kunt hiervoor ook een beroep doen op ons team gespecialiseerde thuisbegeleiding
 • Ondersteunt u bij de dagelijkse verzorging als u dit niet meer zelf kunt en als uw mantelzorger u hier niet meer voldoende bij kan ondersteunen

Verzorging, verpleging en begeleiding bij dementie

Onze zorgprofessionals hebben kennis van dementie. Zij weten met welke problemen u te maken heeft als u dementie heeft en houden bij de zorgmomenten rekening met de zaken die u moeilijk vindt, hoe u zich op dat moment voelt en hoe u door uw dementie reageert op uw omgeving.
U zoekt naar de structuur en de logica van dingen, omdat ze voor u niet meer zo vanzelfsprekend zijn. De zorgprofessionals geven daarom bijvoorbeeld duidelijk aan wat zij zullen doen, en doen dat in de stappen die voor u prettig voelen. Zo weet u precies wat er wanneer gaat gebeuren.

Bent u de door uw dementie de regie op uw dagelijkse leven kwijt en heeft u begeleiding nodig om uw huishouden weer op de rit te krijgen? Of zoekt u met uw partner of gezin naar de juiste manier om uw huishouden in te richten? Dan helpt de gespecialiseerd thuisbegeleider van Vivent u graag om structuur aan te brengen in het dagelijks leven waardoor problemen verminderen. Zo kunt u langer zelfstandig thuis blijven wonen, ook met dementie.

Fysiotherapie bij dementie

 • Heeft u moeite met opstaan uit de stoel?
 • Kunt u moeilijk in/uit bed komen?
 • Merkt u dat u steeds vaker valt?
 • Heeft u last van dikke benen?

Dit kunnen allemaal gevolgen zijn van uw dementie. De fysiotherapeut van Vivent helpt u om zo lang mogelijk te blijven functioneren zoals u dat wilt, zo goed mogelijk om te gaan met de gevolgen van uw dementie en zo prettig mogelijk te leven. De fysiotherapeut betrekt daarbij ook de mensen in uw omgeving. Die zien immers soms andere dingen dan uzelf of kunnen u zo goed mogelijk ondersteunen.
De fysiotherapeut werkt met u aan:

 • herstel of behoud van bewegingsfuncties
 • verminderen van pijn
 • ontspannen van spieren, maar ook algehele ontspanning
 • bevorderen van de balans tussen belasting en belastbaarheid, of wel goede keuzes maken tussen wat u wilt en kunt
 • leren omgaan met uw beperkingen door uw dementie
 • adviseren van en leren omgaan met hulpmiddelen
 • aanleren van strategieën voor bijvoorbeeld het wassen of aankleden

De fysiotherapeut maakt daarbij gebruik van de instructiemethode “foutloos leren”, die speciaal is omwikkeld voor mensen met dementie. Daarbij wordt u geholpen om fouten tijdens het leren zoveel mogelijk te voorkomen, zodat u alleen onthoudt wat de juiste manier is waarop u iets kunt doen.
De fysiotherapeut adviseert u ook over hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van een papegaai of een bedbeugel voor als u moeite heeft met in en uit bed komen.

Ergotherapie bij dementie

Als u dementie krijgt, dan kunt u bepaalde dagelijkse activiteiten niet meer uitvoeren zoals voorheen. Herkent u de volgende zaken?

 • Merkt u dat u steeds vaker valt?
 • Heeft u moeite met het uitvoeren van een hobby?
 • Ervaart uw mantelzorger gevoelens van hulpeloosheid, sociale isolatie en verlies van autonomie?

U ervaart problemen in activiteiten zoals het beheren van uw agenda, de organisatie en uitvoering van het huishouden, persoonlijke verzorging en het uitoefenen van hobby’s.
De ergotherapeut van Vivent bepaalt met u wat u nog moet kunnen en wat u nog wilt kunnen. Samen kijkt u waarom dat door uw dementie niet lukt en wat er nodig is om het te kunnen blijven doen. Raakt u bijvoorbeeld in de war in uw huis en weet u uw slaapkamer niet altijd meer te vinden? Dan adviseert de ergotherapeut welke aanpassingen u kunt doen om het voor u makkelijker te maken om thuis uw weg te blijven vinden. Zo kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van bewegwijzering, of kunnen u en uw huisgenoten met elkaar afspreken dat u altijd de deuren gesloten houdt. Dan wordt u niet bij elke kamer afgeleid en loopt u sneller naar de juiste plek in huis.

De ergotherapeut ondersteunt u dus bij:

 • Het compenseren van handelingen zodat u bijvoorbeeld weer een hobby kan uitvoeren
 • Het aanpassen van uw omgeving zodat het risico op vallen vermindert of u bijvoorbeeld de magnetron weer kunt gebruiken
 • Instructies geven aan uw mantelzorger zodat die uw reacties beter begrijpt
 • Het creëren van voldoende eigen tijd voor de mantelzorger

U kunt terecht in onze praktijk bij u in de buurt, maar we komen ook graag bij u thuis, zodat we u en uw naaste kunnen adviseren in uw woonsituatie.

Logopedie bij dementie

 • Verloopt de communicatie tussen u en anderen minder makkelijk?
 • Vindt u het moeilijk om duidelijk te spreken?
 • Heeft u moeite met lezen en schrijven?
 • Heeft u moeite met kauwen en slikken of vinden anderen dat u hier moeite mee heeft?

Door u dementie kunt u moeite hebben met communiceren. Eén van de eerste signalen kan zijn dat u niet zo makkelijk meer op woorden kunt komen en dat u informatie niet altijd even goed begrijpt. Ook kunt u problemen krijgen met kauwen en slikken.
De logopedist bepaalt op basis van onderzoek en observatie met u samen welke problemen u heeft. Op basis van uw mogelijkheden zet de logopedist, in nauwe samenwerking met een eventuele mantelzorger, de juiste training en strategie in om u zo optimaal mogelijk te laten functioneren in uw eigen omgeving.
Zo kan de logopedist bijvoorbeeld adviseren om brood zonder korst te eten of over te gaan op broodpap als kauwen voor u moeizaam gaat. Of kruiswoord raadsel met u oplossen om u te helpen makkelijker op woorden te komen.

Technologische hulpmiddelen en domotica bij dementie

U wilt natuurlijk het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Vivent Wijkverpleging probeert dit samen met u zo lang mogelijk te realiseren. We maken daarbij gebruik van nieuwe technologie, zoals:

 • Sensara, slimme sensoren: Sensara zijn slimme sensoren die het leefgedrag van de cliënt monitoren om tijdig te kunnen signaleren als er iets niet goed gaat. Uw mantelzorger en de zorgprofessional krijgen hierdoor een beeld van u als u zelf niet meer goed kunt aangeven hoe u zich voelt en wat u doet.
 • Medido, de slimme medicijndoos: Als u veel medicijnen gebruikt, op verschillende momenten van de dag, dan is het handig om daaraan herinnerd te worden. De Philips Medido is een slimme medicijndoos (dispenser) die u een seintje geeft als u een medicijn moet innemen.
 • Vivent Alarmering: biedt de mogelijkheid om in noodsituaties in en rond het huis hulp in te roepen van anderen. Met een simpele druk op de knop van het alarmapparaat heeft u contact met de meldcentrale en wordt hulp voor u geregeld.

Ontlasten van de mantelzorger bij dementie

Zorgen voor iemand met dementie vraagt continue aandacht. De zorg wordt steeds zwaarder en gecompliceerder, zowel fysiek als mentaal. Er zijn ook veel regelzaken die u moet overnemen. Vivent Wijkverpleging neemt u graag een deel van de zorg uit handen, zodat u ontlast wordt. Met slimme technologie zoals de sensoren van Sensara proberen we uw ongerustheid te verminderen omdat we beter weten wat zich afspeelt in huis en daar zo nodig iets aan kunnen doen.

Download folder

Wilt u meer informatie over Vivent Dementie?

Download folder

Nieuws

“De medewerkers van Vivent zijn geweldig!”

De geboren Amsterdamse Hannie Kerseboom (83) verhuisde ruim drie jaar geleden, kort na het overlijden van haar man, naar Den Bosch. Om dicht bij haar…

Lees verder Alle nieuwsberichten

Volg ons op