11 mei 2023Gepubliceerd door: Vivent

Constructieve samenwerking om te anticiperen op forse vergrijzing

Gemeente en lokale partijen ondertekenen convenant

Op woensdag 3 mei jl. ondertekenden zes partijen het Convenant “Samen wonen, samen leven, samen zorgen; Gezond ouder worden in Sint-Michielgestel.” Naast wethouder Raaijmakers zetten vertegenwoordigers van Bint Welzijn, Woonmeij, Vivent, Zorggroep Elde Maasduinen en de lokale ouderenverenigingen hun handtekening.

Met het convenant anticiperen de partijen op de forse vergijzing waarmee de gemeente Sint-Michielsgestel de komende jaren te maken krijgt. Het gezamenlijke doel is: zoveel mogelijk gezonde 75-plussers in Sint-Michielsgestel, nu en in 2040. In het convenant staan afspraken over ieders bijdrage hieraan. Verder zijn er korte en lange termijn doelen geformuleerd en er is een actieprogramma.

In de jaren tot 2040 zal het percentage ouderen in onze gemeente sterk toenemen. Vooral het aantal 75-plussers neemt toe van 2.800 in 2020 naar 4.830 in 2040 in absolute aantallen. Dat is een stijging van 72%. Het totale percentage inwoners in de gemeente ouder dan 65 jaar neemt toe van 21,7% naar 30%. De vergrijzing is een maatschappelijke opgave die niet alleen binnen de zorg opgelost kan worden. Een integrale aanpak van wonen, zorg, welzijn en leefomgeving is nodig.

Samenwerken cruciaal

Wethouder Peter Raaijmakers: “De vergijzing brengt een flink aantal uitdagingen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat ouderen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dat vraagt iets van ouderen zelf maar ook van hun netwerk en mantelzorgers. Maar ook de woning moet hierop wellicht worden aangepast. We kunnen deze uitdagingen alleen het hoofd bieden door slim samen te werken volgens een aanpak waarin wonen, welzijn en zorg vanuit het brede perspectief worden bekeken. Bij alle deelnemende partijen is het besef sterk aanwezig dat samenwerken cruciaal is.”

Positieve gezondheid

Een belangrijke pijler van het convenant is het vergroten van het bewustzijn bij inwoners als het gaat om het verband tussen een gezonde leefstijl en gezond ouder worden. Daarbij wordt uitgegaan van het begrip ‘Positieve Gezondheid’. Daarnaast willen de partijen stimuleren dat inwoners eerder anticiperen op ouder worden in de eigen woning.

Uitvoeringsagenda

Voor de jaren 2023-2026 hebben we een uitvoeringagenda opgenomen in de notitie. Samen met de partners pakt de gemeente de uitvoering op. Daarvoor komt iedere drie maanden een stuurgroep bijeen. De daadwerkelijke uitvoering van projecten gebeurt door werkgroepen waarin medewerkers van de betrokken organisaties samenwerken. Afhankelijk van het doel en het resultaat kunnen ook andere partijen worden toegevoegd.