“Persoonlijke zorg vraagt om goede samenwerking”

“Het is goed om nog iets nieuws te leren en jezelf doelen te stellen’, vertelt manager Eric de Haas in het bewonersblad van Vivent Mariaoord. En dat geldt zeker niet alleen voor zijn hobby, het drummen, waarmee hij zes jaar geleden startte en waarover het artikel in het bewonersblad ging.

Waardevol leven

Eric is van oorsprong econoom, maar weet inmiddels alles over de zorg. Hij werkte in verschillende leidinggevende functies in de zorg. De afgelopen vierenhalf jaar was hij werkzaam als manager zorg  en behandeling bij Vivent. Op de revalidatieafdeling, dagbehandeling en vervolgens bij jonge mensen met dementie en woonzorgcentrum Vivent Berlerode. Daar specialiseerde hij zich in dementie. “We richten ons steeds op wat er nog wel kan. Als je weet wie iemand is en wat zijn interesses en behoeften zijn, kun je een waardevol leven leiden met dementie. Of zoals we bij Vivent zeggen: elke dag het beste uit je dag halen.”

Zorgondernemer

Een mooie voorbereiding op de stap die hij nu gaat maken. Samen met zijn vrouw Sibylla start hij binnenkort Vivent Het Andere Wonen Zilverpoort in de wijk Maaspoort in ‘s-Hertogenbosch. Eric en Sibylla de Haas worden de zorgondernemers van deze woonzorglocatie. Zij gaan samen leven met de bewoners van 16 zorgappartementen. Bewoners die allemaal te maken hebben met geheugenproblemen waardoor het oorspronkelijke thuis wonen niet meer gaat.

Traantje

Eric was bij Vivent onder andere betrokken bij het behalen van het PREZO certificaat voor jonge mensen met dementie. “De weg erheen is leerzaam, je kijkt met elkaar nog eens naar hoe je met je bewoners omgaat, probeert door hun ogen te kijken. Dat geeft toch wel weer stimulans aan verbetering.” En uit zijn reactie bij de toekenning van het certificaat aan Vivent blijkt ook zijn passie voor de zorg: “Toen het oordeel werd uitgesproken, moest ik wel een traantje laten. “

Levensverhaal

Eric en Sibylla, docent en coach communicatie, hebben in hun familie ook te maken met dementie. En dus met de zorg die iemand met dementie krijgt. Het persoonlijke is daarbij van groot belang. Bij Vivent ligt de nadruk op belevingsgerichte zorg, geeft Eric aan. “Je leert het levensverhaal van de cliënt kennen en past de zorg daarop aan. De regie van de bewoner, hem kennen en serieus nemen staat centraal. Dat vraagt om een goede onderlinge samenwerking tussen bewoner, zorgmedewerkers, behandelaars en familie.”

Aandacht

Voor Het Andere Wonen Zilverpoort is dat ook het geval. “Het gaat om leven met dementie met persoonlijke aandacht, met nadruk op welzijn, uiteraard naast de passende zorg. In een kleinschalige en huiselijke omgeving en zoveel mogelijk aansluitend bij het leven dat iemand leidt. Bij Vivent het Andere Wonen begint het, net als bij Vivent, met aandacht voor de mensen en hoe zij willen leven. In een beschermde omgeving, waar vrijheid en veiligheid belangrijke uitgangspunten zijn. De juiste zorg is vanzelfsprekend, samen met een team van professionele betrokken zorgmedewerkers, de familie en de eigen huisarts.”

Meer weten?

Vivent Het Andere Wonen is een dochteronderneming van Vivent. Het Andere Wonen Zilverpoort opent medio april 2021. Woningcorporatie Zayaz is eigenaar van het pand en verantwoordelijk voor de nieuwbouw.
Kijk voor meer informatie op de website van Vivent Het Andere Wonen Zilverpoort.