Project Thuis Zelfredzaam wint Godshuizenprijs

Maandag 24 september 2018

Op vrijdag 21 september j.l. nam Divisiedirecteur Lonneke de Haan de Godshuizenprijs, ter waarde van € 5000,-, in ontvangst namens de organisatie van het project “Thuis Zelfredzaam”. De stichting Godshuizenprijs reikt deze prijs uit aan het meest innovatieve zorgproject dat bijdraagt aan ketenvorming, samenwerking en verhoging van kwaliteit van leven van cliënten.

Het project “Thuis zelfredzaam” is een samenwerking van thuiszorgorganisaties Brabantzorg, Laverhof, van Neysel, Vivent, Zorggroep Eelde en het JBZ en het Steunpunt Mantelzorg gemeente ‘s-Hertogenbosch. Mensen verblijven steeds korter in het ziekenhuis en hebben bij ontslag vaak nog thuiszorg nodig. Niet alle patiënten met betrekkelijk grote zorgvragen kunnen snel bij de thuiszorg terecht. En er wordt nog te weinig gebruik gemaakt van zorgtechnologie en hulpmiddelen thuis. De mogelijkheden zijn nog te onbekend, of worden verschillend, of te laat ingezet.

Het project Thuis Zelfredzaam heeft als doel de zelfredzaamheid van patiënten te versterken, zodat zij met zo min mogelijk professionele hulp (Thuiszorg) weer naar huis kunnen. Het idee is dat de thuiszorgverpleegkundige al voor of tijdens de opname zorghandelingen aan de patiënt en familie/mantelzorgers leert, zodat de patiënt na opname eigen regie kan voeren en er geen of minder thuiszorg nodig is. Hierbij wordt samengewerkt door de verpleegkundigen op de afdeling van het JBZ, wijkverpleegkundigen van de diverse thuiszorginstellingen en het Steunpunt Mantelzorg van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. 

Lieke van Raay

Senior Communicatieadviseur

Specialties: communicatiestrategie, communicatieplannen, communicatiebeleid, communicatieadvies, identiteit en imago, product- en merkcampagnes (online en offline), direct marketing, online marketing, social media, publiciteit, sponsoring, projectcommunicatie, persbeleid en redactionele artikelen

Volg ons op