“Als thuisondersteuner bouw je echt een band op met de cliënt”

Geen diploma en toch aan het werk in de zorg. Dat kan bij Vivent. Dankzij een nieuwe functie: thuisondersteuner. ‘’Door het werk van de thuisondersteuner kunnen oudere cliënten langer thuis blijven wonen”, vertelt wijkverpleegkundige Lisa.

Lisa (29) legt uit wat de nieuwe functie precies inhoudt. “De thuisondersteuners komen bij de cliënten thuis. Ze bezoeken cliënten met een WLZ-indicatie, mensen dus die langdurige zorg nodig hebben.” De taken van de thuisondersteuner variëren en zijn per cliënt anders. Het gaat om niet-complexe, lichte zorg. Lisa: “Steunkousen aantrekken, helpen met douchen, aan- en uitkleden, bijvoorbeeld. Maar ook huishoudelijke taken. Of bijvoorbeeld  boodschappen doen, samen eten of een kopje koffie drinken. Net wat de cliënt nodig heeft.”

Eigenschappen

Voor de functie van thuisondersteuner kan iedereen die affiniteit heeft met de zorg zich aanmelden. Een zorgdiploma is niet nodig. “Je moet wel over bepaalde eigenschappen beschikken”, zegt Lisa. “Je moet zorgzaam zijn, lief, betrokken en een verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Ook moet je alert zijn op signalen. Je ontmoet verschillende soorten cliënten en daar zitten soms ook mensen bij met cognitieve problematiek. In dat geval moet je weten wanneer je de hulp inroept van zorgmedewerkers. Maar dat leer je allemaal in de opleiding die Vivent voor je verzorgt. Kortom, het is een mooie kans om op een laagdrempelige manier aan het werk te gaan in de zorg en om eraan bij te dragen dat mensen op een fijne manier thuis kunnen wonen.”

Band opbouwen

Als thuisondersteuner bouw je een band op met de cliënt. Je krijgt de ruimte om echt contact te maken met de cliënt en hem of haar te begeleiden. Tijd die bij de zorgmedewerkers in het betrokken thuiszorgteam soms ontbreekt. Lisa: “We vullen elkaar aan. Als zorgmedewerkers hebben wij altijd onze vaste taken, die beschreven staan in een zorgplan. Onze aanpak is meer zakelijk. De thuisondersteuner heeft veel meer tijd om zich met het welzijn van de cliënt bezig te houden. Misschien wil iemand wel even naar de markt en kan hij of zij dit niet zelfstandig. Of je neemt uitgebreid de tijd voor een kop koffie en een goed gesprek. Hartstikke leuk werk, lijkt me!”

Voordelen

Door de inzet van thuisondersteuners krijgt Vivent meer ruimte om cliënten die complexe zorg nodig hebben, aan te nemen. Het is een van de voordelen die de nieuwe functie met zich meebrengt. Het belangrijkste voordeel heeft te maken met het welzijn van de cliënt.
Een thuisondersteuner zorgt voor rust in de thuissituatie. Hij of zij ziet altijd dezelfde cliënt(en), waardoor ze een persoonlijke band op kunnen bouwen met de cliënt. Lisa: “De kwaliteit van leven van de cliënt verbetert en dat is waar we het allemaal voor doen!”