Verpleeghuis bij complexe lichamelijke aandoeningen

Als uw lichamelijke klachten u zodanig beperken, dat het niet verantwoord is om thuis te wonen, kunt u verhuizen naar een verpleegafdeling van Vivent Mariaoord.

Onze professionals geven u de behandeling en zorg die u nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk te blijven functioneren. Samen met uw naasten zorgen we ervoor dat het goed met u gaat.

Vivent Mariaoord ligt middenin natuurgebied Hooge Heide, aan de rand van Rosmalen. In onze woningen op de afdelingen Wamberg en Krommenhoek wonen mensen met complexe lichamelijke aandoeningen. Zij lijden bijvoorbeeld aan een progressieve ziekte, zoals MS, ALS, reuma of Parkinson. Er zijn ook bewoners die een beroerte of ernstig ongeval hebben gehad. Iedere bewoner heeft een eigen zit-/slaapkamer en deelt een sanitaire ruimte met de bewoner van de aangrenzende kamer. In elk van de zes woningen wonen tien bewoners, die samen een gezamenlijke huiskamer hebben.

Vast behandelteam

Als u bij ons komt wonen, krijgt u een eigen Vivent Contactpersoon (VCP). Deze stelt samen met u en uw naasten een zorgplan op, waarin staat hoe we de zorg met elkaar gaan invullen. We stemmen onze inzet zo goed mogelijk af op uw persoonlijke levensverhaal, op wat u zelf nog kunt en wat uw netwerk kan of wil betekenen. We nemen de zorg dus niet over, maar voegen in.

Aan de verpleegafdeling waar u gaat wonen, is een vast team van zorgprofessionals verbonden, die specialistische kennis hebben van uw aandoening. Uw Vivent Contactpersoon (VCP) overlegt met dit team over wat u nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk te blijven functioneren. Het team bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, logopedist, diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, bewegingsagoog, psycholoog en geestelijk verzorgende.

Betrokkenheid van mantelzorgers

Een verhuizing naar Vivent is een enorme stap; zowel voor u als voor uw naasten. U moet een nieuwe manier vinden om uw relatie vorm te geven, onze medewerkers ondersteunen u daar graag bij. We vinden het belangrijk dat u zich welkom en comfortabel voelt. U en uw naasten / mantelzorgers zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten in de woningen. Daarnaast hebben wij uw familie nodig om u goed te leren kennen, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat u zich goed voelt. We blijven dan ook graag in gesprek.

Wie betaalt deze zorg?

Langdurig wonen in het woonzorgcentrum wordt betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw inkomen en vermogen. Deze eigen bijdrage wordt geïncasseerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Wilt u weten wat de hoogte van uw eigen bijdrage wordt? Neem dan contact op met het CAK, via www.hetcak.nl of 0800-0087. Als u dat wilt, kunt u aanvullende diensten inkopen. Bekijk hier de tarievenlijst. Lees ook meer praktische informatie op de Regelhulppagina van de overheid.

Wilt u meer informatie?

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Vivent. Lees hier meer over Mariaoord. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via 088 – 163 70 00 en info@vivent.nl.