Kleinschalig Wonen

Kleinschalig Wonen (KSW)

Binnen de Kleinschalige Wonen woningen van Vivent woont u in een woning, zoals iedereen deze kent. Met een eigen voordeur, een woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamer. U woont hier gezamenlijk met andere bewoners met dementie. Samen met zorgprofessionals, familie en vrijwilligers voert u hier een normaal huishouden. U doet boodschappen, kookt, eet samen en doet de was. Eigenlijk vormt u een gezin, alleen bent u geen familie van elkaar. U bepaalt met elkaar hoe u de dag indeelt. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met het herkenbare ritme van vroeger. Dat bepalen de bewoners samen.

Eigen keuzes

Zo wordt er in de ene woning bijvoorbeeld tussen de middag warm gegeten en in de andere ‘s avonds. Daarnaast kunt u als bewoner en als familie deelnemen aan dagelijkse activiteiten die aangeboden worden in de zorgcentra en die bij u passen. Denk hierbij aan zingen, creatief bezig zijn of ‘uiteten’, Arc van Noah. Tijdens deze activiteiten ontmoet u ook andere bewoners uit de wijk. Zij komen van bijvoorbeeld Vivent Dagactiviteiten of samenwerkingsverbanden met andere zorgorganisaties in de wijk. Zo zorgen we voor participatie in de buurt.

Wat kan er (nog) wel

Onze zorgprofessionals bieden ondersteuning bij het houden van structuur rond wonen en welbevinden. Kwaliteit van leven is het centrale thema. Het belangrijkste doel is cliënten 7 x 24 uur veiligheid en bescherming te bieden. Een Kleinschalig Wonen woning is ingericht op 7 – 10 bewoners. Een groot deel van de tijd leeft u met elkaar in een huiskamer waar u eet, koffie drinkt en actief of passief kunt zijn. Iedere bewoner heeft ook een eigen (slaap)kamer waar u zich tussen persoonlijke spulletjes terug kunt trekken.

Aan het dagelijks leven wordt, net als thuis, vorm gegeven in een bepaalde dagstructuur en weekritme. Een groot deel van de tijd wordt besteed aan het voeren van een gezamenlijke huishouding. Afhankelijk van uw persoonlijkheid en beperkingen draait u mee in de huishouding. De één doet graag wat huishoudelijke klusjes, terwijl de volgende geniet van het kijken naar anderen die bezig zijn. Niets moet, veel mag. En we kijken naar wat u nog wel kunt.