Vivent Hof van Hintham

Zo thuis mogelijk in de wijk

Vivent Hof van Hintham bestaat uit elf kleinschalige woningen voor mensen met dementie. Een Kleinschalig wonen (KSW pagina) woning heeft zeven, acht of tien bewoners met een vorm van dementie (ZZP 5 -7) die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. Vivent werkt vanuit de visie belevingsgerichte zorg. Hierbij vinden we het belangrijk dat u in een vertrouwde omgeving woont, waarin u zicht thuis voelt en waarin u zelf de regie heeft. Het ritme van de dag blijft u bepalen!

Ontmoeting centraal

Vivent Hof van Hintham deelt het gebouw met sociaal cultureel centrum De Biechten. Dat zorgt voor een gastvrij en levendig centrum voor jong en oud, met of zonder beperkingen. U kunt hier terecht voor dagbesteding van Vivent en mogelijkheden voor eten, sporten, muziek maken, hobby’s beoefenen en nog veel meer. De ontmoeting staat centraal. Zo ontmoet u in de gezamenlijke ruimte van Vivent Hof van Hintham, de Ontmoeting, ook huishond Zinta en zijn er in diverse woningen en tuinen huisdieren zoals kippen, konijnen, cavia’s en vogels aanwezig.

Ieder dagdeel wordt er gezorgd voor een activiteit waar u als bewoner van Hof van Hintham of bezoeker van de Vivent dagactiviteiten aan deel kunt nemen. Uiteraard bepaalt u dit zelf.

Specialistisch team Vivent Hof van Hintham

Na de verhuizing naar Vivent Hof van Hintham neemt de specialist ouderengeneeskunde de zorg van de huisarts over. Wij werken conform het kwaliteitskader verantwoorde zorg, dat door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, patiëntenorganisaties en verzekeraars wordt onderschreven. Dit houdt in dat de bewoner of diens vertegenwoordiger meedenkt en beslist over de inhoud van het zorgplan. En ook dat er van beide kanten informatie wordt uitgewisseld met als doel de zorg zo optimaal mogelijk te verlenen.

Vivent Hof van Hintham werkt samen met de centrale afdeling Behandeling en Consultatie van Vivent. Daarom mag u rekenen op deskundigheid vanuit diverse disciplines zoals de specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeutergotherapeut, logopedist, psycholoog, gespecialiseerd verpleegkundige, verpleeghuistandarts, geestelijk verzorgerdiëtist en de pedicure.

Geestelijke verzorging Vivent Hof van Hintham

Wanneer u of uw naaste in Vivent Hof van Hintham komt wonen, kunnen er allerlei gevoelens en gedachten bij u opkomen. Wat overkomt me? Waarom gebeurt dit? Hoe moet het nu verder? Hoe kom ik hier doorheen? Zomaar wat vragen die zich bewust of onbewust opdringen. Deze verandering is een ingrijpende gebeurtenis, voor alle betrokkenen. Het kan zijn dat u of uw familie iemand zoekt, die u kan steunen bij vragen die het leven u stelt. Op zo’n moment kunt u een beroep doen op de geestelijk verzorger. Op iemand die een stukje van de weg met u meeloopt en een luisterend oor biedt. Deze functie wordt op Hof van Hintham vervuld door Madeleine Kievits. 

Wat biedt de geestelijke verzorging u op deze locatie? 

Vivent Hof van Hintham is een verpleeghuis waar mensen kunnen komen wonen met dementie. Zo’n opname is vaak een ingrijpende gebeurtenis, voor alle betrokkenen. Het kan zijn dat u of uw naaste iemand zoekt die u kan steunen bij vragen die het leven u stelt. Op zo’n moment kunt u een beroep doen op de geestelijk verzorger. Op iemand die een stukje van de weg met u meeloopt, voor een goed gesprek. Ook kunt u bij de geestelijk verzorger terecht voor rituelen rond het levenseinde.

Oecumenische viering
Elke week is er op donderdagochtend in De Ontmoeting een oecumenische viering. Tijdens deze viering is er ruimte voor bezinning, gebed, ontmoeting en samenzang. De viering wordt geïnspireerd door de katholieke en protestantse traditie. Zowel bewoners als hun naasten, uit welke traditie ook afkomstig, zijn hierbij van harte welkom. De viering is bestemd voor mensen die graag tot bezinning willen komen en op zoek zijn naar verbinding; met zichzelf, met anderen en met God. Na de viering is er de mogelijkheid om na te praten en elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. Dit alles is alleen mogelijk met de bezielende ondersteuning van onze vrijwilligers.

Stilteruimte
Aan De Ontmoeting grenst een kleine stilteruimte die u alleen of samen met uw naaste(n) kunt bezoeken. U kunt daar terecht om bijvoorbeeld een kaarsje op te steken, een overledene te herdenken of om er gewoon even te zitten. In de stilteruimte ligt ook een intentieboek waar u uw gedachten en gebeden in kunt opschrijven.

Bij de ingang van de ruimte staat een grote lessenaar met een boek, waarin de overledenen van het huis herdacht worden. Jaarlijks is er november een herdenkingsbijeenkomst waarin de overledenen gezamenlijk herdacht worden.

Groepsgesprek
Eén keer per twee weken vindt er op vrijdagmorgen een groepsgesprek plaats waarvoor bewoners worden uitgenodigd. Er wordt dan gesproken over allerlei levensthema’s en herinneringen. De samenkomst vindt plaats onder begeleiding van de geestelijk verzorger.

Geestelijk verzorger
In de Hof van Hintham wordt deze functie vervuld door Madeleine Kievits. U kunt haar per telefoon bereiken op 06 526 099 07 of per mail via m.kievits@vivent.nl

Vrijwilligers
De geestelijk verzorger wordt bijgestaan door toegewijde vrijwilligers. Heeft u belangstelling om het team dat zich inzet voor de vieringen te versterken, neem dan contact op met de geestelijk verzorger of met de coördinator van de vrijwilligers: mevrouw Ria Kandelaars per telefoon te bereiken op 073 - 850 42 77 of per mail naar r.kandelaars@vivent.nl.

Het spel Score 

Score is een geheugenspel dat mensen met dementie samen met familie, bezoek of verzorgenden spelen op een iPad. De kracht van Score is dat het enerzijds weer contact legt tussen degene met dementie en zijn/haar bezoek of familie. Daarnaast kan de verzorging de statistieken aan de ‘achterzijde’ van het spel gebruiken om te meten of de cliënt achteruit gaat en wat hij of zij nog wel en niet meer herkent. Het spel is bedacht en ontworpen door Geer Jan Noordijk van FAQgames in samenwerking met behandelaren en verzorgenden van zorgorganisatie Vivent Hof van Hintham. Het wordt nu ook op tal van andere Vivent locaties gebruikt, zoals Vivent De Hooghe Clock, Berlerode en Litserborg, en bij de Dagbesteding. Score is een toepassing van technologie in de zorg. Voor de visie van Vivent hierop kijk onder de kop Vivent en technologie in de zorg.   

Informatie / aanmelden Hof van Hintham

Wilt u meer informatie over het wonen in Hof van Hintham of het bezoeken van de Vivent dagactiviteiten op Hof van Hintham? Wilt u zich aanmelden? Bel dan 088 – 163 70 00 of mail info@vivent.nl.

Contact

Vincent van Goghlaan 1 V
5246 GA Hintham ('s-Hertogenbosch)
Telefoon: 088 -163 70 00
E-mail: info@vivent.nl