Nieuws en maatregelen Coronavirus

Lees hier het laatste nieuws van Vivent over de voorzorgsmaatregelen en versoepelingen in verband met het coronavirus.

Lees meer

Hulp thuis bij dementie op jonge leeftijd

Voor jonge mensen met dementie en hun gezin verandert de thuissituatie volledig door de dementie. Het is voor u moeilijker om initiatief te nemen, u vindt het lastig om structuur aan te brengen en u heeft steeds meer verzorging en sturing nodig. Dat vraagt wat van uzelf, maar ook van uw gezinsleden. U moet zoeken naar een nieuwe manier om samen de gezinssituatie in te richten. Vivent Thuiszorg kan u daarbij helpen door:

 • (een deel van) de zorgtaken van uw gezin of mantelzorgers over te nemen
 • Met u samen te blijven kijken welke zorg en begeleiding u op dat moment nodig heeft en te schakelen met de juiste hulpverleners
 • Begeleiding te bieden als u (samen) tijdelijk geen grip meer heeft op het huishouden. U kunt hiervoor ook een beroep doen op ons team gespecialiseerde thuisbegeleiding

Onze zorgprofessionals hebben kennis van dementie op jonge leeftijd. Zij houden tijdens de zorgmomenten rekening met de zaken die u moeilijk vindt door uw ziekte, met hoe u zich voelt en met hoe u door uw dementie reageert op uw omgeving.

Fysiotherapie bij dementie op jonge leeftijd

Ook op jonge leeftijd kan dementie gevolgen hebben voor uw lichamelijke functies.

 • Merkt u achtuitgang van conditie en/of kracht?
 • Heeft u last van stijfheid in uw gewrichten?
 • Merkt u dat minder stevig op uw benen staat of bent u de afgelopen tijd gevallen?

Dan kunt u terecht bij de fysiotherapeut van Vivent.

Daarnaast kunnen wij u helpen met:

 • Trainen van kracht en conditie, die kan afnemen door uw dementie
 • Trainen van balans en coördinatie om te voorkomen dat u valt
 • Het zoeken naar een goede balans tussen belasting en belastbaarheid, ofwel wat u wilt doen en wat u kunt
 • Leren omgaan met de beperkingen die u heeft door uw dementie
 • Adviseren van en leren omgaan met hulpmiddelen die het u makkelijker maken om zoveel mogelijk te blijven doen ondanks uw dementie

We kijken daarbij samen waar u door uw ziekte tegenaan loopt en hoe we u kunnen helpen om daar zelf zo goed mogelijk mee om te gaan. We kijken dus veel meer naar uw kracht dan naar uw klacht. Uw naasten zijn hierbij een belangrijke partner in uw behandeling. Die zien immers soms dingen waarvan u zich zelf niet bewust bent of kunnen u helpen in uw behandeltraject. We gaan met u het gesprek aan waar u in het dagelijks leven nu echt tegenaan loopt, in de omgang met uw ziekte, de mogelijkheden van uw omgeving en wat u fysiek graag zo lang mogelijk zou willen blijven doen. Houdt u bijvoorbeeld heel erg van wandelen, maar bent u bang dat u valt als u de deur uit gaat? Dan werken we er samen aan hoe u kunt voorkomen dat u valt.

Ergotherapie bij dementie op jonge leeftijd

Als u dementie krijgt op jonge leeftijd, bent u vaak nog zeer actief in de maatschappij. U vervult allerlei rollen, zoals werknemer, ouder of teamgenoot bij een vereniging. Daarbij horen ook taken en verantwoordelijkheden. Denkt u bijvoorbeeld aan het regelen van financiële zaken, autorijden, zorg voor gezin en huishouden. Deze rollen en verantwoordelijkheden wilt u graag zo lang mogelijk blijven vervullen. Met u dementie loopt u echter ook tegen zaken aan die dat moeilijker maken:

 • moeite met houden van overzicht in drukke situaties zoals op het werk of in het huishouden
 • moeite met het opnemen en verwerken van nieuwe informatie

De ergotherapeut kijkt met u naar de rollen die u moet en wilt vervullen. Vervolgens bepaalt u samen hoe u binnen die rol de dingen kunt blijven doen of weer kunt doen en wat daarvoor nodig is. Bent u bijvoorbeeld degene die thuis ’s ochtends altijd de koffie zet, maar lukt dit niet meer goed omdat u door uw dementie moeite heeft met de volgorde van de handelingen of omdat u moeilijk kunt onthouden welke zaken u nodig heeft voor het zetten van koffie? Dan gaat de ergotherapeut met u aan de slag om u te helpen koffie te blijven zetten. Dat kan bijvoorbeeld met extra hulpmiddelen, een duidelijk stappenplan of het herhalen van vaste handelingen zodat deze “inslijten”.

De ergotherapeut van Vivent kijkt niet alleen naar u als persoon, maar naar uw hele omgeving. Met verschillende leerstrategieën en het gebruik maken van oude gewoonten en routines leert u allerlei aanpassingen die u helpen om zo lang mogelijk op een prettige en veilige manier in uw eigen omgeving te blijven functioneren. We komen daarvoor bij u thuis, zodat we u in uw eigen woonomgeving kunnen zien, samen met uw naaste. Maar u kunt ook terecht in onze praktijk bij u in de buurt.

Logopedie bij dementie op jonge leeftijd

Ontstaan er misverstanden in gesprekken tussen u en anderen? Heeft u moeite om op de woorden te komen? Heeft u moeite met lezen en schrijven?
Uw dementie heeft vaak gevolgen voor de manier waarop u kunt communiceren. De logopedist van Vivent stelt met een taalonderzoek vast welke belemmeringen, maar vooral ook welke mogelijkheden u heeft. Samen met u gaan de logopedist aan de slag met de juiste compensatie- en leerstrategie zodat u zo goed mogelijk kunt blijven communiceren. Door de taalstoornis progressieve afasie, die vaak voorkomt bij mensen met dementie op jonge leeftijd, kunt u moeite hebben met praten omdat u de woorden niet goed kunt vinden. De logopedist kan er dan bijvoorbeeld voor kiezen om met u een levensboek te maken met herkenbare situaties in uw leven die aanknopingspunten bieden om de juiste woorden te vinden voor een gesprek. Een andere mogelijkheid is het maken van een kaartje met een korte beschrijving van uw aandoening zodat uw gesprekspartner rekening met u houdt door langzaam te praten of korte zinnen te maken.

Ontlasten van de mantelzorger bij dementie

Uw gezinsleven verandert als uw partner of ouder op jonge leeftijd dementie krijgt. U moet zich aanpassen en zoeken naar een nieuwe manier om uw huishouden en gezinsleven in te richten op de gevolgen die de ziekte van uw naaste met zich meebrengt. Ook de zorgtaken nemen langzamerhand toe en u moet steeds meer regelen. Vivent Thuiszorg neemt u graag een deel van de zorg uit handen, zodat u ontlast wordt.

Vivent participeert in het landelijk Kenniscentrum voor Dementie op Jonge Leeftijd

Download folder

Wilt u meer informatie over Vivent JMD?

Download folder

Nieuws

“Oprechte belangstelling komt altijd uit geduld”

Daniƫl is verpleegkundige op de psychogeriatrie afdeling bij Vivent De Hooghe Clock. Daar vindt ze het belangrijk om mee te gaan in de belevingswereld van de bewoners.

Lees verder Alle nieuwsberichten

Volg ons op