Vivent informeert u over Lewy Body dementie

Vivent informeert u over Lewy Body dementie

Er vallen ruim vijftig ziektes onder de verzamelnaam dementie. Op deze pagina vindt u alle informatie over Lewy Body dementie.

Wat is Lewy Body dementie?

Lewy Body dementie is een vorm van dementie waarbij iemand zowel beweegklachten als dementie heeft. Van de mensen met dementie heeft ongeveer vijftien procent Lewy Body dementie. De symptomen kunnen per uur en per dag verschillend zijn. Een aantal lichamelijke symptomen van Lewy Body dementie komt overeen met de ziekte van Parkinson.

Wat is de oorzaak van Lewy Body dementie?

Lewy bodies zijn speciale eiwitafzettingen: een soort verdikkingen die worden opgebouwd uit eiwitten. Die bevinden zich bij iemand met Lewy Body dementie in de zenuwcellen van de hersenen en voornamelijk in de hersenschors. Dat deel van de hersenen regelt de automatische processen in het lichaam, zoals de bloeddruk, de hartslag, zweten en plassen. Onderzoekers denken dat ze ontstaan als een hersencel gevaar loopt, bijvoorbeeld omdat er een giftige stof aanwezig is. Lewy body dementie is in de meeste gevallen niet erfelijk.

Wat zijn de symptomen van Lewy Body dementie?

Lewy body dementie begint geleidelijk. Het geheugen blijft nog relatief lang goed. Iemand reageert trager, heeft moeite om de aandacht erbij te houden, kan minder goed plannen en neemt minder initiatief. Vaak heeft iemand met Lewy Body dementie moeite met oriënteren en het inschatten van afstanden. Een aantal symptomen van Lewy Body dementie komt overeen met de ziekte van Parkinson, zoals spierbevingen, stijfheid en een gebogen lichaamshouding.

Andere symptomen zijn depressiviteit en nachtelijke onrust door levendige dromen. Iemand met Lewy Body dementie kan al in een vroeg stadium van de ziekte last krijgen van hallucinaties en waanbeelden (dingen zien die er niet zijn). Deze beelden lijken bijzonder echt en kunnen daardoor beangstigend zijn. Mensen met Lewy Body dementie zijn vaak gevoelig voor de bijwerkingen van medicijnen tegen deze hallucinaties.

Waar herkent u Lewy Body dementie aan?

  • gevoeligheid voor medicijnen tegen hallucinaties (neuroleptica en antipsychotica)
  • houdingsinstabiliteit (vaak vallen)
  • lage bloeddruk, obstipatie, impotentie, urine-incontinentie
  •  psychiatrische verschijnselen (apathie, depressie)
  • verminderde denkfunctie (verminderde aandacht, moeite om overzicht te houden en een verminderd ruimtelijk inzicht)
  • Parkinsonachtige verschijnselen (stijfheid, trillen en problemen bij bewegen)
  • visuele en auditieve hallucinaties (dingen horen en zien die er niet zijn) of illusionaire vervalsingen (beelden die ook door anderen worden gezien verkeerd interpreteren)
  • fluctuerend bewustzijn (periodes van verwardheid, staren of overmatige slaperigheid)
  • Remslaap gedragsstoornissen (levendig dromen, schoppen, slaan, roepen in de slaap, vaak al jaren aanwezig)

Hoe verloopt Lewy Body dementie?

Eerste verschijnselen

Lewy Body dementie is niet zo makkelijk te herkennen, omdat mensen verschillende lichamelijke en geestelijke klachten hebben. Die verschillen bovendien ook nog van uur tot uur en van dag tot dag.

Als eerste vallen vaak kleine veranderingen in het doen en laten op. Het geheugen is meestal nog goed, maar de concentratie neemt af en de snelheid van reageren ook. Plannen maken en initiatief nemen gaat minder goed.

Verloop Lewy body dementie

De fysieke klachten nemen steeds verder toe. Net als bij Parkinson krijgt iemand met Lewy Body dementie verkrampingen, stijfheid en moeite met lopen.
Het ruimtelijk inzicht neemt af. Iemand heeft minder richtinggevoel en kan afstanden niet meer goed inschatten. Er ontstaan levendige dromen, hallucinaties en wanen.
Ook de gedragsveranderingen worden duidelijker. Bij sommige mensen verandert de persoonlijkheid totaal. Soms worden juist bepaalde karaktertrekken uitvergroot. Meestal kunnen patiënten hun emoties minder goed beheersen, waardoor ze boos of en rusteloos worden.

Laatste fase Lewy body dementie

In het laatste stadium trekken mensen met Lewy body dementie zich steeds meer terug en verliezen hun oriëntatie op de omgeving.

Levensverwachting Lewy body dementie

De meeste mensen met Lewy body overlijden vijf tot twaalf jaar na de diagnose.

Welke behandeling is er voor Lewy Body dementie?

De medicijnen die mensen met Parkinson meestal krijgen, hebben nauwelijks effect bij mensen met Lewy body dementie. Het is daarom belangrijk dat de diagnose Lewy body dementie zo vroeg mogelijk wordt gesteld en dat er geen verwarring met Parkinson ontstaat.

Lewy body dementie is niet te genezen, maar de symptomen zijn met medicatie te onderdrukken.
Sommige medicijnen kunnen bepaalde klachten wel verergeren en andere medicijnen kunnen klachten verminderen. Per persoon is de reactie op medicatie verschillend en het duurt vaak een tijd voordat de optimale medicatie en dosering is gevonden.

Het gaat dan vooral om:
• Medicijnen tegen verminderde denkfunctie om de aandacht en het geheugen te verbeteren
• Medicijnen tegen hallucinaties, wanen en depressies
• Medicijnen tegen REM-slaap gedragsstoornissen
• Sommige antipsychotica kunnen leiden tot een verergering van reeds bestaande klachten of nieuwe klachten zoals een verminderd bewustzijn, veroorzaken.

Therapieën en aanpassingen in het dagelijks leven

Over het algemeen kunnen fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, cognitieve therapie en gedragstherapie bijdragen tot het verminderen van klachten. Vanzelfsprekend is dit afhankelijk van de klachten die de patiënt met Lewy body dementie heeft. Verder is het belangrijk aandacht te besteden aan slaaphygiëne, ‘veilige’ inrichting van de woning en een duidelijke structuur in het dagelijks leven. Patiënten dienen opnieuw gekeurd te worden voor hun rijbewijs.

Wat kan Vivent voor u betekenen als u Lewy Body dementie heeft?

Voor mensen met dementie biedt Vivent:
• Gesprekken en ontmoetingsgroepen
• Begeleiding door een casemanager of wijkverpleegkundige
• Dagbesteding en dagbehandeling
• Thuiszorg (hulp thuis, fysiotherapie, ergotherapie en logopedie)
• Specialistische zorg in een verpleeghuis
• Vivent Langer thuis: voor onder andere een veilige inrichting van de woning, keuring oor het rijbewijs

Contact

U vindt onze contactgegevens op onze contactpagina

 

Download folder

Wilt u meer informatie over Lewy body dementie?

Download folder

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem contact op

Nieuws

Vivent Langer Thuis Dag: beleving, plezier en activiteiten

Op zaterdag 7 oktober organiseert Vivent Langer Thuis de Vivent Langer Thuis Dag. Een dag vol beleving, plezier en activiteiten, gericht op het gezond ouder…

Lees verder Alle nieuwsberichten

Volg ons op