Hulp thuis bij complexe lichamelijke aandoeningen

U wilt graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar door uw chronische ziekte of aandoening is het moeilijk om zelfstandig voor uzelf te zorgen. U kunt bijvoorbeeld moeite hebben om uzelf te wassen of aan- en uit te kleden of problemen hebben met eten en drinken. De zorgprofessionals van Vivent Wijkverpleging komen dan bij u thuis voor verzorging of verpleging. Zij zijn geschoold en hebben ervaring in verpleging en verzorging na een beroerte (CVA), de ziekte van Parkinson, multiple sclerose (MS), ALS, hartfalen, reuma, chronische ziekten of een ernstig ongeval. Bij de zorg houden ze rekening met wat uw ziekte met u doet en wat u nog wel en niet meer zelf kunt.

Fysiotherapie bij complexe lichamelijke aandoeningen

  • Heeft u moeite om uw houding te handhaven (blijven zitten, staan of liggen)?
  • Ervaart u moeite met naar het toilet gaan, opstaan, zitten, gaan liggen?
  • Heeft u last van kortademigheid?

Ook met uw lichamelijke aandoening wilt u zo zelfstandig mogelijk blijven. De fysiotherapeut kijkt altijd eerst wat voor u mogelijk is. De training door de fysiotherapeut van Vivent is erop gericht dat u zo zelfstandig mogelijk de dagelijkse bezigheden kunt uitvoeren, die u moet of wilt doen. Zo kan het zijn dat de fysiotherapeut met u werkt aan het opstaan, omdat dat niet goed meer lukt of zelf (mee te helpen bij het) in/uit bed komen. Daarbij staat zo prettig mogelijk leven centraal. Zo kan zitten in een rolstoel een kwelling zijn als u niet in staat bent om te gaan verzitten. Daar helpt de fysiotherapeut u bij.
We kijken verder dan uw klacht. Als u moeite heeft om uit bed te komen, dan gaan we niet alleen trainen om uw bovenbeenspieren te versterken, maar gaan we ook kijken wat voor bed u heeft en welke hulpmiddelen u zou kunnen gebruiken.

Ergotherapie bij complexe lichamelijke aandoeningen

Heeft u door uw lichamelijke aandoening steeds meer moeite met uw zelf te wassen en aan te kleden? Of heeft u problemen met uzelf buitenshuis te verplaatsen en kunt u daardoor moeilijk naar uw kinderen toe of boodschappen doen? Dit zijn slechts enkele voorbeelden van voor u ongetwijfeld herkenbare situatie, waarbij de ergotherapeut van Vivent u kan ondersteunen.

Ook als u een lichamelijke aandoening heeft, wilt u zoveel mogelijk uw rol in de samenleving blijven vervullen. De ergotherapeut kijkt met u naar uw mogelijkheden en wat er van u gevraagd wordt bij een activiteit. Samen kijkt u wat u nodig heeft om de activiteit zo goed mogelijk te blijven doen of weren te kunnen doen.

De ergotherapeut kan u helpen bij:

  • het aanleren van compensatiestrategieën, zoals bijvoorbeeld een nieuwe manier van u uitkleden om te voorkomen dat uw schouder uit de kom gaat of een handige manier om make-up aan te brengen als u maar één hand goed kunt bewegen
  • het adviseren van woningaanpassingen, zoals het verplaatsen van lichtknopen als u gebruik maakt van een rolstoel of veelgebruikte huishoudelijke artikelen te verplaatsen naar een lage keukenkast
  • het gebruik van hulpmiddelen, zoals een aangepaste lepel

De ergotherapeut begeleidt u ook bij het maken van keuzes in wat u op een dag kunt en wilt doen. Het liefst blijft u zo zelfstandig mogelijk, maar soms kunt u bijvoorbeeld beter de wijkverpleging inschakelen om u te helpen bij het wassen en aankleden zodat u energie overhoudt om met uw (klein)kind naar buiten te gaan.

U vindt de ergotherapeut van Vivent in onze praktijk bij u in de buurt, maar d ergotherapeut kan ook bij u thuis komen voor therapie.
U kunt terecht bij de ergotherapiepraktijk in uw buurt, maar de ergotherapeut kan ook bij u thuis komen voor therapie.

Logopedie bij complexe lichamelijke aandoeningen

  • Heeft u moeite met duidelijk spreken?
  • Heeft u moeite met kauwen en slikken?
  • Heeft u moeite om uw gedachten te verwoorden?

Door uw lichamelijke klachten kunt u moeite hebben met duidelijk spreken, kauwen en slikken. Ook kunt u problemen hebben met taal zoals het niet goed op woorden kunnen komen of moeite hebben met lezen en schrijven. Op basis van onderzoek en observatie bepaalt u samen met de logopedist van Vivent welke behandelmogelijkheden voor u het beste zijn en of er eventuele hulpmiddelen nodig zijn. Heeft u bijvoorbeeld een scheef gezicht door een aangezichtsverlamming of kunt u niet goed eten of spreken omdat de spieren van uw mond en tong niet goed werken? Dan gaan we praktisch met elkaar oefenen met woorden die u veel gebruikt en waar u moeite mee heeft, zodat u weer zo goed mogelijk kunt communiceren of kunt eten. De logopedist kan u ook aanraden gebruik te maken van een hulpmiddel zoals de telefoon of iPad.

Advies of instructie voor de mantelzorger bij complexe lichamelijke aandoeningen

Als uw partner of familielid te maken heeft met lichamelijke problemen, vraagt dat ook wat van u. Uw naaste kan niet alles meer alleen, wat betekent dat er vaak een beroep op u wordt gedaan. Fysiek, om uw naaste te ondersteunen, en mentaal, om zaken voor uw naaste te regelen. De zorgprofessionals van Vivent helpen u met adviezen en instructie om dit zo goed mogelijk op te pakken zonder zelf overbelast te raken. Waar nodig nemen zij u zaken in de verzorging en verpleging uit handen.

Gespecialiseerde zorg voor mensen met Multiple Sclerose (MS)

Vivent participeert met een logopedist, een fysiotherapeut en een ergotherapeut in MS Zorg Nederland regio ‘s-Hertogenbosch. De zorgprofessionals blijven op deze manier op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen rondom de behandeling van MS patiënten. De verschillende disciplines werken bovendien nauw samen, waardoor zij zorg op maat kunnen bieden. Waar nodig betrekken zij collega’s van Vivent Wijkverpleging en uw mantelzorgers bij uw begeleiding. De behandelaars kunnen u behandelen in uw thuissituatie of intensievere therapie bieden via Vivent Dagbehandeling.
Download folder

Wilt u meer informatie over Vivent Wijkverpleging?

Download folder

Nieuws

“De medewerkers van Vivent zijn geweldig!”

De geboren Amsterdamse Hannie Kerseboom (83) verhuisde ruim drie jaar geleden, kort na het overlijden van haar man, naar Den Bosch. Om dicht bij haar…

Lees verder Alle nieuwsberichten

Volg ons op