17 juni 2024Gepubliceerd door: Vivent

Sociale Benadering Dementie van start in ’s-Hertogenbosch-Noord

De kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naasten verbeteren. Dat is het doel van de Sociale Benadering Dementie. Afgelopen week is in ‘s-Hertogenbosch-Noord deze aanpak door samenwerkende zorgprofessionals en welzijnsmedewerkers met een feestelijke bijeenkomst van start gegaan.

De Sociale Benadering Dementie (SBD) helpt mensen met dementie en hun naasten om de gevolgen van de aandoening op het dagelijks leven bespreekbaar te maken, beter te begrijpen en daar waar nodig passende ondersteuning te vinden. Deze aanpak, die in 2018 als pilot begon in ‘s-Hertogenbosch-Zuid/Centrum, richt zich op de binnen- en buitenwereld van de persoon met dementie. Door het versterken van het sociale netwerk en het ondersteunen van naasten, wordt gekeken naar wat nog wél mogelijk is, in plaats van wat niet meer kan. Zo verschuift de focus van de mens met dementie als patiënt naar weer mens zijn. En dan bij voorkeur thuis en in de eigen vertrouwde omgeving. 

Zingeving
Ondersteunen volgens de SBD betekent de mens zien. Iemand met dementie weet als geen ander waar hij ondersteuning bij nodig heeft. En ook welke sociale rollen belangrijk voor hem zijn en blijven. Door vanuit zingeving en een gelijkwaardige vertrouwensband samen te werken, groeit het zelfvertrouwen en kan de persoon met dementie zich van betekenis blijven voelen.

Het netwerk van de SBD bestaat uit experts met diverse achtergronden, waaronder zorgmedewerkers, welzijnsmedewerkers, anders-geschoolden en studenten. Zo heeft iedereen met geheugenproblemen in ‘s-Hertogenbosch-Noord toegang tot laagdrempelige en persoonlijke ondersteuning, waarbij de nadruk ligt op wat de cliënt zelf belangrijk vindt.

Uitbreiding naar ‘s-Hertogenbosch-Noord
De succesvolle pilot in ’s-Hertogenbosch-Zuid door ouderenzorgorganisatie Van Neynsel toont aan dat deze benadering het welbevinden van mensen met (beginnende) dementie vergroot, de druk op zorgverleners vermindert en zorgkosten bespaart. Daarom is besloten de aanpak uit te breiden naar ‘s-Hertogenbosch-Noord. Zorgprofessionals zoals wijkverpleegkundigen, casemanagers, welzijnsmedewerkers en teams van Vivent De Hooghe Clock en het team Gespecialiseerde Thuis Begeleiding (GTB) zijn momenteel bezig met scholing om zich de methodiek van de Sociale Benadering Dementie eigen te maken. 

Samenwerking tussen zorgorganisaties en huisartsen
De aanpak voor SBD in ’s-Hertogenbosch-Noord is een samenwerking tussen Farent, Van Neynsel, Vivent, VGZ Zorgkantoor, Tao of Care, de Alzheimer Stichting  ’s-Hertogenbosch-Bommelerwaard, de gemeente ’s-Hertogenbosch en Jeroen Bosch Huisartsen. Deze partijen werken samen aan de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naasten.

Aanmelden?
Inwoners van ‘s-Hertogenbosch kunnen zich aanmelden via Team Sociale Benadering Noord 073 – 206 84 00 SocialeBenaderingNoord@Farent.nl . Na aanmelding komt één van onze experts op de koffie of thee om kennis te maken en te kijken of er een klik is en worden er afspraken gemaakt over het contact.