Mevrouw Dr. J. (Josine) Meurs

Josine Meurs (1965) heeft ruime ervaring in het brede sociale domein. Ze is sinds 1 mei 2020 voorzitter van de Raad van Toezicht van Vivent.

Mevrouw Meurs is directeur maatschappelijke ondersteuning in de wijk van de Gemeente Rotterdam en daarmee onder andere verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdwet en de wmo in de stad. Daarvoor werkte ze als consultant voor de publieke sector op het gebied van arbeidsmarkt, zorg, welzijn, stedelijke vernieuwing en organisatieverandering en was ze directeur-eigenaar van een middelgroot adviesbureau. Ze was vice-voorzitter van de raad van toezicht van Florence en was acht jaar lid van provinciale staten Zuid-Holland.

Josine Meurs studeerde geschiedenis en promoveerde aan de Universiteit Leiden.