Herstelbed: acute zorg om te herstellen als dat thuis niet gaat

Verandert er onverwacht iets in uw medische situatie of in uw thuissituatie? En kunt u daardoor thuis niet de juiste zorg en behandeling krijgen? Dan komt u meestal eerst bij de eerste hulp van het ziekenhuis of bij de huisarts(enpost) terecht. Het kan dan zijn dat er geen medische noodzaak is om u op te nemen in het ziekenhuis, maar dat er wel acute zorg en behandeling nodig is die op dat moment thuis ook niet kunnen worden gegeven. U komt dan in aanmerking voor een herstelbed (spoedbed).

U verblijft dan in Vivent Mariaoord en ontvangt tijdelijke herstelgerichte zorg. We noemen dit eerstelijns verblijf. De zorg is erop gericht dat u zo snel mogelijk, op een verantwoorde manier, weer naar huis kunt. Had u thuis al therapie? Dan loopt deze door. U krijgt aanvullende medische hulp en behandeling om te kunnen herstellen. Uw behandelteam bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en verzorgenden en één of meerdere behandelaars, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, logopedisten, diëtisten en geestelijk verzorgers.

Download folder

Wilt u meer informatie over Vivent Revalidatie?

Download folder

Online artikel

“Het is heel mooi om mensen te helpen sterker te worden”

Danny van Heeswijk werkt als verpleegkundig medewerker op de revalidatieafdeling van Mariaoord en vindt het contact met cliënten het leukst en meest belangrijk aan zijn werk.

Lees verder Alle online artikelen

Online artikel

“De zorg op Heeseind vind ik geweldig”

Mevrouw De Bonth kwam na een val na een heupoperatie opnieuw naar Heeseind om te revalideren. Medewerkers en behandelaars begeleiden en stimuleren haar om de dagelijkse dingen weer zelf te kunnen doen en te voorkomen dat ze valt, zodat ze weer zelfstandig kan wonen.

Lees verder Alle online artikelen

Online artikel

Revalidatie: “Je wordt niet meer de oude, maar je wordt de nieuwe”.

Marleen Groot is na haar stage als verpleegkundige blijven werken bij de revalidatieafdeling van Vivent.

Lees verder Alle online artikelen

Volg ons op