“We maken echt contact”

Specialistische zorg voor jonge mensen met dementie

In Nederland hebben naar schatting 15.000 mensen, die jonger zijn dan 65 jaar, dementie. Vivent is als één van de weinige zorgorganisaties in de regio gespecialiseerd in de behandeling en zorg voor mensen met deze problematiek. Marieke Soontiens, psycholoog, en Marielle Rooijakkers, coördinerend verpleegkundige, werken op de afdeling Kattenbosch in Vivent Mariaoord in Rosmalen. Zij vertellen over wat de aanpak van Vivent zo bijzonder maakt.

‘Dementie op jonge leeftijd begint meestal tussen de 40 en 65 jaar. Bij het woord dementie denkt men het eerste aan problemen met het geheugen. Bij dementie op jonge leeftijd vallen juist veranderingen in het gedrag, zoals ontremd of dwangmatig gedrag, meer op’, zo schrijft de website van Alzheimer Nederland. “Dat zijn vaak onbegrepen klachten”, legt Marieke uit, “omdat je op die leeftijd immers niet meteen aan dementie denkt en mensen vaak nog fit en vitaal zijn. Ze worden overschat. Daarom is een snelle, goede diagnose, meestal in het ziekenhuis, ook zo belangrijk. Dat geeft duidelijkheid en een zekere mate van rust.”

Geschoold in dementie op jonge leeftijd

Is de diagnose dementie eenmaal gesteld, dan kunnen cliënten bij Vivent op Kattenbosch rekenen op uitstekende zorg en begeleiding. “Vivent biedt dagbehandeling”, aldus Marielle, “en als het thuis niet meer gaat, kunnen mensen wonen in één van onze drie woonunits voor jonge mensen met dementie.” Elke bewoner krijgt een eigen Vivent Contactpersoon. Behandelaars zijn geschoold in dementie op jonge leeftijd. Marielle: “Zij passen hun zorgmomenten en therapie aan op de fase en de vorm van dementie waarin de bewoner zich bevindt.” Het behandelteam bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, een fysiotherapeut en bewegingsagoog, logopediste, ergotherapeut, psycholoog, diëtiste, coördinerend verpleegkundige en een geestelijk verzorgende. Verder is er samenwerking met externe expertises, zoals de psychiater en de geriater. Marieke: “Daarnaast hebben we een heel stabiel en ervaren zorgteam, met mensen die al vele jaren bij ons werken. Er is veel expertise in huis. Met scholing en deskundigheidsbevordering, bijvoorbeeld op het vlak van probleemgedrag, houden we de kennis actueel.”

Vivent onderscheidt zich

Vivent is aangesloten bij het landelijk Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd en beschikt over het zogenoemde Prezo-keurmerk, voor de zorg voor jonge mensen met dementie. Marieke: “Een garantie voor goede zorg!” Het laat zien dat Vivent zich onderscheidt van andere aanbieders. Maar hoe zie je dat terug in de praktijk, op Kattenbosch? Marielle: “Je ziet dat onder andere in ons uitgebreide activiteitenaanbod en de aandacht die wij hebben voor welzijn. We hebben een dagprogramma en kijken daarbij naar wat mensen willen en kunnen. Dan is er veel mogelijk! We bieden fitness aan, gaan veel wandelen met onze bewoners, fietsen met de duofiets, even ertussenuit naar de stad voor bijvoorbeeld een terrasje, of lekker een uurtje zwemmen.” Marieke: “We beschikken ook over een speciale activiteitenruimte, waar bewoners met elkaar kunnen kletsen, het actuele nieuws wordt besproken en mensen samen kunnen koken. Lekker ontspannen met gelijkgestemden.” Marielle: “We kennen onze bewoners, weten wat ze wel en niet willen en kunnen daardoor zorg op maat leveren. Dat maakt het werk zo leuk. Maar ook de familie van de bewoner is bij ons in beeld. Dat contact vinden we heel belangrijk. Zij zijn altijd welkom en we organiseren speciale partner- en familiebijeenkomsten.”

Trots

Mooie momenten zijn er genoeg. Marieke moet denken aan een ‘moeilijk bereikbare’ mevrouw die op Kattenbosch woont. “Wij bieden haar nu muziektherapie aan en dat heeft effect: we maken nu echt contact. Heel fijn om te zien.” Marielle denkt aan de vele bewoners die zeggen dat ‘Kattenbosch echt hun thuis is’.  “Een prachtig compliment, vind ik!” Marieke: “Ja, daar ben ik best een beetje trots op.”