Eerstelijnsverblijf bed

U kunt niet haar huis of thuis blijven door een medisch probleem. Bij acute medische problemen (bijvoorbeeld als u bent gevallen) komt u altijd eerst terecht bij de huisarts(enpost) of de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Het kan zijn dat er geen medische noodzaak is om u op te nemen in het ziekenhuis, terwijl u wel 24 uur per dag zorg nodig heeft. Maar u kunt niet 24 uur per dag thuis zijn. Als die niet thuis kan worden geboden, komt u in aanmerking voor een eerstelijns verblijf bed bij Vivent. Uw huisarts of het ziekenhuis kunnen u naar ons doorverwijzen.

Een verblijf in een elv is kortdurend. In die tijd zoeken we samen met u naar een goede, structurele oplossing voor daarna. Doorstroming naar een permanente woonvoorziening van Vivent is een mogelijkheid.

Een verblijf in een eerstelijns verblijf bed wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. De vergoeding valt onder de basisverzekering, u hoeft hiervoor geen eigen bijdrage te betalen. Elke zorgverzekering heeft wel een verplicht, jaarlijks eigen risico dat u zelf moet betalen.

Wilt u meer informatie?

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via 088 – 163 70 00 en info@vivent.nl .