Vivent behaalt PREZO keurmerk Dementie op jonge leeftijd

Donderdag 9 april 2020

Vivent heeft het PREZO keurmerk Dementie op jonge leeftijd behaald. En daar zijn we trots op. Dit keurmerk is een middel om de kwaliteit van zorg te toetsen en uit te dragen. 

Interview met manager Eric de Haas

Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd vroeg het team hoe zij de audit hebben ervaren. Manager Eric de Haas vertelt in het interview over de samenwerking met zijn medewerkers en hoe de audit is verlopen. Op de website van Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd kunt u het volledige bericht lezen.

Aantoonbaar goede zorg

Vivent biedt op locatie Mariaoord zorg, behandeling en dagbehandeling voor jonge mensen met dementie. Vivent Mariaoord ligt middenin het natuurgebied Hooge Heide en er is een dierenweide, waardoor er veel mogelijkheid is om naar buiten te gaan. Het team van Vivent Mariaoord past de begeleiding aan op de hobby’s en interesses van de deelnemers. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de samenwerking met en de ondersteuning van de naasten. Door het behalen van het Keurmerk biedt Vivent aantoonbaar goede zorg voor jonge mensen met dementie. We feliciteren de betrokken zorgprofessionals van harte met deze mijlpaal!


Over het PREZO keurmerk

PREZO Dementie op jonge leeftijd is er voor instellingen die zorg verlenen aan deze specifieke doelgroep. Die zorg kan verleend worden in een dagcentrum of speciale woonvorm, maar ook binnen de thuissituatie. Dementie op jonge leeftijd openbaart zich vóór iemand 65 is. Mensen met dementie op jonge leeftijd staan vaak nog midden in het leven: ze hebben een baan, hebben vaak nog jonge kinderen, zijn fit en vervullen een actieve rol in de maatschappij. Juist deze levensfase maakt dat de impact van de dementie groter is. Het behoud van regie – rekening houdend met een afnemend cognitief vermogen – is van groot belang. Ook de impact op de mantelzorger en naasten is groter dan wanneer op latere leeftijd dementie wordt geconstateerd. Bovendien komen er veel verschillende vormen van dementie voor op jonge leeftijd.

PREZO Dementie op jonge leeftijd is in 2017 ontwikkeld door Perspekt, in opdracht van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Het is een werk- en denkmodel, gebaseerd op de landelijke Zorgstandaard Dementie op jonge leeftijd (2015). Het schrijft niet voor hoe het moet, maar geeft u handvatten hoe het kán. Centraal staan de cliënten. Voelen zij zich op hun gemak in hun leefomgeving? Ervaren zij de vrijheid om hun leven naar eigen inzicht vorm te geven? Voelen zij zich veilig genoeg om om hulp te vragen? Ervaren ze passende en professionele zorg en begeleiding in het omgaan met hun ziekte?

PREZO kijkt naar de geleverde prestaties aan cliënten door zorgprofessionals en organisaties in de praktijk, en toetst of deze (voldoende) bijdragen aan de ervaringen van cliënten.

Volg ons op