Collectief Wondzorg ‘s-Hertogenbosch en omgeving (CWH)

Het aantal patiënten in de regio ‘s-Hertogenbosch met complexe genezing van een wond is groot en neemt nog steeds toe, mede als gevolg van de vergrijzing. Veelvoorkomende wonden zijn een diabetische voet, beenulcera, decubitus en post-traumatische wonden. Een wond die langer dan noodzakelijk open ligt, betekent voor de patiënt minder gezondheidswelzijn. Wondzorg vraagt daarom om een multidisciplinaire aanpak en coördinatie in de zorgketen.
Vanuit het wondzorgnetwerk ’s-Hertogenbosch is daarom het Collectief Wondzorg ‘s-Hertogenbosch en omgeving opgericht. Vivent heeft hierin een regiefunctie. Op 1 maart 2021 is het nieuwe collectief officieel in de regio gestart.

Verwachte resultaten

Het Collectief Wondzorg ’s-Hertogenbosch (CWH) beoogt een aantal verbeteringen te behalen voor zowel de patiënt als voor de samenwerkingspartners.

Voor de patiënt zijn dit een te verwachte afname van de gemiddelde wondgenezingstijd, voor een wond met complexe genezing, met gemiddeld 4 weken. Maar ook een zo hoog mogelijke ervaring van het gezondheidswelzijn, waarbij de patiënt zo onafhankelijk mogelijk kan blijven functioneren en eigen regie kan uitvoeren bij de wondbehandeling. Daarnaast kan de patiënt blijven vertrouwen op een goede deskundigheid en samenwerking van en tussen de professionals in de wondzorgketen. En, als laatste, voor de patiënt is er één duidelijk aanspreekpunt met betrekking tot de coördinatie van wondzorg.

Voor de deelnemende partners zijn de verwachte resultaten onder andere een kostenreductie door snellere genezing van de wonden, minder ziekenhuisopnames en operaties (amputaties), minder polikliniekbezoeken, minder kosten aan verbandmateriaal, minder uren thuiszorg en verbetering van de continuïteit van behandeling door samenwerking en communicatie binnen de keten.
Het gezondheidswelzijn van patiënten met wonden met een complexe genezing in ‘s-Hertogenbosch en omgeving verbetert doordat de gemiddelde genezingsduur van de wonden afneemt en de wondbehandeling zoveel mogelijk in de thuissituatie plaatsvindt. Dit resulteert ook in een besparing van de zorgkosten.

Verwijzen

Verwijzingen naar het CWH verlopen via huisarts, ziekenhuis of wijkverpleging.

Meer info?

Het Collectief Wondzorg ‘s-Hertogenbosch en omgeving (CWH) is te bereiken per telefoon of e-mail. Telefoon: 088 – 163 88 44. E-mail: CWH@vivent.nl.