Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij Vivent. Bovendien heeft de Raad van Toezicht een belangrijke adviesrol aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.

Ieder lid van de Raad van Toezicht voldoet aan de kaders van Goed Toezicht, zie ook het programma van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn.

Visie Raad van Toezicht

Klik hier voor de visie van de Raad van Toezicht zoals vastgesteld in juli 2017.  

Cursussen Raad van Toezicht

  • Leergang De nieuwe Toezichthouder in Zorg & Welzijn
  • Verdiepende Leergang voor de Toezichthouder met de financiële portefeuille

Leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Mevrouw Drs. M.C.C. (Marga) Bekker, Voorzitter Raad van Toezicht

Mevrouw Bekker (1954) is sinds april 2016 voorzitter van de Raad van Toezicht. Met haar bedrijf Bestuur Advies in Beeld verricht ze interim- en advieswerkzaamheden, schaduwmanagement in de publieke- en profitsector. Ze helpt bedrijven door een out of the box-benadering weer een bij de markt passende strategische agenda te krijgen.

Marga studeerde economische geografie in Nijmegen, werkte op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in diverse functies, was lid van de Raad van bestuur bij het COA, Thuiszorg Rotterdam en Hurks groep (vastgoed, bouw).
Op dit moment is Marga Bekker lid van de Raad van Toezicht bij de Wever en lid van de Raad van Commissarissen bij Havensteder in Rotterdam en Woonbedrijf in Eindhoven. Voorheen was ze actief in de Raad van Commissarissen van De Alliantie en Raad van Toezicht van Avans Hogeschool.
 
Binnen de Raad van Toezicht bij Vivent richt zij zich op algemene zaken (met extra aandacht voor strategie en ontwikkeling), remuneratie en vastgoed.


De heer Ir. G.A. (Ton) Poos, Lid Raad van Toezicht

De heer Poos (1964) heeft ruime ervaring in zowel bedrijfsleven als non-profit organisaties. Zo heeft hij als bestuurder van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen zich ingezet voor het versterken van de transmurale zorg.
 
De heer Poos studeerde Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit in Eindhoven. Sinds 1 januari 2017 is hij lid van de Raad van Toezicht van Vivent en de auditcommissie financiën. Verder is de heer Poos als toezichthouder betrokken bij organisaties in de langdurige zorg en lid van vastgoed- en financiële auditcommissies.


De heer Drs. R.J. (Robert) Slaghuis MHA , Lid Raad van Toezicht

De heer Slaghuis (1969) is werkzaam als directeur Strategie en Verkoop bij Stichting Lunet Zorg. Eerder heeft hij bij Deloitte en Reinier van Arkel als manager, controller en financieel consulent gewerkt. Hij studeerde bedrijfseconomie en heeft een master in Health Administration.

De heer Slaghuis is sinds 1 juli 2015 lid van de Raad van Toezicht en lid van de auditcommissie financiën. Verder is hij per 2010 lid van de Raad van Toezicht van de Robert Coppes Stichting en vanaf 2013 voorzitter van de coöperatie Limburgse Zorgboeren.


Mevrouw Drs I. (Pink) van Veen MHA, Lid Raad van Toezicht

Mevrouw Van Veen  (1964) is sinds 1 januari 2017 lid van de Raad van Toezicht. Zij heeft ruime bestuurlijke ervaring in de zorg en heeft leiding gegeven aan grote organisaties. Daarnaast heeft zij verschillende nevenactiviteiten, waaronder toezichthoudende functies en ontzorgt zij mensen met een B&B door rust en ruimte te bieden in de bourgondische omgeving van De Kempen.
 
Mevrouw van Veen heeft psychologie gestudeerd en heeft een master in Health Administration.


De heer Prof. dr. mr. E.P.M. (Erik) Vermeulen, Lid Raad van Toezicht

De heer Vermeulen (1969) is hoogleraar ondernemingsrecht en financieel recht aan Tilburg University en Tilburg Law and Economics Center. Ook is hij Head of Governance / Vice-President bij Philips Lighting in Eindhoven en doet onderzoek naar de mogelijkheden en uitdagingen die innovaties en nieuwe technologieën aan de samenleving bieden.

De heer Vermeulen is per 1 januari 2017 lid van de Raad van Toezicht en bekleed meerdere strategische posities binnen de private en non-profit sector. Bovendien geeft hij lezingen op Universiteiten in Europa, de Verenigde Staten, Israël,  Zuid-Amerika en Japan.