Belangrijke informatie Cliënten en Mantelzorgers

Belangrijke informatie voor cliënten en mantelzorgers

Er is een aantal onderwerpen waar u als cliënt of mantelzorger misschien niet direct bij stilstaat, maar deze zijn wel van belang om uw wensen rondom zorg als zorgorganisatie goed uit te kunnen en mogen voeren.

Vivent geeft u graag vooraf de kennis en informatie, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Algemene voorwaarden

Vivent biedt u de zorg die u nodig heeft. Dit leggen we vast in een zorgovereenkomst. Bij deze zorgovereenkomst horen ook de Algemene Voorwaarden. Mochten er nog vragen over zijn, dan beantwoorden onze zorgprofessionals deze graag.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast staan er in dit document de normen waaraan zorgverleners en zorgorganisaties moeten voldoen om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Het vormt het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van zorg.
Vivent beschrijft in het plan Kwaliteitskader 2017-2018 hoe zij aan dit kwaliteitskader voldoen.

Vertegenwoordiging

Uw wensen staan centraal bij de zorg die Vivent u verleent. Deze kunnen tijdens uw ziekteproces veranderen. Daarom is het belangrijk dat we steeds kunnen blijven afstemmen. Dat doen we natuurlijk het liefst zo lang mogelijk met u zelf. Maar het is verstandig om tijdig vast te leggen wie u vertegenwoordigt als u dit niet meer zelf kunt.

Samenwerking met zorgverzekeraars

Vivent heeft contracten afgesloten met alle Nederlandse zorgverzekeraars voor alle zorgvormen.

Download folder

Wilt u meer informatie over Vivent?

Download folder

Nieuws

Zusters van de Choorstraat maken ruimte voor zorgappartementen

De Zusters van de Choorstraat maken het komende jaar langzaam plaats voor 21 zorgappartementen in het klooster in hartje Den Bosch. De medewerkers van de…

Lees verder Alle nieuwsberichten

Volg ons op