Zorg thuis bij kanker

Onze gespecialiseerd oncologie verpleegkundige geeft u thuis de juiste begeleiding, advies en voorlichting bij kanker. Dit kan náást de begeleiding die u in het ziekenhuis al krijgt. Na de diagnose kanker heeft u- naast de schrik en onzekerheid – waarschijnlijk een hoop vragen. De gespecialiseerd verpleegkundige bezoekt u thuis en helpt u hierbij, dit wordt het continuïteitshuisbezoek genoemd (CHB). Hij of zij kent uw behandelaren in het ziekenhuis en heeft hier contact mee. Op deze manier verloopt uw behandeling gestroomlijnd en worden u en uw omgeving ontzorgd.

Wat kunt u van de gespecialiseerd oncologie verpleegkundige verwachten?

De oncologie verpleegkundige bespreekt met u wat uw vragen en mogelijke problemen zijn. Hij of zij helpt u en uw naaste omgeving bij het zoeken naar antwoorden en oplossingen. De oncologie verpleegkundige heeft specifieke kennis en ervaring op het gebied van kanker en uw behandeling.

Als u kanker heeft kan de gespecialiseerd verpleegkundige u op meerdere momenten helpen. Bijvoorbeeld als u net een diagnose heeft gehad. Maar ook als u al in behandeling bent. Zelfs in een palliatieve fase kunnen wij u helpen: de zorg is dan gericht op het zoveel mogelijk verminderen of voorkomen van uw klachten en problemen bij kanker. Hoe de zorg er uitziet is heel verschillend en hangt af van in welke fase u zit. Het kan bijvoorbeeld psychosociale ondersteuning zijn of hulp bij het regelen van praktische zaken zoals huishoudelijke taken. Wanneer u de diagnose kanker heeft gehad is er een kans dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Of u voelt zich aan uw lot overgelaten. De gespecialiseerd verpleegkundige wijst u ook dan de weg en neemt acties uit handen als u mogelijk op dit moment niet daadkrachtig genoeg bent om dit zelf te regelen. Samen maken we een plan dat bij u past.

Bij welke vragen helpt de gespecialiseerd oncologie verpleegkundige?

U kunt bijvoorbeeld antwoorden krijgen op vragen zoals:

 • Bijwerkingen van chemo-/radiotherapie en hoe u deze zo beperkt mogelijk kunt houden;
 • Vermoeidheid en wat daaraan te doen;
 • Vragen en aanvaarden van hulp van anderen;
 • Lotgenotencontact en wat dit voor u zou kunnen betekenen;
 • Advies of ondersteuning bij praktische zaken, zoals het uitzoeken van een haarwerk of het regelen van taxivergoeding voor mijn behandeling.

Ook tijdens en na de behandeling kunnen vragen ontstaan, denk aan:

 • Wat zijn de gevolgen van ziekte en behandeling?
 • Hoe moet het verder met mijn gezin, relatie, werk?
 • Ik voel me zo moe, blijft dat zo?
 • Het eten smaakt niet meer, hoe blijf ik toch in conditie?
 • Ik ben bang voor de toekomst, wat kan ik verwachten?
 • Ook kunnen er vragen ontstaan over de veranderende relatie met uw naasten.

Hoe wordt deze zorg vergoed?

De zorg van de oncologie verpleegkundige die bij u thuis komt, valt onder de basisverzekering. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze zorg. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Als u in de toekomst verwacht zorg nodig te hebben, zullen wij u informeren over de mogelijkheden en via welke wet dit vergoed wordt. Het gaat dan bijvoorbeeld over de Wmo, de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) of een persoongebonden budget (PGB).

Hoe kan ik deze zorg krijgen?

U kunt bij een medisch specialist, verpleegkundig specialist of uw huisarts aangeven dat u gebruik wilt maken van het continuïteitshuisbezoek oncologie van Vivent. Zij kunnen de aanmelding voor u verzorgen. Natuurlijk mag u ook zelf bellen om een afspraak te maken. U kunt dit doen door te bellen naar 088 163 7000 of een e-mail te sturen naar oncologie@vivent.nl.

Chemo- of immunotherapie thuis

In nauwe samenwerking met uw ziekenhuis is het soms mogelijk om uw chemotherapie of immunotherapie thuis te ontvangen. Dit kan gaan om de gehele toediening of soms de gedeeltelijke toediening. Ons TTV team, met daarin ervaren oncologie verpleegkundigen, neemt deze zorg op zich zodat u net zo’n goede zorg krijgt als in het ziekenhuis, maar dan met het gemak van thuis. Ook voor de verzorging van uw PICC-lijn bent u in goede handen bij ons TTV team. Vraag uw behandelaar in het ziekenhuis naar de mogelijkheden van chemotherapie thuis.

Stichting OOK

De zorgverlening van onze gespecialiseerd oncologie verpleegkundigen hebben wij laten toetsen door de stichting OOK. Stichting OOK staat voor Optimale Ondersteuning bij Kanker. Hun oordeel over onze zorg: “Cliënten en nabestaanden zijn lovend over de ondersteuning die door de oncologie verpleegkundige van Vivent wordt gegeven. Van de 34 personen die deze vraag hebben ingevuld beoordelen 25 personen de ondersteuning met een 8 of hoger.”. Een cliënt over een van onze verpleegkundigen: “Het was niet zo dat ze bij wijze van elke dinsdag langs kwam. Ze kwam langs als wij daar behoefte aan hadden. Maar we mochten wel altijd bellen.”

Download folder

Wilt u meer informatie over Vivent Thuiszorg?

Download folder

Nieuws

“Dan weet ik zeker dat het goed is”

Thuisondersteuner Heidi van Vivent komt elke donderdag bij de familie Gubbels: “Voor begeleiding, boodschappen doen, klusjes in huis. Maar vooral om er echt voor hen te zijn. Om contact te maken en gezelligheid te brengen.”

Lees verder Alle nieuwsberichten

Volg ons op