“Bewoners kunnen zichzelf zijn bij ons”

In Vivent Hof van Hintham in ’s-Hertogenbosch biedt Vivent speciale zorg voor bewoners die vanwege hun dementie met gedragsproblematiek te maken hebben. Zorgprofessionals Nicolette Schmeitz (49) en Luc van Bakel (23) en hun team hebben speciale bijscholingen gehad voor deze doelgroep. Zo kunnen zij op de juiste manier het contact zoeken met mensen met dementie met onbegrepen gedrag. “Hoe beter we de bewoner kennen en begrijpen, hoe beter we hem kunnen begeleiden.”

Vivent Hof van Hintham heeft in totaal 11 woningen. Eén daarvan is een PG Plus woning. PG staat hierbij voor PsychoGeriatrie, de zorg voor mensen met dementie. De Plus geeft aan dat het gaat om een woning voor mensen met dementie die vastlopen op een reguliere woning. “Hun gedrag is moeilijk of niet te begeleiden binnen de reguliere zorg”, legt Luc uit. “We spreken dan van onbegrepen gedrag. Dat uit zich op allerlei manieren, bijvoorbeeld ontremd gedrag, roepgedrag of agressief gedrag.”

Onrust voorkomen

Wat maakt de zorg in een PG Plus woning nu zo anders? Nicolette: “We proberen onrust zoveel mogelijk te voorkomen, door goed te observeren en direct op situaties in te spelen. Als het na de lunch druk is en we zien dat mensen daar last van hebben, kunnen we bijvoorbeeld even met een bewoner op het balkon gaan zitten. Of we zorgen voor een prikkelarm uurtje. Maar soms moet iemand juist zijn energie kwijt. Ook dat kan. Onze activiteitenbegeleidster bedenkt een activiteit of gaat met mensen wandelen of naar de winkel. Net waar behoefte aan is.”

Kennen en begrijpen

Luc: “Elke twee weken hebben we een gedragsvisite, samen met een arts en een psycholoog. Dan analyseren we het gedrag van onze bewoners: wat betekent het? Wat zit erachter? Waar lopen we tegenaan? Welke benadering werkt wel en welke niet? Dit leggen we vast in een zorgplan. Daar staat ook het levensverhaal in van de bewoner. Dit is heel belangrijk, want hoe beter wij de bewoner kennen en begrijpen, hoe beter we hem of haar kunnen begeleiden.”

Zichzelf zijn

“Mensen kunnen zichzelf zijn bij ons”, gaat Luc verder. “Als ze met meubels willen sjouwen, dan kan dat. We hebben de ruimte. Binnenkort krijgen we een snoezelkamer waar we bewoners een geborgen gevoel kunnen geven met muziek, licht en geluiden. En we krijgen versterking van een speciaal opgeleide hond. Een labradoedel die getraind is in het begeleiden van mensen met onbegrepen gedrag.” Nicolette: ”Bij alles wat we doen zijn we gericht op het welzijn van de bewoner. Dankzij een sterk team, dat heel open met elkaar communiceert en elkaar ondersteunt, slagen we erin om samen met de bewoners een beetje geluk toe te voegen aan het leven. En dat doen we soms ook met de bewoners van de reguliere woningen, want we worden regelmatig gevraagd voor advies.”

Mooie momenten

Geluk zit vaak in kleine dingen. Luc: “Bewoners die genieten van een glas wijn of een bonbon. Een bewoner naar bed brengen terwijl je samen met een collega een liedje van Corry Konings zingt. Samen met een bewoner in het zonnetje zitten.” Nicolette: “De robotkat die veel plezier geeft. Of iemand betrekken bij huishoudelijke klusjes en blij maken met een compliment. Je kunt zoveel doen.”

Uitdagend werk

Ze genieten van hun werk. Luc: “Omdat het nooit hetzelfde is. Sterker nog: een situatie kan van het ene moment veranderen van rustig naar een situatie die veel aandacht vraagt. Heel uitdagend om daarmee om te gaan.” Nicolette: “Je moet er wel een type voor zijn. Je hebt geduld nodig, inlevingsvermogen, humor. Je moet stressbestendig zijn en compassie hebben met de doelgroep. Als je daarover beschikt dan is er geen mooier werk denkbaar. Vooral ook als je ziet dat bewoners na een verblijf hier weer terug kunnen naar een reguliere woning en je hoort van een dochter of zoon ‘dat ons mam weer helemaal is opgebloeid’. Dat geeft enorm veel voldoening!”