Gespecialiseerde thuisbegeleiding

Een gespecialiseerd thuisbegeleider (GTB-er) kan een belangrijke steun zijn als u (tijdelijk) moeite hebt om grip op uw dagelijks leven te houden. De gespecialiseerd thuisbegeleider gaat op een praktische manier met u aan de slag om de thuissituatie leefbaar te maken en houden.

Onze gespecialiseerd thuisbegeleiders brengen structuur aan in huis en stabiliseren het leven van u en of uw gezin. Ze helpen bijvoorbeeld mensen of gezinnen die te maken hebben met (een combinatie van):

  • verslaving
  • dementie
  • psychiatrische of psychosociale problemen
  • een verstandelijke beperking
  • overbelasting
  • een terugkeer naar huis na een opname
  • herstel na een ernstige ziekte

Afstemming met andere hulpverleners

Het team GTB kan ook worden ingezet als de problemen in huis nog niet helemaal duidelijk zijn. We helpen dan met het verhelderen van de hulpvraag en schakelen andere hulpverleners in als dat nodig is, zowel binnen Vivent als daarbuiten.

Donkenhof

Wie betaalt deze zorg?

U kunt Gespecialiseerde Thuisbegeleiding (GTB) aanvragen via het Wmo-loket van uw gemeente. U betaalt een eigen bijdrage van maximaal € 20,60.
De GTB kan ook bekostigd worden uit de Wlz. Voor meer info, kijk op www.cak.nl.

Wilt u meer informatie?

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de gespecialiseerd thuisbegeleider in uw gemeente. U vindt de namen en contactgegevens in onze folder. Het team is ook per mail bereikbaar: gtb@vivent.nl.

Bestanden

Folder gespecialiseerd thuisbegeleider Download folder

Gespecialiseerde thuisbegeleiding

Bekijk onze video (5:21)