“Juist nu is het zo waardevol dat wij bij de mensen thuis mogen blijven komen”

Natascha Kerkhoven is gespecialiseerd thuisbegeleider bij Vivent. Al 4,5 jaar biedt ze begeleiding bij mensen thuis. “Dat houdt in dat ik bij mensen heel laagdrempelig binnen kom. Wij komen bij de mensen achter de voordeur. Ik merk dat er heel veel uit kan komen als cliënten zich veilig bij mij voelen.“ De gespecialiseerde thuisbegeleiding werkt niet alleen met de cliënt zelf, maar ook met het netwerk om de cliënt heen.

De begeleiding die Natascha biedt, is echt gericht op de cliënt en zijn of haar behoeften. Natascha: “Ik laat merken dat ik te gast ben en ik ga naast de cliënt staan.”


De hulpvraag

De gespecialiseerde thuisbegeleiding (GTB) van Vivent is heel breed omvattend. Het team van Natascha werkt dan ook met verschillende doelgroepen. “Je kunt dan denken aan mensen met psychiatrische problemen, geriatrie, verstandelijke beperking, observatie ter verduidelijking van de hulpvraag en verslaving. De casussen zijn heel afwisselend en dat maakt het werk ook zo leuk. Het doel van de thuisbegeleiding is veelal structuur aanbrengen in het dagelijks leven, waarbij de regie zoveel mogelijk bij de cliënt blijft liggen. Wij kijken naar het hele systeem rondom de cliënt.”

Ontvangst bij de cliënt

“Het grootste deel van de tijd worden wij wel positief ontvangen,” vertelt Natascha. “Onze insteek is dat de cliënt onze hulp zelf moet willen ontvangen en daarvoor open staat.” Maar het is niet altijd de cliënt zelf die twijfelt. “We merken soms dat bijvoorbeeld de partner of familieleden van cliënten ons wat langer afhouden. Dat komt doordat er wéér iemand over de vloer komt en ze vragen zich af of wij hen wel iets kunnen bieden. Onze hulp moet natuurlijk wel iets toevoegen. Maar het grootste deel van de cliënten is juist wel blij dat er iemand komt die alles mee aanpakt en niet alleen het stukje psychiatrie of bijvoorbeeld de administratie. Wij nemen alles mee.”

Natascha heeft regelmatig te maken met complexe situaties. “Wij komen dan bij iemand binnen en in het begin zie je dat de cliënt afwachtend is van ‘Wat kom jij hier doen?‘ Dan zie je ook dat je in de loop van de tijd (wij gaan er wekelijks naar toe) een vertrouwensband op bouwt. Je creëert veiligheid en daardoor gaat de cliënt je ook steeds meer vertellen. Dan merk je ook: hé, nu is het moment gekomen dat ik iets kan gaan vertellen, over de administratie kan beginnen of kan vragen ‘Goh, u zit hier altijd alleen, hoe zit het eigenlijk met uw sociale contacten. Ik kan me voorstellen dat u ook wel een keer onder andere mensen wilt zijn.’ Dat kun je dan gaan uitbreiden en onderzoeken. Dus veiligheid en vertrouwen opbouwen is voor ons heel belangrijk.”

Doelen

De indicatie komt van de gemeente af. De GTB werkt meestal met een WMO indicatie, maar soms ook met een WLZ indicatie. Soms is dan ook de thuiszorg van Vivent al in beeld.
“In de indicatie die wij ontvangen, staan altijd geformuleerde doelen van de gemeente,” vertelt Natascha. “Ik neem die doelen altijd door met de cliënt en vraag wat die daarvan vindt. We gaan dan samen werken aan wat voor de cliënt het meeste belang heeft. Ik heb ook regelmatig contact met de mensen bij de gemeente om te overleggen. Het komt weleens voor dat de doelen, die ik samen met de cliënt geformuleerd heb, afwijken van de indicatie. In de praktijk passen we die doelen dan ook regelmatig aan.”

Uitdagend werk

De afwisseling is wat Natascha het mooiste vind aan haar werk: “Maar ook dat ik steeds voor nieuwe uitdagingen wordt gesteld waarvan ik soms denk ‘help!’ maar ik ga er gewoon voor. We hebben ook veel contacten met collega’s onderling, want ons werk is solistisch en even kunnen brainstormen of je verhaal kwijt kunnen, is belangrijk om daarna weer verder te kunnen. Ik denk dan ook nooit: ‘Nou,  vandaag kan ik het wel met mijn ogen dicht.’”
Het moeilijkere aan haar werk vindt ze dat de maatschappij erg ieder voor zich wordt. “Dat zie ik veel terug bij mensen waar het al minder goed verloopt en die een beperkt of geen netwerk hebben. Die zie je vereenzamen, zeker in deze tijd. We zien steeds vaker dat er geen aandacht meer voor hen is.”

Het team

De collega’s van Natascha zijn allemaal heel verschillend. “Wij hebben allemaal een andere opleiding,” vertelt ze. “Zo zit in het team bijvoorbeeld een psychiatrisch verpleegkundige, een maatschappelijk werkster en een verzorgende die de opleiding  thuisbegeleiding heeft gedaan.” Er zit maar één man in het team van Natascha. “We zouden er graag meer hebben, maar dat is bekend. Er reageren gewoon niet zoveel mannen in deze sector.” Ook de leeftijden in het team zijn heel verschillend. “De jongste is bij ons denk ik 30 en de oudste rond de 60. Daar wordt wel naar gekeken. We willen juist niet alleen maar dezelfde leeftijd, maar een beetje variatie in zowel opleiding als leeftijd.”

Het effect van corona

“Wij merken ook dat corona effect heeft op ons werk,” vertelt Natascha. “Ook omdat wij bij mensen thuis komen die een gezin hebben. Veilig thuis wordt nu meer betrokken omdat er steeds meer meldingen komen vanuit gezinnen waarbij de situatie escaleert. Wij merken dit ook bij mensen met weinig sociale contacten, en dan vooral bij ouderen, dat die er heel veel moeite mee hebben. Dat zorgt voor meer psychiatrische problemen en vereenzaming. Juist nu is het zo waardevol dat wij bij de mensen thuis mogen blijven komen.”