18 juni 2024Gepubliceerd door: Anouk Suurs

Jaarverslag 2023 verschenen

Bestuurders Pieter Hermsen en Diny van der Vleuten: “In 2023 hebben we bij Vivent laten zien dat zorg toekomstbestendig, lokaal verankerd en mensgericht kan zijn. Door de directe verbindingen binnen onze organisatie en de versterkte regionale samenwerking, kunnen we de zorg nog beter afstemmen op de specifieke behoeften van onze cliënten. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn de kracht achter deze beweging, en we zijn ongelooflijk trots op wat we samen al hebben bereikt.”

Mijlpalen
Onder het programma ‘Toekomstbestendig Vivent’ hebben we een nieuwe structuur geïntroduceerd, waarbij de directielaag eruit werd gehaald voor een directere verbinding tussen bestuur, management en zorgbasis.

De focus ligt meer dan ooit op regionale organisatie. Zorg wordt dichter bij de inwoners georganiseerd en afgestemd op hun specifieke behoeften. Om zo de zorg efficiënter en cliëntgerichter maken.

Kwaliteit van zorg en werkplezier zijn belangrijke thema’s, waarbij persoonlijke verhalen en reflectie van onze medewerkers centraal staan in plaats van strakke normen.

We gaan de deuren van onze woonzorglocaties letterlijk openen, vanuit de overtuiging dat vrijheid een essentiële menselijke waarde is.

De regionale samenwerking is versterkt, inclusief een nieuw platform voor wijkverpleging en een Regionaal Coördinatie Punt voor kortdurende zorg. Een belangrijke samenwerking is aangegaan met de Dochters van Maria en Joseph voor zorgverlening in hun klooster.

Vivent bedankt alle medewerkers, vrijwilligers, cliënten en hun families voor hun inzet in 2023.

Lees hier de publieksversie van het jaarverslag.