Wet zorg en dwang

Wat is de Wet zorg en dwang?

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten van onder andere mensen met een psychogeriatrische aandoening (vaak dementie) bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. Het doel van deze wet is om aan iedereen veilige en goede zorg te bieden. Dus ook aan mensen die daarover moeilijk zelf kunnen beslissen.

In deze folder leest u alles over de Wet zorg en dwang, voor wie en wanneer deze van toepassing is en wat u daarvan merkt bij de zorg voor u of uw naaste.

Ons beleid

Het beleid van Vivent is erop gericht om cliënten en bewoners zoveel mogelijk vrijheid te geven. We streven ernaar om geen onvrijwillige zorg of dwang toe te passen. Soms kan het zo zijn dat de inzet van onvrijwillige zorg nodig is, bijvoorbeeld om ernstig nadeel voor de cliënt te voorkomen. Er wordt dan altijd eerst gezocht naar vrijwillige alternatieven, die (het risico op) dit ernstig nadeel kunnen voorkomen. Mocht er toch onvrijwillige zorg moeten worden ingezet, dan doet Vivent dit volgens de wettelijke eisen van de Wet zorg en dwang.

Kwaliteitsrapportage onvrijwillige zorg

Bekijk de Kwaliteitsrapportage onvrijwillige zorg (WZD). Hierin leest u de analyse over het jaar 2022 op onvrijwillige zorg, zoals is vastgelegd in de Regeling zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten. 

Cliëntenvertrouwenspersoon

Voor cliënten en hun vertegenwoordigers is er de mogelijkheid om contact op te nemen met een externe cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP), van Adviespunt Zorgbelang.
De belangrijkste taak van de CVP is om cliënten en hun vertegenwoordigers op hun verzoek te informeren en bij te staan als het gaat over:

  • Onvrijwillige zorg
  • Onvrede bij opname of verblijf
  • Het ondersteunen bij het doorlopen van een klachtenprocedure

De CVP is niet in dienst van Vivent, maar werkt onafhankelijk.
De CVP is partijdig en staat onvoorwaardelijk naast de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger.

De gegevens van de CVP vindt u in deze folder.

Download folder

Wilt u meer informatie over Vivent?

Download folder

Nieuws

Zusters van de Choorstraat maken ruimte voor zorgappartementen

De Zusters van de Choorstraat maken het komende jaar langzaam plaats voor 21 zorgappartementen in het klooster in hartje Den Bosch. De medewerkers van de…

Lees verder Alle nieuwsberichten

Volg ons op