Nieuws en voorzorgsmaatregelen Coronavirus

Vivent volgt de richtlijnen van het RIVM in het belang van de gezondheid van onze cliënten en onze medewerkers. Lees hier het laatste nieuws en de voorzorgsmaatregelen die we nemen.

Lees meer

Belangrijke informatie Coronavirus

Zaterdag 27 februari 2021

Coronavaccinaties bewoners

Op 27 februari hebben we de bewoners van onze vijf woonzorgcentra voor de tweede maal gevaccineerd tegen corona. Ruim 350 prikken zijn gezet. Om niets te verspillen, zijn de overgebleven vaccins toegediend aan onze zorgmedewerkers.
Het gaat om permanente bewoners van onze woonzorgcentra. De specialist ouderengeneeskunde is dan de behandelend arts. De eerste vaccinatie vond 30 januari plaats.

Maatregelen bij bezoek Vivent woonzorgcentra

Het bezoekersbeleid is per 20 januari 2021 weer aangepast. 

  • In overeenstemming met het landelijk beleid doen wij u het dringende verzoek om het bezoek per bewoner te beperken tot eenmaal per dag en om tijdens de bezoekmomenten het aantal van maximaal 1 bezoeker van 13 jaar of ouder te hanteren. Tijdens deze bezoekmomenten kunt u plaatsnemen op de slaapkamer van de bewoner.
  • In de gezamenlijk gebruikte ruimtes van onze woonzorgcentra is een mondkapje voor iedereen verplicht. Vivent voorziet in (chirurgische) mondkapjes voor medewerkers, bewoners en bezoekers. We vertrouwen erop dat u per bezoek alleen het exemplaar neemt dat u voor dat bezoek nodig heeft.
  • Wij verzoeken u om uw mondkapje ook tijdens uw bezoek zoveel als mogelijk op te houden voor de veiligheid van de bewoner, uzelf en het personeel. Bij uitzondering kunt u het kapje afdoen onder voorwaarde dat er 1,5 meter afstand gehanteerd wordt. We verzoeken u dan het  kapje op de kin te zetten (niet volledig afdoen).
  • Op alle woningen en afdelingen dient een bezoeker zich bij binnenkomst te registreren. Zo kunnen wij u altijd bereiken mocht dat in het kader van contactonderzoek nodig zijn. Een registratieformulier is hiervoor beschikbaar.
  • Uiteraard gaan we ervan uit dat u onze woonzorgcentra niet bezoekt gedurende de tijden dat er een avondklok geldt. Mocht er een calamiteit zijn waardoor uw aanwezigheid noodzakelijk is, dan vertrouwen we erop dat uw eigen verklaring bij controle volstaat.
  • De volgende algemene maatregelen blijven uiteraard van kracht: houd 1,5 meter afstand, blijf thuis bij gezondheidsklachten en zorg voor goede handhygiëne

Horecafunctie restaurants blijft open voor bewoners en hun bezoekers

Hoewel de horeca in de rest van het land nog gesloten blijft, geldt een uitzondering voor restaurants in woonzorgcentra. Ook na 20 januari 2021 kunt u hiervoor weer in onze restaurants terecht. In het kader van eventueel contact- en brononderzoek moet iedereen zich bij binnenkomst nog steeds wel registreren. Daarnaast gelden uiteraard alle algemene voorzorgsmaatregelen.

Vivent Dagbehandeling en Vivent Dagbesteding blijven open

Ook na 20 januari 2021 blijven de locaties van Vivent Dagbehandeling en Vivent Dagbesteding geopend. We houden ons overal strikt aan de voorzorgsmaatregelen.

Coronavaccinaties medewerkers

Op 6 januari is gestart met de vaccinaties tegen corona. Alle zorgmedewerkers van 18 jaar en ouder die direct (binnen 1,5 meter) contact hebben met cliënten komen in aanmerking voor een vaccinatie tegen corona. Als eerste zijn zorgmedewerkers uitgenodigd die direct cliëntcontact hebben binnen de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Gelijktijdig wordt ziekenhuispersoneel in de acute zorg gevaccineerd. Daarna zijn de zorgmedewerkers aan de beurt die werken binnen zorginstellingen voor gehandicapten. Vervolgens de medewerkers werkzaam binnen de wijkverpleging en Wmo ondersteuning.

Quarantaine blijft 10 dagen (en geen 5 dagen na test)

De rijksoverheid heeft onlangs gemeld dat de quarantaine per 1 december korter kan, van 10 naar 5 dagen. Vivent volgt deze wijziging niet. Het beleid bij Vivent blijft hetzelfde voor medewerkers en cliënten. Ook als iemand uit het ziekenhuis bij Vivent in zorg komt blijft deze 10 dagen in quarantaine.

Vivent wijzigt het beleid niet omdat:
– Vivent vindt de tijd verkorten naar 5 dagen te risicovol.
– Vivent sluit zich aan bij het standpunt van Verenso, de GGD en het regio-overleg van de artsen: de quarantaineperiode niet verkorten, 10 dagen blijven handhaven.

Gebruik beschermingsmiddelen bij zorg in de thuissituatie

Vanaf 29 september gelden de volgende afspraken:

  • Bij zorg en behandeling binnen 1,5 meter maakt de zorgmedewerker altijd gebruik van een mondmasker.
  • Bij een verdenking van corona of bij een vastgestelde besmetting maakt de zorgmedewerker bij zorg en behandeling binnen 1,5 meter gebruik van de volledige set beschermingsmiddelen: mondmasker, schort, handschoenen en spatbril.

Zo kunnen we veilig de beste zorg blijven leveren. 
Lees hier de brief die naar de thuiszorg cliënten wordt gestuurd.

Bezoek na vakantie

Landelijk is het advies om na een vakantie in een land waar code oranje geldt 10 dagen thuisquarantaine aan te houden. Bent u op vakantie geweest in één van deze landen? Dan verzoeken we u om onze woonzorgcentra twee weken niet te bezoeken.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het Coronavirus? Kijkt u dan op de website van het RIVM​ of bel met het landelijke informatienummer 0800-1351.

Volg ons op