Nieuws en maatregelen Coronavirus

Lees hier het laatste nieuws van Vivent over de voorzorgsmaatregelen en versoepelingen in verband met het coronavirus.

Lees meer

Belangrijke informatie Coronavirus

Maandag 18 januari 2021

Boostervaccinatie

Bewoners woonzorgcentra

De bewoners van onze woonzorgcentra, die hiervoor in aanmerking kwamen en dit wilden, zijn op 30 november en 3 december gevaccineerd met de boostervaccinatie. Voor bewoners die nog gevaccineerd moeten of willen worden, maken we afspraken met de GGD.

Bewoners ‘aanleunwoningen’

Landelijk is bepaald wie er wanneer aan de beurt is om de boostervaccinatie te kunnen krijgen. Vivent biedt de vaccinatie aan bewoners aan die verblijven in onze woonzorgcentra. De specialist ouderengeneeskunde is dan de behandelend arts.
Mensen die zelfstandig wonen in een appartement bij of in één van de woonzorgcentra van Vivent en de huisarts als behandelend arts hebben, krijgen de boostervaccinatie via de GGD of de huisarts. Zij krijgen een uitnodiging voor de boostervaccinatie van de huisarts of de GGD als zij aan de beurt zijn.

Medewerkers

Vivent verzorgt ook de boostervaccinatie voor het eigen personeel. De booster vaccinatie voor medewerkers en vrijwilligers is succesvol afgerond. 

Maatregelen bij bezoek Vivent woonzorgcentra

Vanaf 19 december geldt het volgende:

 • Bezoek
  U kunt uw naaste uiteraard gewoon blijven bezoeken. Wel verzoeken we u om met maximaal 2 personen per dag te komen. Dit is een wijziging omdat u voorheen meerdere keren per dag op bezoek kon komen met maximaal 2 bezoekers. Dit maximum van 2 bezoekers per dag per bewoner geldt ook voor de feestdagen omdat het anders te druk wordt op de woningen.
  We vragen u om het bezoek zoveel mogelijk in het restaurant van de locatie te laten plaatsvinden, als dat mogelijk is. Of anders op de kamer van de bewoner. Hiermee willen we drukte in de woonkamers van de afdelingen voorkomen. 
 • Restaurant
  Op de locaties met een eigen restaurant (Vivent Berlerode, Vivent De Hooghe Clock en Vivent Mariaoord) geldt dat er per bewoner maximaal 2 bezoekers per dag mogen komen. Restaurants zijn alleen nog open voor bewoners en hun bezoek en voor omwonenden die daar de maaltijden krijgen. Restaurants zijn gesloten voor externen of gasten die niet voor een familiebezoek komen.
 • Pedicure
  Pedicure op verzoek of doorverwijzing van een arts kan doorgaan. Cosmetische pedicure is tijdelijk helaas niet mogelijk. 
 • Kapper
  De kappers zijn helaas gesloten. Hiermee volgen we de landelijke maatregelen.
 • Dagbesteding en dagbehandeling
  De dagbesteding en dagbehandeling gaan gewoon door.
 • Mondkapje
  In alle algemene ruimtes van onze woonzorgcentra is een mondkapje voor iedereen verplicht. Vivent voorziet in chirurgische mondkapjes voor medewerkers, vrijwilligers, bewoners en bezoekers. Een ander mondkapje is niet toegestaan. We vertrouwen erop dat u per bezoek alleen het exemplaar neemt dat u voor dat bezoek nodig heeft. U kunt het mondmasker afzetten als u heeft plaatsgenomen op een stoel.
  • In de woningen en op de afdelingen hoeven bewoners, medewerkers, vrijwilligers en verwanten geen mondmasker te dragen.
  • Tijdens fysieke zorgmomenten of bij een mogelijke verdenking van corona draagt de zorgmedewerker wel een mondmasker.
  • Ook behandelaars en contactberoepen, zoals pedicure en kappers, dragen een mondkapje tijdens de behandeling.
 • Basisregels
  Daarnaast verzoeken we u om rekening te blijven houden met de basisregels:
  • Blijf thuis bij coronagerelateerde klachten
  • Houd 1,5 meter afstand, fysiek contact met uw naaste kan uiteraard wel.
  • Schud geen handen
  • Zorg voor goede handhygiëne
  • Hoest en nies in uw elleboog.
 • Samen tegen corona
  We moeten er samen voor zorgen dat we het risico dat bewoners ziek worden zoveel mogelijk beperken. Dat doen we als medewerkers en als vrijwilligers. Maar ook bezoeker hebben hierin een verantwoordelijkheid. Daarbij vragen we niet of u wel of niet gevaccineerd of immuun bent. Want u kunt corona in alle gevallen nog overdragen. De QR code wordt binnen Vivent niet als toegangsbewijs of werkbewijs gevraagd. We doen wel een extra beroep op uw medewerking om alle maatregelen zorgvuldig na te leven.

Maatregelen in de thuiszorg

Vanaf 28 november geldt het volgende :

 • Onze medewerkers zijn verplicht om een mondneusmasker te dragen tijdens de zorgverlening. 
 • We verzoeken u 1,5 meter afstand te houden.
 • Daarnaast verzoeken we u om rekening te blijven houden met de basisregels:
  • Blijf thuis bij coronagerelateerde klachten
  • Schud geen handen
  • Zorg voor goede handhygiëne
  • Hoest en nies in uw elleboog
  • Zorg voor voldoende ventilatie.

Maatregelen bij Vivent Dagbesteding en Dagbehandeling

U bent nog steeds van harte welkom bij Vivent Dagbesteding en Vivent Dagbesteding. Beide gaan gewoon door. Vanaf 28 november geldt het volgende

 • In al onze algemene ruimtes is een mondkapje voor iedereen verplicht. Vivent voorziet in chirurgische mondkapjes. Een ander mondkapje is niet toegestaan. U kunt het mondmasker afzetten als u heeft plaatsgenomen op een stoel.
 • We verzoeken u 1,5 meter afstand te houden.
 • Bij een mogelijke verdenking van corona of wanneer het niet mogelijk is om voldoende afstand te houden, draagt de (zorg)medewerker een mondmasker.
 • De QR code wordt binnen Vivent niet als toegangsbewijs of werkbewijs gevraagd. We doen wel een extra beroep op uw medewerking om alle maatregelen zorgvuldig na te leven.
 • We verzoeken u om rekening te blijven houden met de basisregels:
  • Blijf thuis bij coronagerelateerdeklachten
  • Schud geen handen
  • Zorg voor goede handhygiëne
  • Hoest en nies in uw elleboog.

Maatregelen bij constatering besmetting woonzorgcentrum

Als er in één van onze woonzorgcentra een besmetting geconstateerd wordt, dan gelden de volgende maatregelen:

 • Dragen van mondneusmasker in openbaar toegankelijke ruimtes, voor alle bezoekers en medewerkers. Vivent voorziet hierin. Een ander mondkapje is niet toegestaan.
 • Op de afdelingen waar besmettingen zijn, dragen medewerkers volledige bescherming.
 • Bezoek aan bewoners kan plaatsvinden. Op de kamers van bewoners mag het mondmasker af. Bezoek aan besmette bewoners kan plaatsvinden met volledige bescherming en in afstemming met het zorgteam.
 • Paramedici bezoeken de afdelingen waar besmettingen zijn niet.
 • Extra alert zijn op handhygiëne

Restaurants

In de restaurants van Vivent is het verplicht om 1,5 meter afstand te houden. In het restaurant geldt dat er per bewoner maximaal 2 bezoekers per dag mogen komen. Restaurants zijn alleen nog open voor bewoners en hun bezoek en voor omwonenden die daar de maaltijden krijgen. Restaurants zijn gesloten voor externen of gasten die niet voor een familiebezoek komen.

De actuele openingstijden van het restaurant en de terrassen:

 • Vivent Berlerode: 10:00 – 17:00 uur
 • Vivent De Hooghe Clock: 9:00 – 19:30 uur
 • Vivent Mariaoord: 10:00 – 19:30 uur

In de horecalocaties van Vivent Mariaoord, Vivent Berlerode en Vivent De Hooge Clock is het Corona Toegangsbewijs niet van toepassing. Iedereen kan deze restaurants bezoeken zonder Coronatoegangsbewijs. We mogen ook na 17.00 uur geopend zijn. Eet- en drinkgelegenheden op en in zorglocaties, verzorgingsplaatsen en dagbestedingslocaties vallen namelijk onder de uitzonderingen op het landelijk beleid.

Bezoek na vakantie

Landelijk is het dringende advies om na een vakantie in een land waar code oranje geldt 10 dagen thuisquarantaine aan te houden. Voor sommige landen geldt een quarantaineplicht. Dit geldt ook als u gevaccineerd bent.
Bent u op vakantie geweest in een land met een oranje reisadvies? Dan verzoeken we u om onze woonzorgcentra twee weken niet te bezoeken.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het Coronavirus? Kijkt u dan op de website van het RIVM​ of bel met het landelijke informatienummer 0800-1351.

Volg ons op