Ik heb hersenletsel: wat nu?

De impact van niet aangeboren hersenletsel (NAH) op uw dagelijks leven is vaak erg groot. U heeft te maken met lichamelijke beperkingen en problemen op het gebied van denken, vermoeidheid, emoties, gedrag en het sociale functioneren.

NAH: fysieke en psychische veranderingen

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) kan op verschillende plaatsen in uw hersenen optreden en kan dus verschillende gevolgen hebben. Onderstaande lichamelijke veranderingen komen vaak voor bij hersenletsel:
• U kunt zich minder goed bewegen, bepaalde delen van uw lichaam niet bewegen of maakt juist onwillekeurige bewegingen
• Het gevoel in uw lijf is afgenomen
• U kunt minder goed zien, horen, proeven of ruiken
• U bent sneller moe

Soms zijn de gevolgen van NAH ook niet zichtbaar. Wellicht herkent u de volgende situaties?
• U kunt zich minder goed concentreren en dingen minder goed onthouden
• U merkt niet dat u moe bent en gaat daardoor over grenzen heen
• U heeft uw emoties minder goed in bedwang, waardoor sneller conflicten ontstaan
• Uw omgeving merkt dat u zich anders gedraagt en reageert daarop
• U bent het overzicht kwijt zijn, waardoor werkzaamheden moeizaam verlopen.

Dit zijn allemaal veranderingen die u onzeker kunnen maken en waarover u wellicht vragen heeft. Wij helpen u graag.

Vragen over NAH? Huisbezoek van gespecialiseerd verpleegkundige

Heeft u vragen over NAH of uw specifieke situatie? Dan komt onze gespecialiseerd verpleegkundige NAH graag bij u op huisbezoek om deze met u te bespreken. De verpleegkundige ondersteunt u om zo goed en zelfstandig mogelijk te blijven functioneren in uw eigen omgeving, op een manier die bij u past en voor u goed voelt.
We bieden u:
• Begeleiding in het omgaan met de veranderingen door hersenletsel
• Advies, instructie en voorlichting over de oorzaak en gevolgen van hersenletsel
• Ondersteuning bij het inschakelen van andere zorgverleners, zoals fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, maatschappelijk werk, vrijwilligersdiensten
• Ondersteuning in het signaleren en coördineren van de juiste zorg en behandeling. De verpleegkundige heeft hiervoor nauw contact met andere betrokkenen.
Bij de gesprekken betrekken we graag ook uw naasten. Die hebben immers ook vragen en behoefte aan informatie en begeleiding. U moet samen een weg vinden om zo goed mogelijk om te gaan met de gevolgen van uw hersenletsel. Daar ondersteunt de gespecialiseerd verpleegkundige u graag bij.

Praten over NAH in Café Brein en NAH-Café

U bent niet de enige met niet aangeboren hersenletsel. We kunnen ons voorstellen dat u graag eens praat of ervaringen wilt uitwisselen met anderen die hetzelfde doormaken of doorgemaakt hebben. U en uw familieleden kunnen daarvoor terecht in:

Café Brein
• Combinatie van gezellig samenkomen en informatieve bijeenkomst over niet aangeboren hersenletsel
• Vijf donderdagen per jaar in Activiteitencentrum Duinendaal, Eerste Rompert 5 Den Bosch
20.00 – 21.30 uur, inloop vanaf 19.30 uur
• Op 5 maandagen per jaar in Zorghoeve ’t Binnenveld in Schijndel
19.30 tot 21.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Jaap Croonen, dbbrein@gmail.com, www.nahcafedenbosch.nl/brein/

Het NAH-Café
• ontmoeting en contact in een gezellige en rustige omgeving voor mensen met niet aangeboren hersenletsel
• in de even weken op dinsdagavond van 19:30 tot 22:00 uur Activiteitencentrum Buurthuis Deuteren, Baksvelstraat 112 in ’s-Hertogenbosch en iedere tweede donderdag van de maand vanaf 19.00 uur in café De Kerk, Kapelstraat 19 in Uden
• Vanaf 19.30 uur koffie en bijpraten en vanaf 20.30 uur een activiteit voor mensen met niet aangeboren hersenletsel

Partner of familie en NAH

Niet aangeboren hersenletsel treft iemand nooit alleen. Ook de partner en familie worden door de impact van NAH getroffen. U wordt geconfronteerd met de mogelijke gevolgen, op de korte en op de lange termijn. U heeft vragen over NAH, moet leren omgaan met de veranderingen en zoeken naar uw nieuwe rol en de relatie met uw partner of familielid. Daar kunt u af en toe best wat ondersteuning bij gebruiken. En soms wilt u gewoon uw ervaringen delen met een professional die alles weet over niet aangeboren hersenletsel. U kunt hiervoor terecht bij de gespecialiseerd verpleegkundige NAH van Vivent
Download folder

Wilt u meer informatie over Vivent NAH?

Download folder

Nieuws

“De medewerkers van Vivent zijn geweldig!”

De geboren Amsterdamse Hannie Kerseboom (83) verhuisde ruim drie jaar geleden, kort na het overlijden van haar man, naar Den Bosch. Om dicht bij haar…

Lees verder Alle nieuwsberichten

Volg ons op