Een waardering van 8,8 voor Vivent Wijkverpleging!

Dinsdag 15 november 2022

Bij het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek waardeerden de cliënten Vivent Wijkverpleging dit jaar met een 8,8! Dat is een hogere waardering dan in 2021 toen we nog een hele mooie 8,6 mochten ontvangen. Hier zijn we heel trots op.

Jaarlijks onderzoek

Het onderzoek naar de cliëntenervaringen en tevredenheid van Vivent onder de Wijkverpleging (Thuiszorg) in 2022 is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Qualizorg. Dit is een jaarlijks terugkerend onderzoek en wordt gedaan volgens landelijk vastgestelde ‘PREM’-vragen voor de wijkverpleging. Het cijfer dat dit onderzoek oplevert heet de PREM-score. Dit jaar behaalt Vivent Wijkverpleging dus maar liefst een gemiddeld cijfer van 8.8. Op de vraag of mensen ons zouden aanbevelen scoorden we een 9,1. De vragenlijst is 385 keer ingevuld en had een hoge respons van 45,3%.

Bekijk hier de Infographic PREM 2022 voor een samenvatting van de waardering op de verschillende onderdelen.

Compliment

Vivent Wijkverpleging ervaart deze mooie score als een heel groot compliment voor onze medewerkers. We blijven er alles aan doen om ook het komende jaar weer een prachtige waardering van onze cliënten te blijven krijgen.

Volg ons op