Volledig Pakket Thuis (VPT)

Met het Volledig Pakket Thuis (VPT) van Vivent stellen wij u in staat zo lang mogelijk en zo zelfstandig mogelijk thuis te blijven wonen, ook als u intensieve zorg nodig heeft.

Wij bieden u een volledig pakket met zorg en diensten aan in uw eigen omgeving. Vivent heeft de mensen, de kennis, de ervaring én de technologie in huis om u te helpen het beste uit uw dag te halen en uw leven in te richten zoals u dat wilt.

Onze wijkverpleegkundige bekijkt graag samen met u welke zorg en diensten uit het Volledig Pakket Thuis (VPT) u het beste ondersteunen. De gemaakte afspraken leggen we vast in een zorgplan op maat. Omdat uw situatie kan veranderen, evalueren we dit plan regelmatig, zodat we het kunnen aanpassen als het nodig is.

Zorg en diensten op maat

U krijgt een pakket dat is afgestemd op uw situatie. Het volledige pakket bestaat uit:

  • Hulp bij persoonlijke verzorging, 
  • Hulp bij het huishouden, 
  • Verpleging, 
  • Alarmering en ongeplande zorg,
  • Individuele begeleiding en Dagbesteding,
  • Vervoer naar de Dagbesteding, 
  • Verzorging van maaltijden,
  • Het wassen van bed-, bad- en keukentextiel,
  • Logeeropvang om uw mantelzorgers te ontlasten.

Wie betaalt deze zorg?

Om gebruik te kunnen maken van het Volledig Pakket Thuis heeft u een indicatie nodig van de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg. Uw wijkverpleegkundige kan u hiermee helpen.

Als u de Wlz-indicatie heeft ontvangen, betaalt u een eigen bijdrage vanaf de dag dat de indicatie is toegekend. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Deze eigen bijdrage wordt geïncasseerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Wilt u weten wat de hoogte van uw eigen bijdrage wordt? Neem dan contact op met het CAK, via www.hetcak.nl of 0800-0087.

Lees meer praktische info over VPT-zorg of MPT-zorg op de Regelhulppagina van de overheid.

Wilt u meer informatie?

Wilt u weten of het Volledig Pakket Thuis interessant kan zijn voor u of uw naaste? Neem dan contact op met Vivent. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via 088 – 163 70 00 en info@vivent.nl.

Ervaringen

“We zijn blij dat vader nog zo lang thuis heeft kunnen wonen”

Bas van Amerongen uit Hintham vertelt over de zorg voor zijn vader Gerrit-Jan (95) en hoe het Volledig Pakket Thuis hen heeft geholpen.

Lees het verhaal

Bestanden

Folder Volledig Pakket Thuis Download folder