Start van de zorg bij complexe lichamelijke aandoeningen

Als u lichamelijke klachten of beperkingen heeft, kunnen de zorgprofessionals van Vivent u op verschillende manieren ondersteunen. We bezoeken u thuis, maar als u intensieve zorg nodig heeft, kunt ook terecht in Vivent Mariaoord.

Als u (in de toekomst) zorg nodig heeft bij een lichamelijke aandoening, kan de wijkverpleegkundige van Vivent bij u op huisbezoek komen, om te bespreken wat uw wensen zijn en welke hulp het beste bij u past. Als wij een verwijzing hebben ontvangen via uw huisarts of medisch specialist, nemen we  contact met u op voor een afspraak. Maar u kunt ons ook zelf benaderen. In een uitgebreid intakegesprek brengen we uw gezondheidssituatie in kaart, vervolgens stellen we samen een zorgplan op. Daarbij betrekken we ook belangrijke anderen; denk aan uw mantelzorgers, de huisarts en andere zorgverleners.

Ook als u op dit moment (nog) geen concrete zorgvraag heeft, kunt u bij de wijkverpleegkundige terecht voor advies, bijvoorbeeld over leefstijl, valpreventie en medicatie. De wijkverpleegkundige kan u tevens in contact brengen met andere hulpverleners, zoals huishoudelijke hulp of maatschappelijk werk.

Zorgplan op maat

In het zorgplan leggen we een aantal zaken vast:

  • Wat is uw (toekomstige) zorgvraag?
  • Wat kunt u zelf, welke hulp krijgt u van mensen om u heen?
  • Welke (technologische) hulpmiddelen kunnen we inzetten?
  • Welke voorzieningen in uw omgeving kunnen we inschakelen?
  • Wat kunnen wij voor u doen?

De medewerkers van ons wijkteam kunnen bij u thuis komen om u verzorgen en verplegen; daarnaast kunt u voor fysiotherapie, logopedie en ergotherapie terecht op een locatie van Vivent in uw omgeving. U kunt ook naar Vivent Mariaoord komen voor dagbehandeling. Als thuis wonen niet meer haalbaar is, kunt bij Vivent komen wonen. In onze woningen Wamberg en Krommenhoek bieden we langdurige zorg aan mensen met complexe lichamelijke aandoeningen.

Vivent Mariaoord

Behandeling van complexe lichamelijke aandoeningen

Wie betaalt deze zorg?

De inzet van ons wijkteam wordt vergoed. Uit welk potje de zorg wordt betaald, hangt af van wat u precies nodig heeft en voor hoe lang. Er zijn verschillende voorzieningen waarmee u te maken kunt krijgen: de zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het persoonsgebonden budget (PGB). Onze wijkverpleegkundige kan u hier meer over vertellen.

Deze houdt ook voor u in de gaten of de vergoeding steeds vanuit het juiste budget wordt betaald, bijvoorbeeld als uw zorgvraag verandert.

Wilt u meer informatie?

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Vivent. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via 088 – 163 70 00 en info@vivent.nl .

Bestanden

Wilt u meer informatie over Vivent Wijkverpleging? Download folder