Hulp thuis bij niet aangeboren hersenletsel

Door uw lichamelijke problemen als gevolg van uw niet aangeboren hersenletsel (NAH), kunt u wellicht wel weer thuis wonen, maar voor kortere of langere tijd niet geheel zelfstandig voor uzelf zorgen. U kunt bijvoorbeeld moeite hebben om uzelf te wassen of aan- en uit te kleden of problemen hebben met eten en drinken. De zorgprofessionals van Vivent Thuiszorg komen dan bij u thuis voor verzorging of verpleging. Zij hebben kennis van niet aangeboren hersenletsel en houden daarbij rekening bij de verpleging of verzorging.

Een gespecialiseerd thuisbegeleider (GTB-er) kan voor u een belangrijke steun zijn als u door uw NAH (tijdelijk) de greep op de dagelijkse verzorging van uw huishouden dreigt te verliezen. De GTB-er geeft praktische ondersteuning bij een gedragsverandering door hersenletsel, vaak in samenwerking met andere hulpverleners. U kunt hierbij denken aan structuur brengen in de planning van de week of het begeleiden bij medische afspraken. U staat er dus niet alleen voor.

Fysiotherapie bij NAH

  • Voelt u zich minder fit/futloos?
  • Heeft u moeite met het omgaan met uw vermoeidheid?
  • Ervaart u problemen met het zelfstandig functioneren zoals lopen, opstaan/zitten, aankleden?

Als gevolg van hersenletsel kunt u problemen hebben met denken. Deze problemen noemen we ook wel cognitieve klachten of cognitieve stoornissen. Veel voorkomende cognitieve klachten zijn problemen met het geheugen en de concentratie. Ook het verwerken van (grote hoeveelheden) informatie kan lastig zijn. Daarnaast kunnen problemen met het plannen en uitvoeren van activiteiten ontstaan. Cognitieve functies zijn geen spieren die sterker worden door veel te trainen. Het is daarom effectiever om met de cognitieve klachten te leren omgaan. Dit heet ‘compenseren’. Compenseren betekent dat u taken op een andere manier gaat uitvoeren dan u voorheen gewend was, waarbij u rekening houdt met uw beperkingen.
U kunt compenseren door gebruik te maken van strategieën. Strategieën zijn ‘slimme trucs’ die ervoor zorgen dat u minder last hebt van de cognitieve klachten, zoals geheugenproblemen of moeite met plannen. U gaat bijvoorbeeld boodschappen doen en wilt onthouden wat u nodig hebt. U kunt proberen alles uit uw hoofd te leren door het heel vaak te herhalen, maar u kunt het ook op een briefje schrijven.
De fysiotherapeut gaat met u kijken welke strategie voor u goed werkt en leert u specifieke vaardigheden aan die u in de dagelijkse praktijk kunt toepassen.

Ergotherapie bij NAH

Door uw niet aangeboren hersenletsel heeft u te maken met zichtbare, maar ook met onzichtbare gevolgen op lichamelijke gebied. Maar uw hersenletsel kan ook effect hebben op communicatie, gedrag, persoonlijkheid, energie en cognitief functioneren. Herkent u deze situaties:

  • Heeft u moeite om uw dag in te vullen met zinvolle activiteiten?
  • Heeft u moeite om een activiteit te beginnen?
  • Heeft uw mantelzorger moeite om met uw beperkingen en veranderingen om te gaan?

Dan kunt u terecht bij de ergotherapeut van Vivent. Die kijkt met u wat u graag doet en welke zaken belangrijk zijn om te blijven doen. U kijkt samen wat er niet goed lukt en hoe dat komt. Daar gaat u samen mee aan de slag. Dat kan gaan om praktische trainingen om vaardigheden te verbeteren of het gebruiken van hulpmiddelen en aanpassingen. Denkt u bijvoorbeeld aan het koken met één hand na een CVA. Maar het kan ook gaan om het inzetten van compensatiestrategieën. Soms kunt u immers nog heel veel dingen zelf, maar lukt het u niet om u daartoe te zetten. U werkt er dan samen met uw ergotherapeut en eventueel ook uw naasten aan hoe u het beste geprikkeld wordt om toch weer dingen zelf op te pakken.

U vindt de ergotherapeut van Vivent in onze praktijk bij u in de buurt, maar de ergotherapeut kan ook bij u thuis komen voor therapie.

Logopedie bij NAH

  • Is uw manier van praten veranderd?
  • Vindt u het moeilijk om uw gedachten te verwoorden of om duidelijk te spreken?
  • Heeft u moeite met lezen en schrijven?
  • Heeft u moeite met kauwen en slikken?

Ook na uw revalidatie kunt u last blijven houden van de gevolgen van uw hersenletsel. Als u problemen heeft met communiceren of met eten en drinken dan kunt u terecht bij de logopedist van Vivent. Die kijkt met u welke training of compensatiestrategie voor u geschikt is om beter te functioneren of beter om te gaan met de gevolgen van uw hersenletsel. Kunt u bijvoorbeeld wel lezen, maar kunt u de inhoud van het boek niet goed verwerken? Dan kijkt de logopedist met u naar alternatieven die het voor u wel mogelijk maken om te blijven lezen. Bijvoorbeeld een luisterboek, een luisterboek ondersteund met een geschreven versie of het onderstrepen van belangrijke woorden in een zin.
De logopedist kijkt bovendien of er hulpmiddelen mogelijk zijn om de communicatie of het eten en drinken te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan een app op uw telefoon waarmee u woorden kunt schrijven of kunt tekenen, zodat de communicatie met uw gesprekspartner beter verloopt.

Advies of instructie voor de mantelzorger bij NAH

Uw naaste helpen met diens verzorging en ondersteuning kan fysiek en geestelijk zwaar zijn en vraagt vaak ook deskundigheid. De zorgprofessionals van Vivent nemen u dit graag uit handen of helpen u met adviezen of uitleg die dit voor u makkelijker maken.
Download folder

Wilt u meer informatie over Vivent NAH?

Download folder

Nieuws

1e Longfibrose Café van Nederland viert juni 2-jarig bestaan

Met trots kondigen we aan dat het Longfibrose Café in juni alweer twee jaar lang een veilige haven biedt voor degenen die getroffen zijn door…

Lees verder Alle nieuwsberichten

Volg ons op