De heer Drs. T. (Tom) Onland RC

De heer Onland is sinds 1 juli 2023 lid van de Raad van Toezicht en lid van de auditcommissie financiën.

De heer Onland (1990) is werkzaam als manager Finance & Control bij Changes GGZ, Breda. Eerder werkte hij onder meer in de functie van concerncontroller en zorginkoper bij CZ.

Hij studeerde bedrijfseconomie en haalde zijn RC, Executive Master of Finance and Control, aan de TIAS School for Business and Society.