24 april 2024Gepubliceerd door: Vivent

Goede beoordeling voor Gespecialiseerde Thuisbegeleiding Vivent

Onze gespecialiseerd thuisbegeleiders brengen structuur aan in huis en stabiliseren het leven van de cliënt. Ze helpen bijvoorbeeld mensen of gezinnen die te maken hebben met (een combinatie van):

  • verslaving
  • dementie
  • psychiatrische of psychosociale problemen
  • een verstandelijke beperking
  • overbelasting
  • een terugkeer naar huis na een opname
  • herstel na een ernstige ziekte

Tevredenheidsonderzoek resultaten

Onlangs hebben we een tevredenheidsonderzoek gehouden onder cliënten die Gespecialiseerde Thuisbegeleiding (GTB) van Vivent ontvangen. We zijn verheugd dat we een prachtige score van 8,5 hebben behaald! Dit succes is te danken aan de waardevolle feedback die we hebben ontvangen van onze gewaardeerde cliënten.

Doel van het onderzoek

Het doel van het cliënttevredenheidsonderzoek was om inzicht te krijgen in de tevredenheid en bekendheid van onze cliënten over het Vivent GTB-team. Deze waardevolle informatie stelt ons in staat om van de uitkomsten te leren en onze diensten continu te verbeteren. Bovendien gebruiken we deze gegevens om de gemeente te informeren over onze inspanningen en prestaties.

Cliëntenparticipatie

Onze aanpak was gericht en zorgvuldig: in samenwerking met de GTB-coördinator en een adviseur van de afdeling Kwaliteit hebben we 9 vragen opgesteld voor de cliënten. Die zijn vervolgens door ons benaderd. Van de in totaal 255 cliënten die gebruik maken van de Gespecialiseerde Thuisbegeleiding bij Vivent (GTB) hebben 88 cliënten deelgenomen aan het onderzoek.

We zijn enorm dankbaar voor de betrokkenheid van onze cliënten en de inzet van ons team om dit onderzoek mogelijk te maken. Samen streven we naar een continue verbetering van onze zorg en dienstverlening.