Tijdelijk wonen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Op afdeling ’t Ven in Vivent Mariaoord in Rosmalen bieden we zorg aan mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en aan mensen met somatische klachten. Op de afdeling creëren we zoveel mogelijk een thuissituatie, waarin u zo zelfstandig mogelijk leeft. U verblijft tijdelijk op deze afdeling om na te denken over wat u in het leven wilt bereiken (wat wil ik en wat kan ik?). We helpen u zich te oriënteren hoe en waar u de zorg kunt krijgen die u nodig heeft.

Verblijf voor mensen met NAH

In ’t Ven krijgt u de gelegenheid om, met begeleiding van behandelaars, na te denken over welke zorg het beste bij u past. Tijdens de eerste zes weken kunt u nadenken over uw zorg. Een arts, psycholoog, ergotherapeut, fysiotherapeut en psychiatrisch verpleegkundige onderzoeken wat er voor u nodig is en beschrijven dit in een zorgplan. We bekijken dan met u samen waar, hoe en met welke zorg en begeleiding u verder gaat wonen en leven.

Hoe u uw dag indeelt, bepaalt u zelf. U kunt uiteraard wel aan de medewerkers van de afdeling vragen of zij u hierbij willen begeleiden of ondersteunen. U kunt ook gebruik maken van de activiteiten die in Vivent Mariaoord georganiseerd worden. We vinden het belangrijk dat u ook zoveel mogelijk contacten buitenshuis onderhoudt.

Logeermogelijkheden voor mensen met NAH

U kunt ook tijdelijk in ’t Ven logeren. Bijvoorbeeld als u op een wachtlijst staat  voor het verpleeghuis. Maar ook om uw mantelzorger(s) een paar nachten te ontlasten. ‘t Ven biedt u als logé somatische zorg en een luisterend oor. Overdag is er zorg aanwezig op de afdeling. ’s Nachts is er in noodsituaties iemand oproepbaar.

Vivent Contactpersoon

Als u (tijdelijk) bij ons komt wonen, krijgt u een Vivent Contactpersoon toegewezen. Dat is uw eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen. Uw Vivent Contactpersoon coördineert de zorg die u van verschillende disciplines ontvangt. U kunt bij hem of haar terecht met al uw vragen.

Contact 

Voor meer informatie kunt u bellen met 088 -163 70 00.