Jaarverslag en cijfers

Zorgorganisaties verantwoorden zich jaarlijks over de prestaties van zorg- en dienstverlening en ondersteuning. Halverwege het jaar kijken we terug om het afgelopen jaar. Dit hebben we samengevat in het Vivent jaarverslag.

Uiteraard verantwoordt Vivent ook met een jaarrekening. Het complete verslag vindt u in het Vivent jaardocument 2017.
Ieder jaar ontwikkelt Vivent voor het komende jaar Vivent jaarplan. Voor 2018 is het jaarplan voor u inzichtelijk gemaakt.

Cijfers

De aantallen medewerkers, leerlingen en vrijwilligers van Vivent op de woonzorgcentra (intramurale) locaties en de aantallen medewerkers in indirecte functies (Viventbreed) vindt u terug in het overzicht Vivent samenstelling professionals intramuraal.

Wilt u reageren op het jaarplan, jaarverslag of het overzicht van de cijfers? Dan kan dat via communicatie@vivent.nl.

Download folder

Wilt u meer informatie over Vivent?

Download folder

Volg ons op