Voorzorgsmaatregelen in verband met Coronavirus

Vivent volgt de richtlijnen van de RIVM in het belang van de gezondheid van onze cliënten en onze medewerkers. Wij nemen daarom voorzorgsmaatregelen in samenwerking met de GGD.

Lees meer

Belangrijke informatie voorzorgsmaatregelen Coronavirus

Vrijdag 27 maart 2020

Vivent volgt de richtlijnen van het RIVM in het belang van de gezondheid van onze cliënten en onze medewerkers. Wij nemen daarom voorzorgsmaatregelen in samenwerking met de GGD.

Aanpassing thuiszorg

We kijken steeds welke maatregelen nodig zijn om zoveel mogelijk zorg te blijven bieden en de kans op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te houden.
Door de huidige omstandigheden zijn wij helaas genoodzaakt om in de thuiszorg bepaalde zorg af te bouwen of tijdelijk te stoppen om het risico voor onze cliënten en medewerkers zo klein mogelijk te houden. Het gaat dan om zorg die niet urgent of medisch-kritisch is. Uiteraard zetten we zorg waarbij het medisch onverantwoord is om te stoppen of aanpassingen te doen, op de vertrouwde manier voort. Wij hebben dit besluit met pijn in ons hart moeten nemen en zijn ons bewust van de mogelijke vragen en onrust die dit bij u oproept. Uw wijkverpleegkundige en uw Vivent Contactpersoon gaan met u in gesprek om samen te kijken wat dit voor u betekent.
Brief extramurale cliënten

Bezoek aan onze locaties en woningen

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft besloten dat er in heel Nederland géén bezoek aan verpleeghuizen meer mag plaatsvinden. Dit betekent dat ook Vivent nu genoodzaakt is om al het bezoek aan onze woonzorglocaties te stoppen. Deze maatregel is landelijk genomen om niet alleen de kwetsbare bewoners te beschermen, maar ook het verplegende en verzorgende personeel.
Brief bezoekersstop intramurale locaties

We beseffen hierbij heel goed dat we u met deze maatregel beletten om bij uw naaste op bezoek te gaan. Een drastische maatregel, die we zo lang als verantwoord was hebben uitgesteld. Vanzelfsprekend blijven onze medewerkers zich met hart en ziel inzetten om het onze bewoners zo aangenaam mogelijk te maken.

Annulering evenementen en groepsactiviteiten

Alle evenementen en activiteiten in groepen zijn afgelast tot en met tenminste 6 april.

In de woningen van onze woonzorglocaties worden alternatieve individuele of kleinschalige activiteiten voor onze bewoners georganiseerd.

Sluiting Vivent Dagbesteding en Vivent Dagbehandeling

De Vivent Dagbestedingslocaties en Vivent Dagbehandeling zijn vanaf vrijdag 13 maart tot nader bericht gesloten. Naar aanleiding van de landelijke besluitvorming kijken we wanneer we weer open kunnen.
Brief cliënten sluiting Vivent Dagbehandeling
Brief cliënten sluiting Vivent Dagbesteding

Sluiting restaurant Vivent Mariaoord, Vivent Berlerode en Vivent De Hooghe Clock verlengd

De restaurants van Vivent Mariaoord, Vivent Berlerode en Vivent De Hooghe Clock zullen tot nader bericht gesloten blijven. Eerder was besloten om ze te sluiten tot en met 16 maart. Dat is nu verlengd. Voor de cliënten die daar de maaltijd gebruiken wordt in samenwerking met Foodconnect voor een alternatief gezorgd. Voor de zorgappartementen van Vivent De Hooghe Clock organiseren we de maaltijd op de afdeling.

Actuele situatie

Vivent monitort actief de landelijke ontwikkelingen en de gezondheidssituatie van onze cliënten en medewerkers. In geval van griepverschijnselen handelen wij volgens de protocollen en nemen de benodigde maatregelen.

Niet urgente behandelingen, door bijvoorbeeld pedicure of fysiotherapeut, worden op dit moment in het kader van de verscherpte voorzorgsmaatregelen niet uitgevoerd.

Informatie voor bewoners en cliënten

Informatie voor bewoners en verwanten van onze intramurale woonzorglocaties

Informatie voor thuiszorgcliënten

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het Coronavirus? Kijkt u dan op de website van het RIVM​ of bel met het landelijke informatienummer 0800-1351.

Volg ons op