Belangrijke informatie Coronavirus

Donderdag 31 maart 2022

Versoepelingen per 23 maart

Op basis van de landelijke versoepelingen, zoals aangekondigd door onze minister van VWS, zijn ook bij Vivent alle coronamaatregelen vervallen.

Basisregels

Deze basisregels zijn adviezen geworden.

Bezoek

  • Restricties voor bezoek zijn opgeheven.
  • Als er binnen een woning besmettingen zijn, is bezoek gewoon toegestaan. Het dragen van een mondkapje op de woning is dan wel verplicht.

Quarantaine

  • De quarantaineregels zijn opgeheven en zijn een advies geworden.
  • Zorgprofessionals kunnen aan het werk als zij 24 uur klachtenvrij zijn en dragen dan binnen de periode die in het quarantaineadvies is aangegeven een mondneusmasker.
  • Voor onze bewoners nemen we het quarantaine-advies over en blijven de quarantaine regels van kracht. De specialist ouderengeneeskunde bepaalt hierin het beleid, afhankelijk van de situatie op de woning en de hoeveelheid besmettingen.

Testen

  • Testen is landelijk niet meer verplicht. Wij adviseren onze medewerkers dringend om bij klachten een zelftest te doen en/of zich te laten testen bij de GGD.
  • Omdat onze bewoners binnen de kwetsbare groepen vallen, hanteren we vooralsnog het beleid dat zij worden getest bij verdenking van een besmetting met Covid-19.

Mondkapjes

  • Waar nodig neemt de zorgprofessional, op basis van zijn professionele individuele verantwoordelijkheid, de beslissing of deze een mondneusmasker draagt tijdens het werk.
  • Uiteraard kunt u als bezoeker ook altijd de keuze maken om een mondkapje te dragen. Vivent blijft voorzien in de verstrekking van mondkapjes.

Volg ons op