Organisatiestructuur

Vivent wordt dagelijks bestuurd door de Raad van Bestuur. De hoofdtaak is het verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg, arbeid en organisatie. Zij geeft verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die toezicht houdt op het beleid en de algemene gang van zaken bij Vivent.

Vivent heeft 2 divisies; een divisie intramuraal en de divisie extramuraal. Tot de divisie intramuraal behoren onze 5 woonzorgcentra en behandeling & consultatie. Tot de divisie extramuraal behoren onder andere de wijkverpleging (thuiszorg), dagbesteding en de gespecialiseerd thuisbegeleiders. Deze divisies zorgen er dagelijks voor dat de cliënten van Vivent op het juiste moment de juiste zorg ontvangen. Zo halen we samen het beste uit de dag!

Onze expertises zijn Niet aangeboren hersenletsel, DementieJonge Mensen met Dementie (JMD)RevalidatieComplexe lichamelijke aandoeningenWijkverplegingWoonzorgcentraVivent Langer Thuis.

De organisatiestructuur hebben we weergegeven in het organogram van Vivent.

Bestanden

Organogram Download bestand