Palliatieve zorg

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is zorg die wordt geboden aan cliënten als er geen genezing of herstel van een bepaalde ziekte meer mogelijk is. Denkt u bijvoorbeeld aan uitbehandelde kanker, hartfalen, COPD of dementie.
Als behandeling niet meer mogelijk is beslist u samen met uw arts over ‘hoe verder’. De (medische) behandeling richt zich dan niet meer op genezen, maar op het voorkomen en verminderen van klachten en problemen. De palliatief gespecialiseerd verpleegkundige van Vivent kan u dan helpen. Hierbij staat voorop wat u belangrijk vindt en wat u nodig heeft. Ieder mens ervaart andere klachten. De één heeft last van pijn of misselijkheid. De ander heeft angsten of voelt zich somber. Ook zijn er vaak vragen over wat het leven zinvol maakt.
Bijna iedereen ervaart moeite met afscheid nemen. Palliatieve zorg krijgt u tot en met uw sterven. Na uw overlijden blijft er aandacht voor uw naasten; dit is de nazorg.

Wanneer schakelt u een gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve zorg in?

Over het algemeen kunnen we zeggen dat het voor de meeste cliënten prettig is wanneer ze vroeg in de palliatieve fase kennismaken met de palliatief verpleegkundige. Zo leert u elkaar kennen en weet de palliatief verpleegkundige goed wat uw wensen zijn wanneer u zieker wordt.
De inzet van de palliatief verpleegkundige komt eigenlijk nooit te vroeg maar wel vaak te laat. Mensen lopen te lang rond met vragen en problemen die soms gemakkelijk opgelost kunnen worden door een verpleegkundige die daar veel ervaring in heeft. Het resultaat van een gesprek met de verpleegkundige kan zijn dat u meer rust en overzicht ervaart over uw situatie.

Wat doet de gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve zorg ?

Als uw vaste begeleider kan een gespecialiseerd verpleegkundige luisteren naar uw vragen over de ziekte en deze beantwoorden. Hij of zij helpt met het zoeken naar oplossingen voor de situaties waar u en uw naasten voor staan, vanaf de diagnose tot aan het overlijden.
Voor elk persoon is het verschillend wanneer deze in contact komt met de palliatief verpleegkundige. Dit ligt aan de behoefte die u zelf, of u naasten, hebben. De palliatief verpleegkundige volgt u en uw naasten, geeft advies en biedt ondersteuning passend bij de hulpvragen.
De palliatief verpleegkundige weet de weg in het woud van professionele instellingen en organisaties in de regio. Daarnaast kan hij of zij voor u bemiddelen bij het regelen van zorg en helpen bij het maken van keuzes. De palliatief verpleegkundige werkt nauw samen met uw specialist, huisarts en andere betrokkenen bij de zorg die u nodig heeft en heeft persoonlijk contact met hen.
We houden ook rekening met uw geestelijk welzijn. U kunt via Vivent in gesprek gaan met een geestelijk verzorger.

De palliatief verpleegkundige verleent geen lichamelijke zorg maar de zorg bestaat uit gesprekken die in overleg met u bij u thuis plaatsvinden. Het is ook mogelijk om laagdrempelig telefonisch contact te onderhouden of gebruik te maken van beeldzorg.

Hoe vaak ziet u de palliatief verpleegkundige?

De zorg van de palliatief verpleegkundige is laagdrempelig en sluit aan bij wat u op dat moment nodig heeft, het neemt u en uw naasten veel uit handen.
De duur en de frequentie van de contacten stemmen we af op uw situatie. Voelt u zich goed, dan is er wat minder contact nodig. Maar als er problemen ontstaan kunt u altijd een beroep doen op de palliatief verpleegkundige. Voor de meeste mensen is het een gerust gevoel dat er altijd iemand achter de hand is die kan ondersteunen.
In de gesprekken met de palliatief verpleegkundige wordt ook vooruitgekeken. Wanneer u zieker wordt kan dan tijdig de juiste zorg worden ingezet. We bespreken met u en uw naasten de wensen en welke zorgmogelijkheden hierbij passen. U kunt denken aan verschillende vormen van wijkverpleging of misschien overweegt u om naar een hospice te gaan. Ons wijkteam biedt u de juiste verpleging en verzorging die past bij uw situatie, 7 dagen in de week, op de momenten waarop u dat nodig heeft. Soms is ook nachtzorg mogelijk. De palliatief verpleegkundige zal met u op zoek gaan naar een organisatie die de zorg kan geven die voor uw situatie nodig is.

Welke expertises kan Vivent bieden in de palliatieve fase?

Bij Vivent werken experts in de palliatieve zorg, die naast hun opleiding ook een gespecialiseerde opleiding in de palliatieve zorg gevolgd hebben. Zij volgen regelmatig trainingen en bijeenkomsten over de palliatieve zorg. Zo bent u er verzekerd van dat u altijd de zorg krijgt die nodig is.

Vivent is in de unieke situatie dat wij alle expertises in huis hebben om u optimale palliatieve zorg te kunnen verlenen. Ons TTV team heeft jarenlange ervaring in de technische zorg die soms nodig is in de palliatieve fase. Denk hierbij aan pijnbestrijding en palliatieve sedatie. We hebben het langst bestaande TTV team uit de regio.

In de palliatieve fase is het voor veel mensen belangrijk dat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven omdat dit hun kwaliteit van leven verhoogd. De inzet van een diëtist, ergotherapeut of fysiotherapeut kan hierbij behulpzaam zijn. Ze stellen met u doelen die passend zijn in de palliatieve fase en dus gericht zijn op kwaliteit van leven. Bij Vivent hebben we alle expertise in huis om u warme en deskundige zorg in de laatste levensfase te bieden.

Is er ook aandacht voor mijn naaste(n) bij palliatieve zorg?

De zorg in de palliatieve fase kan voor uw naasten soms zwaar zijn, fysiek maar ook zeker emotioneel. We proberen met elkaar de overbelasting van mantelzorgers te voorkomen door hierover met elkaar te spreken. We werken ook intensief samen met stichting Nabij en VPTZ om mantelzorgers te kunnen ontlasten. Vrijwilligers zijn een waardevolle aanvulling op zorg van ons wijkteam.

Hoe lang duurt palliatieve zorg?

Hoe lang de zorg duurt verschilt per persoon. Soms dagen, soms weken, maar een jaar of langer kan ook. De palliatief verpleegkundigen van Vivent kunnen u en uw naasten in een vroeg stadium ondersteunen bij alles wat er op u af komt.

Hoe en waar schakelt u palliatieve zorg in?

U kunt overal palliatieve zorg krijgen. Dus thuis, in het ziekenhuis, in het Vivent woonzorgcentrum, in een andere instelling of in het hospice. Wanneer u palliatieve zorg nodig heeft zal uw huisarts of medisch specialist dit met u bespreken. U kunt zelf contact opnemen met de palliatief verpleegkundige van Vivent maar in veel gevallen zal uw arts dit voor u doen.

Wordt palliatieve zorg vergoed?

De wijkverpleegkundige zorg thuis valt onder de basisverzekering. Uw zorgverzekeraar vergoedt de palliatieve zorg. Uw zorgverzekeraar bepaalt ook wanneer u recht heeft op palliatief terminale zorg en vaak is hier een maximum voor vastgesteld. In overleg met de palliatief verpleegkundige en de wijkverpleegkundige uit uw buurt zal het benodigde aantal zorgmomenten worden vastgesteld. Informeer bij uw zorgverzekeraar wat deze vergoedt. Het kan zijn dat in de periode dat u thuis bent een ziekenhuisopname noodzakelijk blijkt. De kosten hiervan vallen uiteraard ook onder de basisverzekering.

Hoort nazorg ook bij palliatieve zorg?

Wij bieden u naasten nazorg als dat wenselijk is. De nazorg vindt plaats door middel van gesprekken waarin aandacht is voor verdriet, rouw en voor mogelijke problemen die ontstaan. We bieden een luisterend oor en wijzen de weg naar meer ondersteuning als dit nodig is. Vivent heeft een breed netwerk op gebied van ondersteuning bij rouw.

Netwerk palliatieve zorg

Onze palliatief verpleegkundigen maken deel uit van het netwerk palliatieve zorg en werken in het Transmuraal Palliatief Adviesteam regio ’s-Hertogenbosch – Bommelerwaard.

Download folder

Wilt u meer informatie over Vivent Thuiszorg?

Download folder

Nieuws

“Dan weet ik zeker dat het goed is”

Thuisondersteuner Heidi van Vivent komt elke donderdag bij de familie Gubbels: “Voor begeleiding, boodschappen doen, klusjes in huis. Maar vooral om er echt voor hen te zijn. Om contact te maken en gezelligheid te brengen.”

Lees verder Alle nieuwsberichten

Volg ons op