“Er wordt goed naar ons geluisterd”

Donderdag 12 oktober 2023

Vivent wil de beste zorg leveren. Elke dag opnieuw. Om die belofte waar te kunnen maken, luisteren we goed naar cliënten en hun naasten. Naar wat hun wensen of vragen zijn en waar eventueel nog verbetering mogelijk is. In dat proces spelen de Cliëntenraden een belangrijke rol. Drie leden van de verschillende Raden van Vivent vertellen over hun motivatie om zitting te nemen en over hoe hun inbreng het verschil kan maken.

Vivent Wijkverpleging

Carly van Pinxten (71) is lid van de Cliëntenraad Vivent Wijkverpleging. Vanuit zijn werk vroeger, onder andere bij een apotheek en de gemeenteraad van Sint Michielsgestel, heeft hij affiniteit met de zorg. “Toen ik een oproep zag staan in een lokaal weekblad om zitting te nemen in de Cliëntenraad heb ik me aangemeld. Ik doe het nu vier jaar en ga nog minstens vier jaar door. Hartstikke leuk om te doen, omdat je echt iets kunt betekenen voor een ander.”

Interviews met cliënten
Carly vervolgt: “In steeds meer huizen van cliënten hangen camera’s, zodat de kinderen een oogje in het zeil kunnen houden. Hoe ga je daarmee om? Welke regels stelt Vivent hierover op? Dat is een voorbeeld van iets waar wij ons momenteel mee bezighouden.” Een ander hot item voor Carly en collega’s is het afnemen van interviews bij cliënten thuis. “We hebben nu zo’n 20 cliënten bezocht en dan gaat het bijvoorbeeld over de Wmo, over financiële regelingen, vervoer, taxipasjes … Daar kunnen wij bij helpen. Door te adviseren of door nuttige adressen door te geven. Mensen zijn blij met onze hulp, want de gemeente komt daar niet altijd aan toe.”
Hun bevindingen bespreken ze met het management van Vivent, met wie de Cliëntenraad maandelijks overleg heeft. “We hebben het met hen nu bijvoorbeeld over een speciale folder over ons werk, die dan in de zorgmap van de cliënt wordt bijgesloten. De zorgvrager kent ons namelijk nog niet goed genoeg; daar willen we iets aan doen. Met het management hebben we overigens prima contact. Er wordt goed naar ons geluisterd en adviezen worden overgenomen. Heel fijn!”

Vivent Hof van Hintham

Andrien Verhagen (73) weet nog goed hoe het vier jaar geleden voor haar begon. “Ik zat in het bestuur van sociaal restaurant ’t Anker en de voorzitter van ons bestuur kwam naar me toe. ‘Andrien’, zei ze, ‘ik heb zo iets leuks voor jou!’ Of ik lid wilde worden van de Cliëntenraad Vivent Hof van Hintham. Daar hoefde ik niet lang over na te denken, want ik heb vroeger jarenlang in de zorg gewerkt, en voel me nog steeds betrokken.”

Familieparticipatie

Andrien en haar collega-raadsleden houden zich bezig met het welbevinden van de bewoners van de elf woningen van Hof van Hintham. Familieparticipatie is een belangrijk onderwerp voor de Raad. “Wij willen de verwanten van de bewoners ‘naar binnen halen’, ze meer betrekken bij de zorg. Want meer dan ooit, hebben we elkaar nodig. Dit vanwege de toenemende zorgvraag en de krapte op de arbeidsmarkt.” Andrien maakt dit onderwerp bespreekbaar als ze verwanten spreekt van de bewoners van wie zij de contactpersoon is. “Maar ook tijdens de familieavonden die wij organiseren, staat familieparticipatie hoog op de agenda.”

Een ander onderwerp waar ze zich sterk voor maakt is ‘eten en drinken’. Andrien: “Bewoners krijgen uitstekende maaltijden. Maar ik vind het ook belangrijk dat ze hun eten en drinken op een fijne manier krijgen aangeboden. Daar is nog winst te halen.” Andrien noemt als voorbeeld dat de  medewerkers van de keuken naar de tafel komen; soep opscheppen waar iedereen bij zit. “Laat de bewoners zien wat je hebt klaargemaakt en presenteer dat op een persoonlijke manier. Zo maak je van elke maaltijd echt een feestje.”

Vivent Mariaoord

Edwin Couwenbergh (54) woont op afdeling ’t Ven op Mariaoord. Hij is sinds 1 jaar lid van de Bewoners- en verwantenraad Mariaoord. “Ik ben destijds gevraagd door een ander lid”, vertelt hij. “Waarom ik ‘ja’ heb gezegd? Dat heeft te maken met mijn geschiedenis. In 2019 heb ik een beroerte gehad en daarna heb ik een lange weg afgelegd om te komen waar ik nu ben. Door zitting te nemen in de Cliëntenraad wil ik kijken of ik mijn opgedane ervaringen met de zorg kan inzetten voor andere mensen. Ik woon al vier jaar op Mariaoord, ben dus ervaringsdeskundige en heb vroeger vele jaren als manager gewerkt in de zorg. Ik zie mezelf dan ook een beetje als intern adviseur van Vivent.”

Waardering voor vrijwilligers

Hij maakt zich als lid van de Cliëntenraad onder andere hard voor de vrijwilligers. “Een groep die snel vergeten wordt, terwijl ze zo belangrijk zijn!” Edwin en zijn collega’s van de Raad willen de communicatie tussen Vivent en de vrijwilligers verder verbeteren, ervoor zorgen dat ze de waardering krijgen die ze verdienen en hun wensen honoreren. Edwin: “Daar praten we over met het management van Vivent. Dat contact is trouwens heel erg goed. Sinds een half jaar is bij iedere vergadering van de Cliëntenraad een lid van het managementteam aanwezig, en de leden van de Raad spreken ook veel individueel met de managers. We worden gehoord. Daarom geeft dit werk me ook zoveel voldoening.”

Meer weten? Kijk hier voor meer informatie.

Denkt u met ons mee? We zoeken meedenkers en leden! Komt u ons versterken?

Volg ons op