Dagbehandeling voor jonge mensen met dementie

Als u intensieve behandeling of begeleiding nodig heeft voor uw dementie, maar wel thuis kunt blijven wonen, kunt u overdag naar Vivent Mariaoord komen voor dagbehandeling op maat. 

Onze zorgprofessionals helpen u om specifieke vaardigheden te behouden, herstellen of te versterken. Er is ook aandacht voor mentale ondersteuning.
Vivent Mariaoord biedt gespecialiseerde Dagbehandeling aan voor jonge mensen met dementie. In een intakegesprek bespreken we met u en uw naasten waar u nog goed in bent en waar u ondersteuning bij kunt gebruiken. We vinden het belangrijk dat de zorgen van uw familie worden gehoord. Uw wensen en doelen leggen we vast in een behandelplan. Dit wordt vervolgens besproken in ons multidisciplinair team, uw naasten worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Multidisciplinair team

Het multidisciplinair team bestaat uit een specialist oudergeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist en psycholoog. De specialist ouderengeneeskunde wordt uw behandelend arts; deze stemt met u en het team af welke therapeuten worden betrokken bij uw behandeling.

Behandeling op maat

Op de Dagbehandeling JMD worden verschillende deelprogramma’s aangeboden waaraan u kunt deelnemen. Er zijn individuele onderdelen en groepsactiviteiten; samen bepalen we wat het beste bij u past. Het groepsprogramma bestaat uit:

  • fysiotherapie en beweging: juist omdat jonge mensen fysiek vaak nog fit zijn, is er veel ruimte voor lichamelijke activiteiten;
  • gespreksgroepen;
  • een klus-en doe programma;
  • mediatraining;
  • geheugentraining
  • kook- en ontspanningsactiviteiten.

De groepen worden begeleid door diverse therapeuten.

Omgaan met gedragsverandering
Dementie kan ervoor zorgen dat u gedrag gaan vertonen dat vervelend is voor uzelf en/of uw omgeving. Op de Dagbehandeling JMD werkt een gespecialiseerd team dat met deze gedragsveranderingen kan omgaan, zodat u en anderen er minder last van hebben.

Ondersteuning mantelzorgers

Ook uw partner krijgt individuele begeleiding, waarin onder andere aandacht is voor de emotionele verwerking en het omgaan met ander gedrag. Daarnaast organiseren we cursussen voor mantelzorgers. De cursussen helpen om de dementie en de eigen gevoelens hierbij beter te begrijpen en meer kracht te gaan voelen in het ziekteproces. De cursussen vinden plaats in Vivent Mariaoord en worden meerdere keren per jaar gegeven. Aan een cursus is een eigen bijdrage verbonden. De zorgverzekeraar vergoedt dit meestal in een aanvullend pakket.

Steungroep voor partners
Vivent heeft ook een steungroep voor partners van jonge mensen met dementie. De groep wordt begeleid door een psycholoog en een zorgprofessional van de Dagbehandeling. Zij geven uitleg over dementie en kunnen adviseren over de omgang met uw partner. Ook is er alle ruimte voor het uitwisselen van ervaringen met anderen.

De Kopgroep

De Kopgroep van Vivent is een ontmoetingsgroep, waaraan iedereen met ‘kopzorgen’ kan deelnemen. U wordt begeleid door een groepsbegeleider en een psycholoog van de Dagbehandeling; zij bespreken elke week ander thema. Denk bijvoorbeeld aan het verlies van zelfstandigheid, openlijk spreken over uw problemen, de werking van het geheugen, of verwachtingen van de toekomst. Daarnaast bespreken we zaken waar u moeite mee heeft. In het tweede gedeelte van de bijeenkomst vertalen we het thema naar de praktijk, bijvoorbeeld door oefeningen te doen.

Wie betaalt de zorg?

Dagbehandeling bij Vivent wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Welke wet in uw situatie geldt, hangt af van de duur en de intensiteit van de zorg die u nodig heeft. U heeft in beide gevallen een zorgindicatie nodig. Onze medewerkers kunnen u hier meer over vertellen. 
Als uw zorgverzekeraar de Dagbehandeling betaalt, valt dit onder de basisverzekering. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Elke zorgverzekering heeft wel een verplicht, jaarlijks eigen risico dat u zelf moet betalen.

Als de Dagbehandeling wordt betaald vanuit de Wlz, betaalt u wel een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. De eigen bijdrage wordt geïncasseerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Wilt u weten wat de hoogte van uw eigen bijdrage wordt? Neem dan contact op met het CAK, via www.hetcak.nl of 0800-0087.

Heeft u al een zorgindicatie vanuit de Wlz? Dan kunt u zich direct aanmelden voor de Dagbehandeling NAH. Vivent helpt u daar graag bij.

Wilt u meer informatie?

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Vivent. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via 088 – 163 70 00 en info@vivent.nl.

Vivent is al bijna 15 jaar dé expert in zorg en behandeling voor Jonge Mensen met Dementie. We zijn de enige zorgorganisatie in de regio die gespecialiseerde dagbehandeling voor deze doelgroep aanbiedt. We beschikken over het PREZO keurmerk dementie op jonge leeftijd; dit keurmerk geeft aan dat de cliënten tevreden zijn, dat we onze inzet voortdurend verbeteren en er sprake is van optimale zorg. Vivent participeert ook in het landelijk Kenniscentrum voor Dementie op Jonge Leeftijd.

Bestanden

Folder dagbehandeling voor jonge mensen met dementie Download folder
Folder jonge mensen met dementie (JMD) Download folder