Nieuws en voorzorgsmaatregelen Coronavirus

Vivent volgt de richtlijnen van het RIVM in het belang van de gezondheid van onze cliënten en onze medewerkers. Lees hier het laatste nieuws en de voorzorgsmaatregelen die we nemen.

Lees meer

“We konden lezen en schrijven met elkaar”

Maandag 28 oktober 2019

Na het overlijden van haar man werden de kinderen van moeder Lies (91) haar mantelzorgers. Vanaf het begin werd Vivent ingeschakeld voor professionele hulp. Zoon Mari vertelt over zijn ervaringen en zijn werk voor de cliëntenraad.

“Na het overlijden van mijn vader werd ‘alleen zijn’ een punt voor mijn moeder. Met alle tien de kinderen stelden we een plan op om per toerbeurt bij haar te zijn. Dat ging goed, totdat ze hulpbehoevender werd en meer fysieke problemen kreeg. We schakelden incidentele thuiszorg van Vivent in als aanvulling op de hulp die mijn zussen boden in de persoonlijke verzorging en regelden een verhuizing naar een zorgappartement in Litserborg. Ze woonde er net toen zij de diagnose Alzheimer kreeg. De zorgvraag nam toe en dat vereiste de nodige organisatie en goede communicatie met wijkverpleegkundige, huisarts en het Vivent Thuiszorgteam. Passende zorg en ondersteuning voor moeder stonden hierbij voorop. Er werd rekening gehouden met haar individuele wensen en er was aandacht voor de mantelzorgers. De samenwerking verliep buitengewoon plezierig. “

Emotioneel betrokken

“Het was mooi te zien dat er echt een band ontstond tussen de medewerkers van Vivent, mijn moeder en ons als mantelzorgers. We konden lezen en schrijven met elkaar. Dat is van essentieel belang. Net als weten wanneer je op de deskundigheid van de professionals moet vertrouwen en dingen uit handen moet geven. De zorg werd steeds intensiever; we maakten ons zorgen als we onze moeder ’s nachts alleen achterlieten. De veiligheid was in het geding. Alleen vanuit emotionele betrokkenheid de thuissituatie handhaven, zou onverantwoord zijn. De stap naar langdurige zorg werd daarom gezet. Eén van de kleinschalige woningen van Vivent Litserborg werd ‘haar thuis’.

Fijne woonplek

“Kleinschalig wonen is een prachtige woonvorm voor onze moeder. Ze is hier op haar plek. Ze blijft in beweging (zowel fysiek als geestelijk) dankzij de belevingstuin, doet leuke dingen bij de dagbesteding en bouwt mooie contacten op binnen de woning. Het idee dat ze erbij hoort, geeft ons als familie een fijn gevoel. Wij komen hier om aandacht en zorg te geven aan onze moeder, maar proberen ook oog en oor te hebben voor haar ‘buren’ en het zorgteam. Dat is wat mij betreft de kern van familieparticipatie.”

Bijdrage aan de zorg

“Toen ik hoorde dat de lokale cliëntenraad leden zocht, besloot ik dan ook om me aan te melden. Zo kan ik mijn moeder, maar ook de andere bewoners van Vivent Litserborg vertegenwoordigen. Dat ik zo een kleine bijdrage kan leveren aan kwalitatief goede zorg geeft voldoening. Families reageren vaak vanuit emotie, wat begrijpelijk is. Zorgmedewerkers realiseren zich dat dit voortkomt uit de wens om de beste zorg te geven aan je dierbare. Een goede samenwerking met een open en eerlijke communicatie tussen familie en professionals (en vrijwilligers) is van groot belang voor optimale zorgverlening. Dat moet goed voelen en dat doet het gelukkig binnen Vivent Litserborg!”

Volg ons op