Nieuws en voorzorgsmaatregelen Coronavirus

Vivent volgt de richtlijnen van het RIVM in het belang van de gezondheid van onze cliƫnten en onze medewerkers. Lees hier het laatste nieuws en de voorzorgsmaatregelen die we nemen.

Lees meer

Vivent ontvangt PREZO keurmerk Dementie op jonge leeftijd

Donderdag 25 juni 2020

Vivent heeft het PREZO keurmerk Dementie op jonge leeftijd behaald. Het keurmerk is op donderdag 25 juni uitgereikt. Vivent toont met het keurmerk aan dat de cliënten tevreden zijn, de prestaties vóór deze cliënten structureel worden verbeterd én er sprake is van optimale zorg. PREZO staat voor PREstaties in de ZOrg en kijkt naar de geleverde prestaties aan cliënten door zorgprofessionals en organisaties in de praktijk. Ook wordt getoetst of deze (voldoende) bijdragen aan de ervaringen van cliënten. Vivent is erg trots op het behalen van dit landelijke keurmerk.

Aantoonbaar goede zorg

Vivent biedt op locatie Vivent Mariaoord zorg, behandeling en dagbehandeling voor jonge mensen met dementie. Het ligt middenin het mooie natuurgebied Hooge Heide. Afdeling Kattenbosch op de locatie Vivent Mariaoord past de begeleiding aan op de hobby’s en interesses van haar cliënten en bewoners. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de samenwerking met en de ondersteuning van naasten. Door het behalen van het keurmerk biedt Vivent aantoonbaar goede zorg voor jonge mensen met dementie.

De PREZO auditering

Op 13 februari heeft de zorg en (dag)behandeling voor jongen mensen met dementie (JMD) bij Vivent de auditering doorlopen. Het team Kattenbosch is erg blij met het behalen van het keurmerk: “Jonge mensen met dementie is een hele dynamische doelgroep. Geen dag is hetzelfde. Onze kracht is meebewegen en steeds kijken en luisteren naar wat de bewoner nodig heeft. Dat we nu het keurmerk behaald hebben is een bevestiging dat we goed bezig zijn. Fijn om deze waardering nu ook landelijk te krijgen!”

Vivent heeft de afgelopen jaren veel activiteiten ondernomen om zich expert te kunnen noemen in de zorg voor jonge mensen met dementie. Een traject dat door dit PREZO certificaat wordt bekroond, maar elke dag verder gaat. Divisiedirecteur Lonneke de Haan is dan ook zeer trots dat Vivent de 6e organisatie van Nederland is die dit keurmerk ontvangt.

Perspekt

PREZO Dementie op jonge leeftijd is in 2017 ontwikkeld door Perspekt, in opdracht van het Kenniscentum Dementie op Jonge Leeftijd. Het is een werk- en denkmodel, gebaseerd op de landelijke Zorgstandaard Dementie op jonge leeftijd (2015). Het model schrijft niet voor hoe het moet, maar geeft handvatten hoe het kán. Centraal staan hierbij de cliënten.

Volg ons op