Nieuws en maatregelen Coronavirus

Lees hier het laatste nieuws van Vivent over de voorzorgsmaatregelen en versoepelingen in verband met het coronavirus.

Lees meer

Belangrijke informatie Coronavirus

Maandag 29 november 2021

Boostervaccinatie

Bewoners woonzorgcentra

De planning voor de boostervaccinaties voor bewoners van onze woonzorgcentra is als volgt:

 • Dinsdag 30 november: Vivent Berlerode, Vivent Donkenhof en Vivent De Hooghe Clock
 • Vrijdag 3 december: Vivent Mariaoord en Vivent Hof van Hintham

Bewoners en/of vertegenwoordigers worden hierover uiteraard nader geïnformeerd.

Uit eerdere ervaring weten we dat er soms vaccinaties overblijven na een vaccinatiedag. Deze restanten hebben een beperkte houdbaarheid en om verspilling te voorkomen gebruiken we deze voor het vaccineren van ons direct zorgpersoneel.

Bewoners ‘aanleunwoningen’

Landelijk is bepaald wie er wanneer aan de beurt is om de boostervaccinatie te kunnen krijgen. Vivent biedt de vaccinatie aan bewoners aan die verblijven in onze woonzorgcentra. De specialist ouderengeneeskunde is dan de behandelend arts.
Mensen die zelfstandig wonen in een appartement bij of in één van de woonzorgcentra van Vivent en de huisarts als behandelend arts hebben, krijgen de boostervaccinatie via de GGD of de huisarts. Zij krijgen een uitnodiging voor de boostervaccinatie van de huisarts of de GGD als zij aan de beurt zijn.

Medewerkers

Vivent verzorgt ook de boostervaccinatie voor het eigen personeel. Het is de bedoeling dat medewerkers die hiervoor in aanmerking komen en er gebruik van willen maken, vóór de kerst de boostervaccinatie hebben ontvangen.

Maatregelen bij bezoek Vivent woonzorgcentra

Vanaf 28 november geldt het volgende :

 • U kunt uw naaste uiteraard gewoon blijven bezoeken. Wel verzoeken we u om per bezoekmoment met maximaal 2 personen te komen. Zo voorkomen we drukte op de woning of afdeling.
 • We verzoeken u 1,5 meter afstand te houden. Fysiek contact met uw naaste kan uiteraard wel.
 • In alle algemene ruimtes van onze woonzorgcentra is een mondkapje voor iedereen verplicht. Vivent voorziet in chirurgische mondkapjes voor medewerkers, vrijwilligers, bewoners en bezoekers. Een ander mondkapje is niet toegestaan. We vertrouwen erop dat u per bezoek alleen het exemplaar neemt dat u voor dat bezoek nodig heeft. U kunt het mondmasker afzetten als u heeft plaatsgenomen op een stoel.
 • In de woningen en op de afdelingen hoeven bewoners, medewerkers, vrijwilligers en verwanten geen mondmasker te dragen.
 • Tijdens fysieke zorgmomenten of bij een mogelijke verdenking van corona draagt de zorgmedewerker wel een mondmasker.
 • Ook behandelaars en contactberoepen, zoals pedicure en kappers, dragen een mondkapje tijdens de behandeling.
 • Daarnaast verzoeken we u om rekening te blijven houden met de basisregels:
  • Blijf thuis bij coronagerelateerde klachten
  • Schud geen handen
  • Zorg voor goede handhygiëne
  • Hoest en nies in uw elleboog.
 • We moeten er samen voor zorgen dat we het risico dat bewoners ziek worden zoveel mogelijk beperken. Dat doen we als medewerkers en als vrijwilligers. Maar ook bezoeker hebben hierin een verantwoordelijkheid. Daarbij vragen we niet of u wel of niet gevaccineerd of immuun bent. Want u kunt corona in alle gevallen nog overdragen. De QR code wordt binnen Vivent niet als toegangsbewijs of werkbewijs gevraagd. We doen wel een extra beroep op uw medewerking om alle maatregelen zorgvuldig na te leven.

Maatregelen in de thuiszorg

Vanaf 28 november geldt het volgende :

 • Onze medewerkers zijn verplicht om een mondneusmasker te dragen tijdens de zorgverlening. 
 • We verzoeken u 1,5 meter afstand te houden.
 • Daarnaast verzoeken we u om rekening te blijven houden met de basisregels:
  • Blijf thuis bij coronagerelateerde klachten
  • Schud geen handen
  • Zorg voor goede handhygiëne
  • Hoest en nies in uw elleboog
  • Zorg voor voldoende ventilatie.

Maatregelen bij Vivent Dagbesteding en Dagbehandeling

U bent nog steeds van harte welkom bij Vivent Dagbesteding en Vivent Dagbesteding. Beide gaan gewoon door. Vanaf 28 november geldt het volgende

 • In al onze algemene ruimtes is een mondkapje voor iedereen verplicht. Vivent voorziet in chirurgische mondkapjes. Een ander mondkapje is niet toegestaan. U kunt het mondmasker afzetten als u heeft plaatsgenomen op een stoel.
 • We verzoeken u 1,5 meter afstand te houden.
 • Bij een mogelijke verdenking van corona of wanneer het niet mogelijk is om voldoende afstand te houden, draagt de (zorg)medewerker een mondmasker.
 • De QR code wordt binnen Vivent niet als toegangsbewijs of werkbewijs gevraagd. We doen wel een extra beroep op uw medewerking om alle maatregelen zorgvuldig na te leven.
 • We verzoeken u om rekening te blijven houden met de basisregels:
  • Blijf thuis bij coronagerelateerdeklachten
  • Schud geen handen
  • Zorg voor goede handhygiëne
  • Hoest en nies in uw elleboog.

Maatregelen bij constatering besmetting woonzorgcentrum

Als er in één van onze woonzorgcentra een besmetting geconstateerd wordt, dan gelden de volgende maatregelen:

 • Dragen van mondneusmasker in openbaar toegankelijke ruimtes, voor alle bezoekers en medewerkers. Vivent voorziet hierin. Een ander mondkapje is niet toegestaan.
 • Op de afdelingen waar besmettingen zijn, dragen medewerkers volledige bescherming.
 • Bezoek aan bewoners kan plaatsvinden. Op de kamers van bewoners mag het mondmasker af. Bezoek aan besmette bewoners kan plaatsvinden met volledige bescherming en in afstemming met het zorgteam.
 • Paramedici bezoeken de afdelingen waar besmettingen zijn niet.
 • Extra alert zijn op handhygiëne

Restaurants

In de restaurants van Vivent is het verplicht om 1,5 meter afstand te houden.

De actuele openingstijden van het restaurant en de terrassen:

 • Vivent Berlerode: 10:00 – 17:00 uur
 • Vivent De Hooghe Clock: 9:00 – 19:30 uur
 • Vivent Mariaoord: 10:00 – 19:30 uur

In de horecalocaties van Vivent Mariaoord, Vivent Berlerode en Vivent De Hooge Clock is het Corona Toegangsbewijs niet van toepassing. Iedereen kan deze restaurants bezoeken zonder Coronatoegangsbewijs. We mogen ook na 17.00 uur geopend zijn. Eet- en drinkgelegenheden op en in zorglocaties, verzorgingsplaatsen en dagbestedingslocaties vallen namelijk onder de uitzonderingen op het landelijk beleid.

Bezoek na vakantie

Landelijk is het dringende advies om na een vakantie in een land waar code oranje geldt 10 dagen thuisquarantaine aan te houden. Voor sommige landen geldt een quarantaineplicht. Dit geldt ook als u gevaccineerd bent.
Bent u op vakantie geweest in een land met een oranje reisadvies? Dan verzoeken we u om onze woonzorgcentra twee weken niet te bezoeken.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het Coronavirus? Kijkt u dan op de website van het RIVM​ of bel met het landelijke informatienummer 0800-1351.

Volg ons op