Vivent informeert u over vasculaire dementie

Vivent informeert u over vasculaire dementie

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes, waarbij de hersenen informatie niet goed meer kunnen verwerken. Een van de meest voorkomende vormen is vasculaire dementie. Wilt u meer weten over deze vorm van dementie? Op deze pagina vindt u alle informatie.

Wat is vasculaire dementie?

Vasculaire dementie wordt veroorzaakt door problemen in de doorbloeding van de hersenen. Vasculair wil zeggen dat het met de bloedvaten te maken heeft. De dementie ontstaat dus door schade aan de bloedvaten in de hersenen. Bij één op de zes mensen met dementie is vaatschade de hoofdoorzaak. Dan spreken we van vasculaire dementie.

15-20 procent van de Nederlanders met dementie lijdt aan vasculaire dementie. Het begint meestal tussen het 65e en 75e levensjaar, maar het kan ook eerder beginnen. Bij mensen boven de 85 jaar is vasculaire dementie de meest voorkomende vorm van dementie. Vasculaire dementie komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Wat is de oorzaak van vasculaire dementie?

Onze hersenen verbruiken veel energie en zuurstof. De zuurstof wordt door het bloed via slagaderen naar de hersenen gevoerd. Daarna gaat deze via steeds kleinere bloedvaten naar alle delen van de hersenen.
Als de bloedstroom in de bloedvaten niet goed verloopt, kan er een zuurstoftekort in de hersenen ontstaan. Daardoor kunnen hersencellen afsterven. Hersencellen kunnen niet herstellen en ook niet worden vervangen als ze afsterven.

De meeste mensen met vasculaire dementie hebben al last van hart- en vaatziekten voordat er sprake is van dementie. Oorzaken van vasculaire dementie zijn dus:

 • Langdurige hoge bloeddruk
 • Hartritmestoornissen
 • Diabetes: suikerziekte
 • Aderverkalking, een embolie of een trombose
 • TIA’s: Transcient Ischemic Attack. Dit wil zeggen dat een bloedpropje tijdelijke een bloedvat in de hersenen verstopt. Daardoor krijgt iemand uitvalverschijnselen als een scheve mond, verwarde spraak en een lamme arm. Dat bloedpropje lost weer op, meestal binnen een half uur.
 • Herseninfarct: als het bloedpropje vast blijft zitten in een (klein) bloedvat in de hersenen, raakt het bloedvat plotseling geheel verstopt (embolie). Het weefsel erachter krijgt dan geen vers bloed meer en sterft af.
 • Beroerte: als het een grote bloedprop is, die een grote ader afsluit, dan komt een groter stuk van de hersenen zonder bloed te zitten met ernstige gevolgen (bijvoorbeeld een halfzijdige verlamming).
 • Ook roken en de leeftijd kunnen het risico op vasculaire demente verhogen.

Wat zijn de symptomen van vasculaire dementie?

Welke problemen zich voordoen is afhankelijk van welk deel van de hersenen beschadigd is. Er zijn dus veel verschillen tussen mensen met deze ziekte. Wat vaak opvalt is dat mensen langzamer gaan denken, spreken en handelen. Ze kunnen zich moeilijker concentreren of meerdere dingen tegelijk doen. Bij beschadiging van andere hersendelen kan iemand vooral last hebben van afasie: hij vindt dan niet de juiste woorden en kent begrippen niet meer.

Daarnaast kunnen mensen bijvoorbeeld verlammingsverschijnselen krijgen, spierverstijving, gevoelsverlies of epilepsieaanvallen.

Vasculaire dementie begint vaak plotseling en verloopt stapsgewijs. Tussendoor kun je periodes hebben waarin je beter functioneert. Dit kan soms van dag tot dag verschillen. De symptomen ontstaan vaak binnen drie maanden na een beroerte.

Waar herkent u vasculaire dementie aan?

Dit zijn de belangrijkste symptomen van vasculaire dementie

Geestelijk:

 • Langzamer gaan praten, denken en bewegen
 • Achteruitgang in concentratie
 • Stemmingswisselingen

Lichamelijk:

 • Problemen met slikken
 • Spierzwakte aan één kant van het lichaam
 • Problemen met evenwicht
 • Verlies van gevoel
 • Verstijving van spieren
 • Incontinentie

Beschadigde hersenen herstellen niet meer. De schade die aangericht is, is dus blijvend. Mensen met vasculaire dementie kunnen goede en slechte dagen hebben. Het kan lang goed gaan, maar ook kunnen plotseling verslechteringen optreden.

Vasculaire dementie kent een lage levensverwachting. De kans dat iemand met deze ziekte over vijf jaar nog leeft is minder dan 50%. Dis t heeft te maken met de medische voorgeschiedenis. Mensen met vasculaire dementie hebben immers al geen goede gezondheid.

Hoe verloopt vasculaire dementie?

Vasculaire dementie begint vaak plotseling, als er sprake is van een TIA, herseninfarct of beroerte. Bij andere oorzaken kan het ook geleidelijker gaan. Het verloop is daarom ook grillig.

Eerste fase vasculaire dementie

In het begin kan iemand met vasculaire dementie nog weinig of geen last hebben van geheugenproblemen. Mensen kunnen wel:

 • dingen langzamer gaan doen of zeggen;
 • moeite hebben om op woorden te komen;
 • moeite hebben om van het ene onderwerp over te schakelen op het andere;
 • onhandiger worden;
 • moeite hebben om een planning te maken of het overzicht te houden.

Grillig verloop

Mensen met vasculaire dementie hebben goede en slechte dagen. Telkens wanneer een nieuw infarct optreedt, is er een stapsgewijze verslechtering. Daarna blijft iemand een tijdlang op hetzelfde niveau en kan soms zelfs wat herstellen. Ook de lichamelijke conditie kan achteruitgaan door de vasculaire schade. Iemand kan bijvoorbeeld moeite krijgen met lopen.
Mensen met met vasculaire dementie krijgen langzaam meer moeite om informatie uit het geheugen op te roepen. Het kost bijvoorbeeld moeite om de namen van kinderen te onthouden. Maar met wat hulp komt iemand er vaak snel weer op. Het helpt vaak om keuzes te geven. Dan wordt de informatie vaak wel herkend.

Late fase

Iemand met vasculaire dementie blijft tot in een laat stadium zichzelf: er zijn geen veranderingen in de persoonlijkheid of emotionele reacties. Hierdoor kunnen mensen met vasculaire dementie zich wel meer bewust zijn van de ziekte. Dit kan leiden tot depressies. Op het laatst zullen geheugenproblemen ervoor zorgen dat iemand steeds minder besef heeft van de ziekte. Uiteindelijk moet iemand met vasculaire dementie waarschijnlijk worden opgenomen in een verpleeghuis.

Welke behandeling is er voor vasculaire dementie?

Vaak zijn mensen met vasculaire dementie al onder behandeling van een specialist. Bijvoorbeeld een cardioloog vanwege hun hart- en vaatproblemen. Deze arts verwijst door naar een geriater als er een er een vermoeden is van vasculaire dementie.
Op dit moment kan vasculaire dementie helaas nog niet worden genezen.

De behandeling bestaat vaak uit:

 • Behandeling van hart- of vaatziekten – zoals hoge bloeddruk – om verdere schade zo veel mogelijk te beperken. Afhankelijk van het soort schade worden bijvoorbeeld bloedverdunners gegeven.
 • Revalidatie voor cognitieve problemen door een ergotherapeut, cognitief therapeut of psycholoog. Therapie bestaat bijvoorbeeld uit het aanleren van manieren hoe om te gaan met concentratieproblemen. Of het aanpakken van problemen zoals het houden van overzicht
 • Behandeling voor voorkomen van verdere hersenschade, zoals het aanpassen van de levensstijl: stoppen met roken, gewicht verliezen, voldoende bewegen, goede voeding, matig alcoholgebruik.
 • Als er sprake is van een depressie als gevolg van de vasculaire dementie, kan ook deze behandeld worden.

Wat kan Vivent voor u betekenen als u vasculaire dementie heeft?

Voor mensen met dementie biedt Vivent:
• Gesprekken en ontmoetingsgroepen
• Begeleiding door een casemanager of wijkverpleegkundige
• Dagbesteding en dagbehandeling
• Thuiszorg (hulp thuis, fysiotherapie, ergotherapie en logopedie)
• Specialistische zorg in een verpleeghuis

Contact

U vindt onze contactgegevens op onze contactpagina

Download folder

Wilt u meer informatie over vasculaire dementie?

Download folder

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem contact op

Nieuws

Bezoek staatssecretaris aan Farent in teken van samenwerking rond mantelzorg en mantelzorg academie

Op woensdag 27 maart bracht staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Maarten van Ooijen, een bezoek aan Farent. Het bezoek stond in het teken van…

Lees verder Alle nieuwsberichten

Volg ons op