Revalideren op een revalidatieafdeling

Heeft u een operatie ondergaan of bent u getroffen door een beroerte (CVA) of ziekte en kunt u vanuit het ziekenhuis nog niet naar huis? Dan kunt u voor revalidatie terecht bij Vivent Mariaoord.

Zorgbemiddelaar bij opname revalidatieafdeling

Als u na een ziekenhuisopname gaat revalideren bij Vivent, dan schakelt het transferpunt van het ziekenhuis met de zorgbemiddelaar van Vivent. Vervolgens begeleiden de zorgprofessionals van de afdeling u bij de opname op revalidatieafdeling Heeseind in Vivent Mariaoord. De specialist ouderengeneeskunde van Vivent wordt uw behandelend arts en stemt met u en de behandelaars af welke therapeuten bij uw revalidatie nodig zijn. We werken samen met u aan een spoedig herstel, zodat u weer zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren en naar huis of naar een andere passende woonomgeving kunt gaan.

Geriatrische revalidatie

We bieden geriatrische revalidatie, wat wil zeggen dat wij gespecialiseerd zijn in revalidatie voor volwassenen (jong en oud) met meerdere aandoeningen of gevolgen van een aandoening die hierdoor (tijdelijk) kwetsbaar zijn. U kunt bij ons terecht na:

 • een CVA (beroerte)
 • een geplande knie-, heup- of schouderoperatie (electieve orthopedie)
 • letsel door trauma
 • een amputatie
 • andere aandoeningen, zoals longziekten, hartziekten of neurologische aandoeningen

Revalidatieafdeling Heeseind

De revalidatieafdeling in Vivent Mariaoord beschikt over een zogenaamd therapeutisch leefklimaat. U wordt zoveel mogelijk geprikkeld om tijdens uw dagelijkse bezigheden te trainen om uw zelfstandigheid, zoveel als mogelijk, terug te krijgen. Zo kijkt de zorgprofessional bijvoorbeeld met u naar hoe u zelf drinken kunt pakken en inschenken, in plaats van u het drinken te brengen. Samen met een deskundig team werkt u doelgericht aan uw herstel. U ontvangt herstelgerichte zorg. De zorg is erop gericht dat u zo snel mogelijk, op een verantwoorde manier, weer zelfstandig kunt functioneren. De zorgprofessionals op de afdeling zijn aanvullend geschoold tot paramedisch assistent en hebben kennis van de therapie die de behandelaars leveren. Zo kunnen ook zij u de juiste therapeutische begeleiding geven bij bijvoorbeeld oefenen, bewegen en dagelijkse handelingen. Dat biedt u de mogelijkheid om ook in het weekend te oefenen zodat uw revalidatieproces nooit stil staat.

Behandelaars bij uw revalidatie

U wordt behandeld door een multidisciplinair teams van behandelaars die samenwerken aan uw herstel:

 • specialisten ouderengeneeskunde,
 • fysiotherapeuten en bewegingsagogen,
 • ergotherapeuten,
 • psychologen,
 • logopedisten
 • diëtisten,
 • geestelijk verzorgers

Zij geven, afhankelijk van uw revalidatiedoelen, zowel individuele therapie als groepstherapie.

Nazorg na revalidatie

Komt het eind van uw revalidatietraject in zicht en kunt u binnenkort naar huis? Dan kan uw arts ervoor kiezen om u eerst op proef naar huis te laten gaan. In overleg met de mantelzorger gaat u een dag(deel) en eventueel nacht naar huis. We evalueren vervolgens samen of u inderdaad naar huis kunt of niet of dat er wellicht nog extra zaken geregeld moeten worden. Uw revalidatieproces is afgelopen als u de afgesproken of bijgestelde revalidatiedoelen heeft gehaald. De transferverpleegkundige van Vivent begeleidt u bij de overgang naar huis, de eventuele inzet van poliklinische revalidatie, therapie bij één van de Vivent praktijken voor fysiotherapie, ergotherapie of logopedie bij u in de buurt of de overgang naar een verpleeghuis.

Specialisme longreactivering

Heeft u COPD en kunt u na een ziekenhuisopname door verergering van uw klachten nog niet terug naar huis? Dan kunt u op revalidatieafdeling Heeseind terecht voor longreactivering. Vivent Mariaoord biedt een reactiveringstraject dat intensieve zorg en behandeling van verschillende disciplines combineert. Samen met een team van behandelaars met specialisatie longreactivering werkt u doelgericht aan uw herstel. Als u na uw revalidatie weer naar huis gaat, heeft u de volgende mogelijkheden:

 • De gespecialiseerd longverpleegkundige begeleidt u in de thuissituatie en schakelt waar nodig andere hulpverleners in.
 • U gaat poliklinisch verder revalideren in de therapieruimtes van Vivent Mariaoord
 • U krijgt behandeling van therapeuten van Vivent in uw eigen omgeving

Mantelzorgers bij de revalidatie

Uiteraard wilt u graag weten hoe het met uw naaste gaat en of de revalidatie goed verloopt. De behandelaars houden u op de hoogte en vinden het belangrijk om u nauw te betrekken bij het revalidatieproces. U kunt uw naaste motiveren en stimuleren om aanvullend te oefenen met u. Is het bijvoorbeeld belangrijk dat uw familielid regelmatig loopt, dan kunt u samen extra oefenen met lopen. In het begin heeft uw naaste waarschijnlijk bij veel aspecten hulp nodig, later zijn veel meer dingen zelfstandig mogelijk.

Als uw familielid wordt opgenomen op de revalidatieafdeling, wordt u uitgenodigd voor de Carrousel, een meeloopdag voor familieleden en andere betrokken mantelzorgers. U gaat mee naar de therapieën van uw naaste om meer inzicht te krijgen in het revalidatieproces. U wordt gedurende het revalidatieproces mondeling op de hoogte gehouden door de disciplines en de afdeling, maar bij De Carrousel ziet u zelf hoever uw familielid is met het revalidatieproces. Zo ervaart u niet alleen hoe de therapieën eraan toe gaan, maar ook dat u zelf oefeningen kunt doen met uw naaste.
Download folder

Wilt u meer informatie over Vivent Revalidatie?

Download folder

Nieuws

“De medewerkers van Vivent zijn geweldig!”

De geboren Amsterdamse Hannie Kerseboom (83) verhuisde ruim drie jaar geleden, kort na het overlijden van haar man, naar Den Bosch. Om dicht bij haar…

Lees verder Alle nieuwsberichten

Volg ons op